Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 122 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Swps

Studia filologia angielska

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Specjalności oferowane w ramach studiów I stopnia:

- Translation Studies
- English in Business and Media
- Teaching English as a Foreign Language

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

- Translation Studies
- American Film a...

Reklamy Google

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska (język angielski)

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Specjalności oferowane w ramach studiów I stopnia:

- Translation Studies
- English in Business and Media
- Teaching English as a Foreign Language

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

- Translation Studies
- American Film a...

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia filologia szwedzka

Wydział Kulturoznawstwa i Filologii
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Specjalności oferowane w ramach studiów I stopnia:


- Tłumaczeniowa
- Studia regionalne- region bałtycki

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

- Tłumaczeniowa

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologii i Pedagogiki
Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP w Warszawie

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent studiów tego kierunku dysponuje wiedzą z zakresu języka polskiego, literatury polskiej i powszechnej oraz kultury współczesnej. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student uzyskuje konkretną wiedzę i sprawności zawodowe: nauczycielskie, redakcyjne i edytorskie o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent studiów tego kierunku dysponuje wiedzą z zakresu języka polskiego, literatury polskiej i powszechnej oraz kultury współczesnej. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student uzyskuje konkretną wiedzę i sprawności zawodowe: nauczycielskie, redakcyjne i edytorskie o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent filologii polskiej posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wiedzę w zakresie nauki o języku, literaturze polskiej i powszechnej, teorii literatury oraz kulturze europejskiej i regionalnej. Rozumie i potrafi analizować zjawiska i procesy literackie, językowe, kulturow...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent filologii polskiej posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i wiedzę w zakresie nauki o języku, literaturze polskiej i powszechnej, teorii literatury oraz kulturze europejskiej i regionalnej. Rozumie i potrafi analizować zjawiska i procesy literackie, językowe, kulturow...

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Podstawowy program studiów na kierunku filologia polska obejmuje przede wszystkim wiedzę z zakresu historii i teorii literatury oraz wiedzę o języku polskim. Prowadzone są także liczne zajęcia do wyboru, poświęcone m.in. teatrowi, filmowi, literaturze współczesnej, edytorstwu, kom...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia historia sztuki łacina Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Uksw

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Podstawowy program studiów na kierunku filologia polska obejmuje przede wszystkim wiedzę z zakresu historii i teorii literatury oraz wiedzę o języku polskim. Prowadzone są także liczne zajęcia do wyboru, poświęcone m.in. teatrowi, filmowi, literaturze współczesnej, edytorstwu, kom...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia historia sztuki łacina Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Studia drugiego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska trwają dwa lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Student wybiera jedną ze specjalizacji spośród British, American, Linguistics. Sylwetka absolwenta Absolwent studiów drugiego sto...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Zamiejscowy w Warszawie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Cel studiów: Ze względu na światowe znaczenie języka angielskiego i rozwój instytucji współpracy międzynarodowej studia anglistyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Uczelnia oferuje w tym zakresie gruntowne wykształcenie filologiczne, które oprócz biegłej znajomości dwóch ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Wyższa Szkoła Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wyższa Szkoła Współpracy międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera
Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera z siedzibą w Wołominie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Studenci doskonalą praktyczną znajomość języka angielskiego, pogłębiają wiedzę językoznawczą, poznają historię, kulturę i literaturę krajów anglojęzycznych. Pierwszy rok jest propedeutyczny, wszystkich studentów obowiązuje jednolity program. Od drugiego roku student wybiera p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Neofilologii
Uniwersytet Warszawski

Studenci doskonalą praktyczną znajomość języka angielskiego, pogłębiają wiedzę językoznawczą, poznają historię, kulturę i literaturę krajów anglojęzycznych. Pierwszy rok jest propedeutyczny, wszystkich studentów obowiązuje jednolity program. Od drugiego roku student wybiera p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru UK i USA na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej zn...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Filologiczno-Pedagogiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru UK i USA na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej zn...

Orzelek

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska, spec. logopedia

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Warszawski

Studia o charakterze interdyscyplinarnym, zintegrowane z filologią polską i ze specjalizacją nauczycielską. Studenci realizują program studiów polonistycznych i specjalizacji nauczycielskiej rozszerzony o przedmioty z zakresu logopedii, medycyny, psychologii i pedagogiki. Specjal...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

12

11

13

11

14

11

15

11

16

11

17

11

18

11

19

11

20

11

21

11

22

11

23

11

24

11

25

11

26

11

27

11

28

11

29

11

30

11

01

12

02

12

03

12

04

12

05

12

06

12

zobacz więcej...