Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 10 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logo_wnh

Studia filologia angielska

Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Filologii Angielskiej KUL oferuje naukę języka na najwyższym poziomie. Wyróżnikiem spośród innych jest unikatowa w skali kraju możliwość wyboru przedmiotów celtologicznych oraz niderlandystycznych jako części studiów anglistycznych. Instytut realizuje również nowatorski ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Logo_wnh

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Filologii Angielskiej KUL oferuje naukę języka na najwyższym poziomie. Wyróżnikiem spośród innych jest unikatowa w skali kraju możliwość wyboru przedmiotów celtologicznych oraz niderlandystycznych jako części studiów anglistycznych. Instytut realizuje również nowatorski ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Nowa matura: - język angielski (tylko poziom rozszerzony) - język polski – waga 0,5 (tylko poziom rozszerzony) Stara matura: - język angielski - język polski – waga 0,5 Rekrutacja na II stopień studiów Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w ję...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalizacje: - Specjalizacja nauczycielska (Język angielski z Edukacją wczesnoszkolną) - Specjalizacja tłumaczeniowa (Translatoryka) Wszystkie studia filologiczne prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, i trwają 6 semestrów. Absolwenci uzyskują tytuł lice...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Pwsz

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Specjalizacje: - amerykanistyka Absolwenci kierunku Filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja amerykanistyka uzyskują tytuł zawodowy licencjata, przygotowanie do zawodu organizatora i propagatora kultury Stanów Zjednoczonych i znajdują zatrudnienie, jako p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Pwsz

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Specjalizacje: - amerykanistyka Absolwenci kierunku Filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja amerykanistyka uzyskują tytuł zawodowy licencjata, przygotowanie do zawodu organizatora i propagatora kultury Stanów Zjednoczonych i znajdują zatrudnienie, jako p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim obejmująca wiedzę o kulturze, historii i literaturze krajów anglosaskich oraz językoznawstwo i metodykę nauczania języka angielskiego. Ocenę dostateczną stanowi minimum 10 punktów. Maksymalnie można u...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Specjalizacje: - Specjalizacja nauczycielska (Język angielski z Edukacją wczesnoszkolną) - Specjalizacja tłumaczeniowa (Translatoryka) Wszystkie studia filologiczne prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, i trwają 6 semestrów. Absolwenci uzyskują tytuł lice...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...