Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 4 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Uni-lodz-pl

Studia etnologia

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku ETNOLOGIA kształcą absolwenta umiejącego dostrzegać kulturowe tło każdej sytuacji społecznej. Proponowane przez nas wykłady, konwersatoria, warsztaty, badania terenowe dają metodologiczne i antropologiczne podłoże dla refleksji o człowieku i kulturze. SYLWET...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
wos geografia historia sztuki łacina Greka kultura antyczna
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Reklamy Google

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia etnologia

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku ETNOLOGIA kształcą absolwenta umiejącego dostrzegać kulturowe tło każdej sytuacji społecznej. Proponowane przez nas wykłady, konwersatoria, warsztaty, badania terenowe dają metodologiczne i antropologiczne podłoże dla refleksji o człowieku i kulturze. SYLWET...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
wos geografia historia sztuki łacina Greka kultura antyczna
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia studia międzykierunkowe: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki

MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE (w skrócie MISH) to studia stacjonarne I stopnia o charakterze międzykierunkowym kształcące studentów o szerokich zainteresowaniach i uzdolnieniach interdyscyplinarnych w dziedzinach humanistycznych i społecznych. Studia I stopn...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Socjologia to nauka zajmująca się badaniem struktury społeczeństwa, form jego funkcjonowania, procesu rozwoju, a także zachodzących wewnątrz stosunków społecznych i rządzących nimi zasad, blisko spokrewniona z takimi dyscyplinami, jak etnologia czy antropologia. Podstawowym przedmi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
* polski jezyk obcy

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...