Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 304 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku EKONOMIA pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, ale także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. Istnieje możliwość wyboru jednej ze specjalności: - Ekonomia sektora pub...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Reklamy Google

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku EKONOMIA pozwalają uzyskać pogłębioną wiedzę ekonomiczną na temat zjawisk i problemów gospodarowania w skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej oraz umiejętności w zakresie ich analizy ekonomicznej oraz modelowania ich przebiegu. Istnieje możliwość studiow...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo_inst

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ZOD (Kutno)
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku EKONOMIA pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, ale także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku EKONOMIA jest przygotowany do wykon...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Eksoc_logo

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ZOD (Tomaszów Mazowiecki)
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku EKONOMIA pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii, ale także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Sylwet...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Eksoc_logo

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ZOD (Ostrołęka)
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku EKONOMIA pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, ale także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku EKONOMIA jest przygotowany do wykon...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Eksoc_logo

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ZOD (Sieradz)
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku EKONOMIA pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, ale także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. SYLWETKA ABSOLWENTA Absolwent kierunku EKONOMIA jest przygotowany do wykon...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Administracji
Wyższa Szkoła Biznesu im. Biskupa Jana Chrapka w Radomiu

specjalności:
RACHUNKOWOŚĆ
BANKOWOŚĆ

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI: - biznes elektroniczny, - transport i logistyka, - polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości, - teoria przedsiębiorstw, - diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw, - innowacyjność w gospodarce, - gospodarowanie zasobami ludzkim...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent może pracować w: przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych – w kraju lub za granicą banku, towarzystwie ubezpieczeniowym, funduszach inwestycyjnych, samorządąch lokalnych, komórkach finansowych przeds...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Kandydaci przyjmowani będą według rankingu średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ukończonych studiów wyższych. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studiowanie ekonomii daje absolwentowi solidną wiedzę o podstawach funkcjonowania współczesnej gospodarki. Przedmioty realizowane w ramach programu studiów ułatwiają zrozumienie procesów zachodzących we współczesnej ekonomii. Absolwent potrafi analizować i interpretować zjawiska or...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski rosyjski francuski niemiecki
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Opolski

Absolwenci kierunku Ekonomia mogą zostać: • Pracownikami wielu różnych przedsiębiorstw i instytucji • Dyrektorami banków • Właścicielami małych i średnich przedsiębiorstw • Kierownikami wyższych i średnich szczebli w dużych przedsiębiorstwach • Naukowcami i nauczycielami (po...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Powinien być przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - Ekonomia menedżerska; - Samorząd terytorialny i gospodarka przestrzenna; - Handel zagraniczny; - Integracja europejska; - Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw; - Inwestycje; - Ekonomika sektora pu...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Punkt Konsultacyjny w Gorzowie Wielkopolskim
Uniwersytet Szczeciński

Program studiów na kierunku Ekonomia umożliwia zdobycie gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie ekonomii. Dzięki szerokiej gamie specjalizacji student rozwija swoje zainteresowania z zakresu ekonomii menedżerskiej, współpracy międzynarodowej, polityki regionalnej, analizy f...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - ZOD Kołobrzeg
Uniwersytet Szczeciński

Program studiów na kierunku Ekonomia umożliwia zdobycie gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie ekonomii. Dzięki szerokiej gamie specjalizacji student rozwija swoje zainteresowania z zakresu ekonomii menedżerskiej, współpracy międzynarodowej, polityki regionalnej, analizy f...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - Ekonomika transportu i logistyka; - Turystyka i hotelarstwo; - Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwami; - Ekonomika i organizacja łączności. Studia I-go stopnia na kierunku Ekonomia przygotowuj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - ZOD Dębno
Uniwersytet Szczeciński

Studia I-go stopnia na kierunku Ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty, posługującego się wszechstronną wiedzą ekonomiczną oraz będącego specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Zdobyta wiedza pozwala na swobodne porusza...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług - ZOD Świnoujście
Uniwersytet Szczeciński

Studia I-go stopnia na kierunku Ekonomia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty, posługującego się wszechstronną wiedzą ekonomiczną oraz będącego specjalistą w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Zdobyta wiedza pozwala na swobodne porusza...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent może pracować w: przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach, głównie na stanowiskach operacyjnych bądź pomocniczych – w kraju lub za granicą banku, towarzystwie ubezpieczeniowym, funduszach inwestycyjnych, samorządąch lokalnych, komórkach finansowych przeds...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia język nowożytny

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...