Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 10 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Uni-lodz-pl

Studia filologia polska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku FILOLOGIA POLSKA nie tylko pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, ale także zdobyć zawód odpowiadający zapotrzebowaniom rynku pracy. Szeroka oferta zajęć do wyboru oraz działalność licznych kół naukowych nie pozostaw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia historia sztuki łacina Filozofia kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Reklamy Google

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku FILOLOGIA POLSKA nie tylko pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, ale także zdobyć zawód odpowiadający zapotrzebowaniom rynku pracy. Szeroka oferta zajęć do wyboru oraz działalność licznych kół naukowych nie pozostaw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia historia sztuki łacina Filozofia kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia studia międzykierunkowe: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Wydział Filozoficzno-Historyczny
Uniwersytet Łódzki

MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE (w skrócie MISH) to studia stacjonarne I stopnia o charakterze międzykierunkowym kształcące studentów o szerokich zainteresowaniach i uzdolnieniach interdyscyplinarnych w dziedzinach humanistycznych i społecznych. Studia I stopn...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów licencjackich posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesnoś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Socjologii i Filologii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Student nauczy się jak za pomocą języka, gestu i obrazu wpłynąć na odbiorcę. Dowie się również, jak multisensorycznie odbierać kulturę i jak słowem wykreować całkiem nową rzeczywistość. W trakcie studiów na kierunku filologia polska przygotowujemy zawodowców, pracujących w agencjac...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczny
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Student nauczy się jak za pomocą języka, gestu i obrazu wpłynąć na odbiorcę. Dowie się również, jak multisensorycznie odbierać kulturę i jak słowem wykreować całkiem nową rzeczywistość. W trakcie studiów na kierunku filologia polska przygotowujemy zawodowców, pracujących w agencjac...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Filologiczno-Historyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów licencjackich posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesnoś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Za%c5%82%c4%85cznik%20pocztowy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Polski Uniwersytet Wirtualny
Polski Uniwersytet Wirtualny

Komunikacja w biznesie – Student tej specjalizacji dowie się jak praktycznie stosować język w sytuacjach biznesowych wszelkiego typu oraz jak właściwa komunikacja determinuje efektywność procesów biznesowych. Student uczy się zwiększać tę efektywność poprzez świadome i moderowane u...

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...