Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 245 kierunki/ów, oraz 17 szkół policealnych.

Academy

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Instytut Sztuki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Absolwent powinien posiadać kwalifikacje nauczyciela i artystyczne w zakresie sztuk plastycznych, być świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych. Wiedza i umiejętności artystyczne umożliwiają mu efektywne funkcj...

Reklamy Google

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Instytut Sztuki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Absolwent powinien posiadać kwalifikacje nauczyciela i artystyczne w zakresie sztuk plastycznych, być świadomym i aktywnym uczestnikiem współczesnej kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk plastycznych. Wiedza i umiejętności artystyczne umożliwiają mu efektywne funkcj...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja wczesnoszkolna

Pedagogika
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM (I i II stopień)
Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.
Absolwent potrafi m.in. realizować zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja biblioteczna

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program studiów zakłada realizację przedmiotów z dwóch podstawowych bloków: kierunkowym oraz ogólnohumanistycznym. Do bloku kierunkowego zaliczają się takie przedmioty jak: biblioterapia, wiedza o książce, organizacja i zarządzanie biblioteką, biblioteki wirtualne i cyfrowe, rynek ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja biblioteczna

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program studiów zakłada realizację przedmiotów z dwóch podstawowych bloków: kierunkowym oraz ogólnohumanistycznym. Do bloku kierunkowego zaliczają się takie przedmioty jak: biblioterapia, wiedza o książce, organizacja i zarządzanie biblioteką, biblioteki wirtualne i cyfrowe, rynek ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja dla nowych zapotrzebowań i technologii

Pedagogika
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

EDUKACJA MEDIALNA Z INFOBROKERINGIEM (I i II stopień)
Media zmieniły nasze społeczeństwo i kulturę, wywarły ogromny wpływ na politykę, stały się jednym z ważniejszych sektorów gospodarki. Współczesny świat dzieje się przede wszystkim na ekranach naszych telewizorów, poznajem...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Wychowania Artystycznego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Jedynym kryteriami przyjęcia są sprawdzian predyspozycji słuchowych oraz przedstawienie zróżnicowanego programu na instrumencie. Absolwent specjalności nauczycielskiej, jest wykwalifikowanym muzykiem i nauczycielem w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Posiada wiedzę teo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Wychowania Artystycznego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Jedynym kryteriami przyjęcia są sprawdzian predyspozycji słuchowych oraz przedstawienie zróżnicowanego programu na instrumencie. Absolwent specjalności nauczycielskiej, jest wykwalifikowanym muzykiem i nauczycielem w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Posiada wiedzę teo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji I Jazzu
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Specjalności na studiach I stopnia: Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalnoinstrumentalnych oraz przedmioty teoretyczno-muzyczne; Muzykoterapia. Specjalności na studiach II stopnia: Dyrygentura chóralna i przedmioty teoretyczno-muzyczne; Edukacj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski historia muzyki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia komunikacja międzykulturowa i edukacja regionalna

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program studiów zakłada realizację przedmiotów pogrupowanych w trzy ogólne bloki: kierunkowy, edukacyjny i ogólnohumanistyczny. W obrębie bloku kierunkowego znajdują się zajęcia z zakresu kulturoznawstwa z akcentem na komunikację międzykulturową i kulturę regionów (np. historia ku...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia komunikacja międzykulturowa i edukacja regionalna

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program studiów zakłada realizację przedmiotów pogrupowanych w trzy ogólne bloki: kierunkowy, edukacyjny i ogólnohumanistyczny. W obrębie bloku kierunkowego znajdują się zajęcia z zakresu kulturoznawstwa z akcentem na komunikację międzykulturową i kulturę regionów (np. historia ku...

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Wychowania Artystycznego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Egzamin wstępny - praktyczny: - malarstwo - rysunek Edukacja artystyczna w zakr. szt. plast. to najdłużej funkcjonujący kierunek w Instytucie Plastyki Uczelni. W 2009 r. został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, spełniając wszystkie ws...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Wychowania Artystycznego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Egzamin wstępny - praktyczny: - malarstwo - rysunek Edukacja artystyczna w zakr. szt. plast. to najdłużej funkcjonujący kierunek w Instytucie Plastyki Uczelni. W 2009 r. został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, spełniając wszystkie wspó...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie w mediach

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program zawiera najistotniejsze zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy menedżera w sektorze medialnym, a także wprowadzenia studentów w zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnych społeczeństwach. Stud...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie w mediach

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program zawiera najistotniejsze zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy menedżera w sektorze medialnym, a także wprowadzenia studentów w zagadnienia związane z funkcjonowaniem mediów i ich rolą we współczesnych społeczeństwach. Stud...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż

PROFESJA CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR SP.ZO.O.
PROFESJA CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR -POLICEALNA SZKOŁA ROZWOJU ZAWODOWEGO W BYTOMIU (Bytom)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż

Grzegorz Cyprian Szadok
Roczna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Copernicus' (Gliwice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż

Ogólnopolski Ośrodek Rozwoju Zawodowego PROGRES
Roczne Studium Policealne PROGRES (Gliwice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż

AP Edukacja Sp. z o.o.
Centrum Szkoleniowe - AP Edukacja (Jastrzębie Zdrój)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż

Towazrystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu
Niepubliczna Policealana Szkoła TEB Edukacja (Jastrzębie Zdrój)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż

Krzysztof Turniak
NOVA Policealna Szkoła Promocji Kadr w Katowicach (Katowice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż

Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.
Szkoła Policealna Doskonalenia Zawodowego PROFESJA (Katowice)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż

AP Edukacja Sp. z o.o
Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego dla Dorosłych- AP Edukacja w Rybniku (Rybnik)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia opiekun w domu pomocy społecznej

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna Nr 8 dla Dorosłych (Bytom)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia opiekun w domu pomocy społecznej

Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Częs
Zaoczna Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Częstochowie (Częstochowa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia opiekun w domu pomocy społecznej

Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Częs
Zaoczna Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Częstochowie (Częstochowa)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia opiekun w domu pomocy społecznej

Maria Białas
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'LOGUS' (Jastrzębie Zdrój)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia opiekun w domu pomocy społecznej

Grzegorz Cyprian Szadok
Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Copernicus' (Gliwice)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia opiekun w domu pomocy społecznej

Samorząd województwa
Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego dla Dorosłych (Sosnowiec)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia opiekun w domu pomocy społecznej

Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu
Wszechnica Zabrzańska szkoła Policealna (Zabrze)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia opiekun w domu pomocy społecznej

Samorząd województwa
Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu (Racibórz)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: dzienna
Rodzaj uczestników: Dzieci lub młodzież

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia opiekun w domu pomocy społecznej

Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne Fama" Sp. z o.o."
Policealne Studium Zawodwe 'FAMA' (Dąbrowa Górnicza)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...