Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 7 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia filozofia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Nauk Społecznych
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Student kończący studia filozoficzne uzyskuje, oprócz wykształcenia w zakresie historii filozofii i tradycyjnej jej problematyki, podstawy wiedzy z zakresu nauk społecznych i poszczególnych dziedzin kultury (języka, sztuki, religii, polityki, nauki, techniki) oraz wiedzę o charakte...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Nauk Społecznych
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Student kończący studia filozoficzne uzyskuje, oprócz wykształcenia w zakresie historii filozofii i tradycyjnej jej problematyki, podstawy wiedzy z zakresu nauk społecznych i poszczególnych dziedzin kultury (języka, sztuki, religii, polityki, nauki, techniki) oraz wiedzę o charakte...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia i stopnia niestacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia i stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia malarstwo

Wydział Wychowania Artystycznego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Egzamin wstępny na 7-semestralne studia dzienne wyŜsze zawodowe na kierunku Malarstwo ma charakter konkursowy i składa się z egzaminu praktycznego - obejmującego malarskie studium martwej natury oraz rysunkowe studium postaci. Na studia zostają przyjęci kandydaci zajmujący kol...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia malarstwo

Wydział Wychowania Artystycznego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Egzamin wstępny na 7-semestralne studia dzienne wyższe zawodowe na kierunku Malarstwo ma charakter konkursowy i składa się z egzaminu praktycznego - obejmującego malarskie studium martwej natury oraz rysunkowe studium postaci. Na studia zostają przyjęci kandydaci zajmujący kol...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...