Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 31 kierunki/ów, oraz 22 szkół policealnych.

Logotyp

Studia komunikacja społeczna i public relations

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na następujące części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga częś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Reklamy Google

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na następujące części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga częś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Politologia, Stosunki międzynarodowe, Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ek...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Studenci politologii Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy historycznej, prawnej i ekonomicznej oraz uwarunkowań współczesnej polityki. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Ten...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Politologii, Socjologii i Administracji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Specjalności: - Administracja publiczna - Integracja europejska - Komunikacja społeczna - Zarządzanie organizacjami - Marketing polityczny Rekrutacja na podstawie kompletu dokumentów. Możliwość kontynuacji nauki na kierunkach Zarządzanie lub Pedagogika.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Politologii, Socjologii i Administracji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Specjalności: - Administracja publiczna - Integracja europejska - Komunikacja społeczna - Zarządzanie organizacjami - Marketing polityczny Rekrutacja na podstawie kompletu dokumentów. Możliwość kontynuacji nauki na kierunkach Zarządzanie lub Pedagogika.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Studenci stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, społecznych, historycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filoz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Studenci stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, społecznych, historycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filoz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia europeistyka

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Europeistyka to nowy kierunek studiów, który został uruchomiony na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickiego 2009/2010. Propozycja kształcenia na europeistyce skierowana jest do osób zainteresowanych współczesnymi problemami Europy: politycznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi, p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia europeistyka

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Europeistyka to nowy kierunek studiów, który został uruchomiony na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickiego 2009/2010. Propozycja kształcenia na europeistyce skierowana jest do osób zainteresowanych współczesnymi problemami Europy: politycznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi, p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia arteterapia i animacja kultury

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Przygotowuje arteterapeutów oraz organizatorów i animatorów kultury do pracy o charakterze artystycznym i społeczno- kulturalnym w środowisku lokalnym. Student ma możliwość wyboru tzw. modułu specjalizacyjnego, który daje szansę rozszerzenia kompetencji i umiejętności w zakresie wy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia arteterapia i animacja kultury

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Przygotowuje arteterapeutów oraz organizatorów i animatorów kultury do pracy o charakterze artystycznym i społeczno- kulturalnym w środowisku lokalnym. Student ma możliwość wyboru tzw. modułu specjalizacyjnego, który daje szansę rozszerzenia kompetencji i umiejętności w zakresie wy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

To, co lubimy najbardziej w studiowaniu socjologii to to, że poznajemy siebie, zaczynamy rozumieć nasz świat, odkrywamy, że nic już nie jest tak oczywiste jak się wydawało, a ludzie stanowią najbardziej fascynujące zjawisko wszechświata. Studia socjologiczne to zupełnie nowe proble...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

To, co lubimy najbardziej w studiowaniu socjologii to to, że poznajemy siebie, zaczynamy rozumieć nasz świat, odkrywamy, że nic już nie jest tak oczywiste jak się wydawało, a ludzie stanowią najbardziej fascynujące zjawisko wszechświata. Studia socjologiczne to zupełnie nowe proble...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski

Program studiów obejmuje przede wszystkim przedmioty kierunkowe (np. prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo karne, postępowanie karne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne), ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria państwa i prawa, prawo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski

Program studiów obejmuje przede wszystkim przedmioty kierunkowe (np. prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo karne, postępowanie karne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne), ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria państwa i prawa, prawo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia słowiańska specjalizacja: serbska i chorwacka

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Slawistyka na Uniwersytecie Opolskim oferuje studia w zakresie filologii czeskiej lub filologii serbskiej i chorwackiej. Podstawowym celem jest praktyczna nauka języka wraz z przedmiotami niezbędnymi do zdobycia wiedzy o kulturze, historii i literaturze danego obszaru językowego. N...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Specjalności: - Zarządzanie przedsiębiorstwem - Zarządzanie w administracji - Zarządzanie personelem - Zarządzanie finansami i rachunkowość - Zarządzanie w sferze usług (bankowość, turystyka, ubezpieczenia, służba zdrowia) - - Marketing sportowy - Przedsiębiorczość ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Specjalności: - Zarządzanie przedsiębiorstwem - Zarządzanie w administracji - Zarządzanie personelem - Zarządzanie finansami i rachunkowość - Zarządzanie w sferze usług (bankowość, turystyka, ubezpieczenia, służba zdrowia) - - Marketing sportowy - Przedsiębiorczość ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczne Studium Zdrowia i Urody (Opole)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
POLICEALNA JEDNOROCZNA SZKOŁA 'ŻAK' W OPOLU (Opole)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
POLICEALNA JEDNOROCZNA SZKOŁA 'ŻAK' W OPOLU (Opole)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. zo.o.
'Profesja' Policealna Szkoła Doskonalenia Zawodowego w Opolu (Opole)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Instytut Postępowania Twórczego w Łodzi
Jednoroczna Policealna Szkoła Edukacji Innowacyjnej w Nysie (Nysa)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczne Studium Zdrowia i Urody (Opole)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Powiat ziemski
SZKOŁA POLICEALNA NR1 DLA DOROSŁYCH (Brzeg)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o. o."
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Bznesu 'Żak' w Kędzierzynie-Koźlu (Kędzierzyn Koźle)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Fundacja Dla Dobra Publicznego
Policealna Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Dla Dorosłych (Kędzierzyn Koźle)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK" SP. Z. O.O."
POLICEALNA SZOŁA 'ŻAK' W OPOLU (Opole)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Stowarzyszenie Oświatowców Polskich Oddział Opole
Policealne Studium Zawodowe Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Dorosłych (Opole)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. zo.o.
'Profesja' Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Opolu (Opole)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. zo.o.
'Profesja' Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Opolu (Opole)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Opolu z siedzibą w Nysie (Nysa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

CASUS Sp. z o.o.
Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Twoja-Szkoła' (Kędzierzyn Koźle)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH WOJEWÓDZKIEGO ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OPOLU Z SIEDZIBĄ W PACZKOWIE (Paczków)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Przedsiębiorstwo Szkoleniowo-Usługowe POLIFACH
Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Przsedsiębiorstwa Szkoleniowo-Usługowego POLIFACH Sp. z o.o. (Strzelce Opolskie)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna NR I (Opole)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik ochrony fizycznej osób i mienia

Paweł Ciurzyński, Anna Ciurzyńska-Nocuń
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony 'LIDER' (Opole)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...