Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 28 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Po ukończeniu studiów są przygotowani do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterap...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Logo3

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia farmaceutyczne obejmują cały obszar wiedzy o leku, dając absolwentom przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu farmaceuty. Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie farmakoterapii, udzielania informacji i porad dotyczących działania produktów leczniczych i...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Żaden inny kierunek nie stwarza możliwości zdobycia wiedzy z tak różnych, wydawałoby się, dziedzin: chemii, biologii i medycyny jednocześnie. To zaś znajduje przełożenie nie tylko na wszechstronne wykształcenie, ale i na szerokie możliwości znalezienia interesującej pracy. Studia ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Żaden inny kierunek nie stwarza możliwości zdobycia wiedzy z tak różnych, wydawałoby się, dziedzin: chemii, biologii i medycyny jednocześnie. To zaś znajduje przełożenie nie tylko na wszechstronne wykształcenie, ale i na szerokie możliwości znalezienia interesującej pracy. Studia n...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Logo3

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia farmaceutyczne obejmują cały obszar wiedzy o leku, dając absolwentom przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu farmaceuty. Absolwent posiada kwalifikacje w zakresie farmakoterapii, udzielania informacji i porad dotyczących działania produktów leczniczych i...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Godlo_farm

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nowa matura i matura europejska (EB) Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości tzw. nową maturę lub dyplom matury europejskiej (EB), będą kwalifikowani na podstawie sumy wyników z egzaminów maturalnych z przedmiotów: (przedmioty obowiązkowe) - biologia – egza...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka biologia chemia

Godlo_farm

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

O przyjęcie na studia wieczorowe na kierunek farmacja może ubiegać się osoba, która: - w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne na kierunek techniki dentystyczne (I stopnia) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym lub innych Akademiach lub Uniwersytet...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Czego się nauczysz: - profesjonalnego sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie: sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzyst...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Czego się nauczysz: - profesjonalnego sprawowania obowiązków farmaceuty w zakresie: sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych, wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzyst...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura" i IB) - podstawą przyjęcia są wyniki egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów. Wymagane są dwa przedmioty - biologia - poziom rozszerzony - chemia - poziom rozszerzony Kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzał...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

O przyjęcie na kierunek Farmacja mogą ubiegać się osoby, które - w 2011 roku przystąpiły do postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Farmacja w UMB lub innej Uczelni Medycznej w Polsce i nie zostały przyjęte na studia stacjonarne, - uzyskały nie mniej niż 40% maksymalnej liczb...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

__1140983075

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są: - przystąpić do egzaminu wstępnego z dwóch przedmiotów, obowiązkowo z biologii i chemii Egzamin wstępny, zdawany w Uczelni jest równoważny arkuszowi II (poziom rozszerzony) nowej matury. Arkusze przygotowuje Cent...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Absolwent kierunku farmacja uzyskuje tytuł zawodowy magister farmacji i może być zatrudniony w aptece, firmie farmaceutycznej, w laboratorium analitycznym oraz innych placówkach ochrony zdrowia, po spełnieniu dodatkowych wymagań, określonych odrębnymi przepisami, a także w jednostk...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Absolwent kierunku farmacja uzyskuje tytuł zawodowy magister farmacji i może być zatrudniony w aptece, firmie farmaceutycznej, w laboratorium analitycznym oraz innych placówkach ochrony zdrowia, po spełnieniu dodatkowych wymagań, określonych odrębnymi przepisami, a także w jednostk...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent uzyskuje prawo do: - wykonywania zawodu farmaceuty, - kształcenia specjalizacyjnego, - prowadzenia badań naukowych nad lekiem - oraz do udzielania informacji o leku. Studia obejmują przedmioty ogólne: historię farmacji, etykę zawodową, psychologię z socjologią et...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Gdański Uniwersytet Medyczny

O kierunku studiów: Absolwent uzyskuje prawo do: - wykonywania zawodu farmaceuty, - kształcenia specjalizacyjnego, - prowadzenia badań naukowych nad lekiem - oraz do udzielania informacji o leku. Studia obejmują przedmioty ogólne: historię farmacji, etykę zawodową, psyc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Analityki Medycznej
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Oprócz ćwiczeń, seminariów i wykładów studenci indywidualnie wybierają przedmioty fakultatywne. Na IV i V roku studenci są kształceni w bloku przedmiotów fakultatywnych farmacji przemysłowej. Rozszerzamy także edukację o farmakologię kliniczną i opiekę farmaceutyczną.

...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja

Wydział Farmaceutyczny z oddziałem Analityki Medycznej
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Oprócz ćwiczeń, seminariów i wykładów studenci indywidualnie wybierają przedmioty fakultatywne. Na IV i V roku studenci są kształceni w bloku przedmiotów fakultatywnych farmacji przemysłowej. Rozszerzamy także edukację o farmakologię kliniczną i opiekę farmaceutyczną.

...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia farmacja- niestacjonarne

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Po ukończeniu studiów są przygotowani do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterap...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia medyczna

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kandydaci, którzy legitymują się nową maturę będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego wybranego przedmiotu: - biologia - chemia - fizyka egzamin pisemny (poziom rozszerzony), ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...