Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 109 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Swps

Studia filologia szwedzka

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Specjalności oferowane w ramach studiów I stopnia:


- Tłumaczeniowa
- Studia regionalne- region bałtycki

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

- Tłumaczeniowa

Reklamy Google

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Specjalności oferowane w ramach studiów I stopnia:

- Translation Studies
- English in Business and Media
- Teaching English as a Foreign Language

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

- Translation Studies
- American Film a...

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska (język angielski)

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Specjalności oferowane w ramach studiów I stopnia:

- Translation Studies
- English in Business and Media
- Teaching English as a Foreign Language

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

- Translation Studies
- American Film a...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia hiszpańska

Wydział Filologii i Pedagogiki
Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia hiszpańska

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia nowogrecka

Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales’’
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta Studenci filologii nowogreckiej zdobywają przede wszystkim dobrą znajomość języka nowogreckiego w mowie i piśmie, odpowiadającą najwyższemu poziomowi Certificate of Attainment in Modern Greek. Egzamin międzynarodowy dający ten dyplom organizuje prowadząca stu...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka biologia chemia fizyka wot wos historia geografia historia sztuki historia muzyki łacina jezyk obcy Filozofia Greka kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-05-26%20(godz.%2014.13.31)

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia białoruska

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta Absolwent ze stopniem licencjata może kontynuować kształcenie w zakresie określonej specjalizacji filologii białoruskiej na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien: posiadać kompetencje w zakresie wiedzy zg...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
historia historia sztuki łacina język nowożytny kaszubski Greka kultura antyczna Jezyk grupy etnicznej Jezyk mniejszosci narodowej
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-05-26%20(godz.%2014.13.31)

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia rosyjska

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski

Absolwent studiów rusycystycznych pierwszego stopnia posiada bogatą wiedzę o języku, literaturze i kulturze rosyjskiej, znajomość języka rosyjskiego w mowie i piśmie na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz drugiego języka (zachod...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka rosyjski

Zrzut%20ekranu%202011-05-26%20(godz.%2014.13.31)

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia ukraińska

Wydział Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet Warszawski

Celem studiów jest efektywne przekazanie wiedzy z zakresu literatury, języka, historii i kultury ukraińskiej. Studia licencjackie dają możliwość zapoznania się z realiami życia codziennego, sytuacją polityczną oraz zróżnicowaniem etnicznym i religijnym Ukrainy – które niewątpliwie ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia włoska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Studia pierwszego stopnia dają studentowi solidne podstawy wykształcenia italianistycznego oraz warsztat metodologiczny konieczny do wyboru specjalizacji. Po ukończeniu tych studiów można uzyskać dyplom licencjata. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia w Ka...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia Absolwent studiów pierwszego stopnia zdobędzie wykształcenie w zakresie wiedzy o języku niemieckim, literaturze, kulturze krajów niemieckojęzycznych. Ponadto może uzyskać przygotowanie pedagogiczno-metodyczne w zakresie nauczania języków obc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
niemiecki
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Studenci doskonalą praktyczną znajomość języka angielskiego, pogłębiają wiedzę językoznawczą, poznają historię, kulturę i literaturę krajów anglojęzycznych. Pierwszy rok jest propedeutyczny, wszystkich studentów obowiązuje jednolity program. Od drugiego roku student wybiera p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia romańska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Sylwetka absolwenta Absolwent filologii romańskiej pierwszego stopnia posiada: biegłą znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, pogłębioną wiedzę dotyczącą języka, litera...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
francuski
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
łacina język nowożytny kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru niemieckojęzycznego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski niemiecki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru UK i USA na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej zn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia rosyjska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia romańska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia rosyjska

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...