Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 5 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia filologia polska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

specjalności: - medialna i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo - nauczycielska i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia na kierunku filologia polska są studiami nauczycielskimi, co oznacza, że absolwenci filologii polskiej będą przygotowani do pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w innych placówkach edukacyjnych, a także w ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy Dowolny przedmiot

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia na kierunku filologia polska są studiami nauczycielskimi, co oznacza, że absolwenci filologii polskiej będą przygotowani do pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w innych placówkach edukacyjnych, a także w ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

specjalności: - medialna i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo - nauczycielska i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...