Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 31 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logotyp

Studia komunikacja społeczna i public relations

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na następujące części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga częś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Reklamy Google

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek studiów, którego program nauczania można podzielić na następujące części. Pierwszą tworzą przedmioty składające się na ogólne wykształcenie absolwenta (nauka o polityce, socjologia, historia, ekonomia, prawo, filozofia). Druga częś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Wymagania rekrutacyjne: konkurs dyplomów O przyjęcia na te studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: Politologia, Stosunki międzynarodowe, Administracja, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ek...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Studenci politologii Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki społecznej, wiedzy historycznej, prawnej i ekonomicznej oraz uwarunkowań współczesnej polityki. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filozoficznej. Ten...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Politologii, Socjologii i Administracji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Specjalności: - Administracja publiczna - Integracja europejska - Komunikacja społeczna - Zarządzanie organizacjami - Marketing polityczny Rekrutacja na podstawie kompletu dokumentów. Możliwość kontynuacji nauki na kierunkach Zarządzanie lub Pedagogika.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Politologii, Socjologii i Administracji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Specjalności: - Administracja publiczna - Integracja europejska - Komunikacja społeczna - Zarządzanie organizacjami - Marketing polityczny Rekrutacja na podstawie kompletu dokumentów. Możliwość kontynuacji nauki na kierunkach Zarządzanie lub Pedagogika.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia europeistyka

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Europeistyka to nowy kierunek studiów, który został uruchomiony na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickiego 2009/2010. Propozycja kształcenia na europeistyce skierowana jest do osób zainteresowanych współczesnymi problemami Europy: politycznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi, p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia europeistyka

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Europeistyka to nowy kierunek studiów, który został uruchomiony na Uniwersytecie Opolskim w roku akademickiego 2009/2010. Propozycja kształcenia na europeistyce skierowana jest do osób zainteresowanych współczesnymi problemami Europy: politycznymi, socjologicznymi, ekonomicznymi, p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Studenci stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, społecznych, historycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filoz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Studenci stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Opolskiego zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych, społecznych, historycznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowań. Dostrzegają jej związki z tradycją europejskiej myśli politycznej i filoz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia arteterapia i animacja kultury

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Przygotowuje arteterapeutów oraz organizatorów i animatorów kultury do pracy o charakterze artystycznym i społeczno- kulturalnym w środowisku lokalnym. Student ma możliwość wyboru tzw. modułu specjalizacyjnego, który daje szansę rozszerzenia kompetencji i umiejętności w zakresie wy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia arteterapia i animacja kultury

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

Przygotowuje arteterapeutów oraz organizatorów i animatorów kultury do pracy o charakterze artystycznym i społeczno- kulturalnym w środowisku lokalnym. Student ma możliwość wyboru tzw. modułu specjalizacyjnego, który daje szansę rozszerzenia kompetencji i umiejętności w zakresie wy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

To, co lubimy najbardziej w studiowaniu socjologii to to, że poznajemy siebie, zaczynamy rozumieć nasz świat, odkrywamy, że nic już nie jest tak oczywiste jak się wydawało, a ludzie stanowią najbardziej fascynujące zjawisko wszechświata. Studia socjologiczne to zupełnie nowe proble...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Historyczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Opolski

To, co lubimy najbardziej w studiowaniu socjologii to to, że poznajemy siebie, zaczynamy rozumieć nasz świat, odkrywamy, że nic już nie jest tak oczywiste jak się wydawało, a ludzie stanowią najbardziej fascynujące zjawisko wszechświata. Studia socjologiczne to zupełnie nowe proble...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski

Program studiów obejmuje przede wszystkim przedmioty kierunkowe (np. prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo karne, postępowanie karne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne), ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria państwa i prawa, prawo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski

Program studiów obejmuje przede wszystkim przedmioty kierunkowe (np. prawo konstytucyjne, prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo karne, postępowanie karne, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne), ogólnoteoretyczne i historycznoprawne (teoria państwa i prawa, prawo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia słowiańska specjalizacja: serbska i chorwacka

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Opolski

Slawistyka na Uniwersytecie Opolskim oferuje studia w zakresie filologii czeskiej lub filologii serbskiej i chorwackiej. Podstawowym celem jest praktyczna nauka języka wraz z przedmiotami niezbędnymi do zdobycia wiedzy o kulturze, historii i literaturze danego obszaru językowego. N...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Specjalności: - Zarządzanie przedsiębiorstwem - Zarządzanie w administracji - Zarządzanie personelem - Zarządzanie finansami i rachunkowość - Zarządzanie w sferze usług (bankowość, turystyka, ubezpieczenia, służba zdrowia) - - Marketing sportowy - Przedsiębiorczość ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomiczny
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

Specjalności: - Zarządzanie przedsiębiorstwem - Zarządzanie w administracji - Zarządzanie personelem - Zarządzanie finansami i rachunkowość - Zarządzanie w sferze usług (bankowość, turystyka, ubezpieczenia, służba zdrowia) - - Marketing sportowy - Przedsiębiorczość ...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

12

11

13

11

14

11

15

11

16

11

17

11

18

11

19

11

20

11

21

11

22

11

23

11

24

11

25

11

26

11

27

11

28

11

29

11

30

11

01

12

02

12

03

12

04

12

05

12

06

12

zobacz więcej...