Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 122 kierunki/ów, oraz 104 szkół policealnych.

Swps

Studia filologia angielska

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Specjalności oferowane w ramach studiów I stopnia:

- Translation Studies
- English in Business and Media
- Teaching English as a Foreign Language

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

- Translation Studies
- American Film a...

Reklamy Google

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska (język angielski)

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Specjalności oferowane w ramach studiów I stopnia:

- Translation Studies
- English in Business and Media
- Teaching English as a Foreign Language

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

- Translation Studies
- American Film a...

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia filologia szwedzka

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Specjalności oferowane w ramach studiów I stopnia:


- Tłumaczeniowa
- Studia regionalne- region bałtycki

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

- Tłumaczeniowa

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologii i Pedagogiki
Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP w Warszawie

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent studiów tego kierunku dysponuje wiedzą z zakresu języka polskiego, literatury polskiej i powszechnej oraz kultury współczesnej. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student uzyskuje konkretną wiedzę i sprawności zawodowe: nauczycielskie, redakcyjne i edytorskie o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent studiów tego kierunku dysponuje wiedzą z zakresu języka polskiego, literatury polskiej i powszechnej oraz kultury współczesnej. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student uzyskuje konkretną wiedzę i sprawności zawodowe: nauczycielskie, redakcyjne i edytorskie o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent filologii polskiej posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wiedzę w zakresie nauki o języku, literaturze polskiej i powszechnej, teorii literatury oraz kulturze europejskiej i regionalnej. Rozumie i potrafi analizować zjawiska i procesy literackie, językowe, kulturow...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent filologii polskiej posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wiedzę w zakresie nauki o języku, literaturze polskiej i powszechnej, teorii literatury oraz kulturze europejskiej i regionalnej. Rozumie i potrafi analizować zjawiska i procesy literackie, językowe, kulturow...

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Podstawowy program studiów na kierunku filologia polska obejmuje przede wszystkim wiedzę z zakresu historii i teorii literatury oraz wiedzę o języku polskim. Prowadzone są także liczne zajęcia do wyboru, poświęcone m.in. teatrowi, filmowi, literaturze współczesnej, edytorstwu, kom...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia historia sztuki łacina Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Podstawowy program studiów na kierunku filologia polska obejmuje przede wszystkim wiedzę z zakresu historii i teorii literatury oraz wiedzę o języku polskim. Prowadzone są także liczne zajęcia do wyboru, poświęcone m.in. teatrowi, filmowi, literaturze współczesnej, edytorstwu, kom...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia historia sztuki łacina Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Zamiejscowy w Warszawie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Cel studiów: Ze względu na światowe znaczenie języka angielskiego i rozwój instytucji współpracy międzynarodowej studia anglistyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Uczelnia oferuje w tym zakresie gruntowne wykształcenie filologiczne, które oprócz biegłej znajomości dwóch ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Studia drugiego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska trwają dwa lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Student wybiera jedną ze specjalizacji spośród British, American, Linguistics. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów drugiego sto...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wyższa Szkoła Współpracy międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera
Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Studenci doskonalą praktyczną znajomość języka angielskiego, pogłębiają wiedzę językoznawczą, poznają historię, kulturę i literaturę krajów anglojęzycznych. Pierwszy rok jest propedeutyczny, wszystkich studentów obowiązuje jednolity program. Od drugiego roku student wybiera p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Studenci doskonalą praktyczną znajomość języka angielskiego, pogłębiają wiedzę językoznawczą, poznają historię, kulturę i literaturę krajów anglojęzycznych. Pierwszy rok jest propedeutyczny, wszystkich studentów obowiązuje jednolity program. Od drugiego roku student wybiera p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru UK i USA na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej zn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru UK i USA na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej zn...

Orzelek

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska, spec. logopedia

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski

Studia o charakterze interdyscyplinarnym, zintegrowane z filologią polską i ze specjalizacją nauczycielską. Studenci realizują program studiów polonistycznych i specjalizacji nauczycielskiej rozszerzony o przedmioty z zakresu logopedii, medycyny, psychologii i pedagogiki. Specjal...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. z/s w Poznaniu
Niepubliczna Szkoła Informatyki i Internetu w Płocku (Płock)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. z/s w Poznaniu
Niepubliczne Studium Zdrowia i Urody w Płocku (Płock)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Szkoła TEB-Edukacja Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu (Radom)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Izabela Łajs
Akademia - Policealna Szkoła Zawodowa Nr 2 (Warszawa)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Krzysztof Turniak
NOVA Policealna Szkoła Promocji Kadr w Warszawie (Warszawa)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Hanna Polak Marcin Polak
Policealne Studium Business School (Warszawa)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Teresa Staszewska
Policealne Studium Psychotroniczne 'PROMETEUSZ' (Warszawa)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Profesja Centrum Kdztałcenia Kadr Sp.z o.o.
PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr - Policealna Szkoła Biznesu i Administracji w Warszawie (Warszawa)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

O.O.R.Z. Progres" Sp. z o.o."
Roczna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Progres' w Warszawie (Warszawa)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Irena Nawrocka
Studium Psychologii Psychotronicznej w Warszawie (Warszawa)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa 'ŻAK' (Mława)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa 'ŻAK' (Mława)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa 'ŻAK' (Mława)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa 'ŻAK' (Mława)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa 'ŻAK' (Mława)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa 'ŻAK' (Mława)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia wizaż i stylizacja paznokci

TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ SA
Niepubliczna Szkoła TEB-Edukacja Towarzystwa Edukacji Bankowej SA w Poznaniu (Radom)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia specjalista stylizacji i wizażu

O.O.R.Z. Progres" Sp. z o.o."
Roczna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Progres' w Warszawie (Warszawa)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Powiat ziemski
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Garwolinie (Garwolin)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...