Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 125 kierunki/ów, oraz 10 szkół policealnych.

Academy

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent uzyskuje komplementarną wiedzę w zakresie szeroko rozumianej opieki fizjoterapeutycznej i rehabilitacyjnej. Jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, zgodnie z wymogami etyki ogólnej i zawodowej. Posiada umiejętność fachowego ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Początki fizjoterapii, jako nauki, sięgają aż... 2700 roku przed naszą erą. Pierwsze wzmianki można znaleźć w systemie filozoficznym Konfucjusza. Uważał on, że osiągnięcie doskonałej sprawności psychofizycznej jest możliwe tylko dzięki stosowaniu ćwiczeń gimnastycznych i oddechowyc...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Medyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Fizjoterapia to metoda leczenia, która wykorzystuje zjawisko reaktywności organizmu ludzkiego na różnorodne bodźce. Fizjoterapię można podzielić na: - balneoterapię - wykorzystuje się czynniki pochodzenia naturalnego, obecne w uzdrowiskach jak na przykład wody lecznicze czy boro...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
biologia

Logo_po_bw

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Politechnika Opolska

Predyspozycje: sprawność manualna, umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi, cierpliwość, konsekwencja, kultura osobista, chęć pomocy innym. Kariera: absolwenci tego kierunku mogą pracować w placówkach zdrowia, w sanatoriach i uzdrowiskach, a także w ośrodkac...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Instytut Zdrowia
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

Wiadomości i umiejętności uzyskane podczas studiów w zakresie fizjoterapii i odpowiedniego stażu pracy pozwolą na ubieganie się o stanowiska kierownicze w placówkach fizjoterapii w kraju i poza jego granicami: - Organizowanie pracy w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i masaż...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Wpia2

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kim będziesz po ukończeniu studiów na kierunku Fizjoterapia? Absolwenci uzyskują wykształcenie i przygotowanie zawodowe - zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia - do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników nat...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Zasady rekrutacji i kwalifikacji na studia 1. Egzamin ze sprawności fizycznej: Pływanie – I część Bieg na 800 m dla kobiet i 1500 m dla mężczyzn – II część 2. Wynik nowej matury jednego spośród trzech przedmiotów: biologia, fizyka lub chemia., a dla kandydatów ze s...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Awfpoznan

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Kierunek Fizjoterapia obejmuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych (m.in. biologii medycznej, biochemii, kinezjologii), społecznych (psychologii, pedagogiki, etyki) oraz umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii, fizjoterapii klinicznej. Abs...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Zrzut%20ekranu%202011-08-16%20(godz.%2013.53.41)

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WLK.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Kierunek Fizjoterapia obejmuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych (m.in. biologii medycznej, biochemii, kinezjologii), społecznych (psychologii, pedagogiki, etyki) oraz umiejętności praktycznego zastosowania metod kinezyterapii, masażu, fizykoterapii, fizjoterapii klinicznej. Abs...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Images

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Postępowanie kwalifikacyjne I STOPIEŃ st. stacjonarnych - Konkurs świadectw II STOPIEŃ st. stacjonarnych - Test kompetencji z zakresu fizjoterapii (obejmuje egzamin dotyczący tematyki z zakresu fizjoterapii, objętej programem studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy Dowolny przedmiot

Logo__akademia_wychowania_fizycznego_i_sportu_im_jedrzeja_sniadeckiego_w_gdansku

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Absolwenci studiów I stopnia w zakresie fizjoterapii otrzymują tytuł zawodowy licencjata. Uzyskują przygotowanie do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi w zakresie zarówno profilaktyki jak i terapii a także prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych w zakr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Awf

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Rehabilitacji
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje: Dwie próby sprawności, które kandydat musi ukończyć: przepłynięcie dystansu 50 metrów wybranym przez kandydata stylem oraz bieg na dystansie: kobiety – 800 metrów i mężczyźni 1.000 metrów (0-20 punktów za każdą próbę sprawności). Preze...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* język nowożytny Dowolny przedmiot

Awf

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział WFiS W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje: Dwie próby sprawności, które kandydat musi ukończyć: przepłynięcie dystansu 50 metrów wybranym przez kandydata stylem oraz bieg na dystansie: kobiety – 800 metrów i mężczyźni 1.000 metrów (0-20 punktów za każdą próbę sprawności). Preze...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* język nowożytny Dowolny przedmiot

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne I STOPIEŃ - Warunkiem przyjęcia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporzą­dzo­nej po zakończeniu całego postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz: - ocenę poziomu wiedzy kan...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Instytut Fizjoterapii
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Instytut Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Fizjoterapia to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów. Dzięki poznaniu podstaw leczenia i rehabilitacji metodami fizjoterapii pogłębionemu zajęciami praktycznymi studenci uzyskują niezbędne kwalifikacje do podjęcia pracy jako fizjoterapeuci bezpośrednio po ukończeniu studiów...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski biologia fizyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Intensywny rozwój medycyny fizykalnej w ostatnich dziesięcioleciach, w ramach, której znajduje się fizjoterapia, zrodził oczekiwania społeczne w zakresie nowoczesnej terapii, rehabilitacji i odnowy biologicznej. Wywołał również wpływ na zmiany w przygotowaniu odpowiednich pracown...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Sześciosemestralne studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku Fizjoterapia prowadzone są w trybie stacjonarnym (2903 godzin dydaktycznych i 923 godziny praktyk zawodowych) i niestacjonarnym (1874 godzin dydaktycznych i 923 godziny praktyk zawodowych). Studia kończą się pr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Centrym Nauki i Biznesu Żak" Sp z o.o."
Policealna Szkoła Zawodowa 'Żak' w Kłodzku (Kłodzko)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Centrum Nauki i Biznesu Żak
Policealna Szkoła Zawodowa Żak w Lublinie (Lublin)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Centrum Kształcenia UstawicznegoCentrum Nauki iBiznesu 'Żak' (Zduńska Wola)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Jednoroczna Policealna Szkoła Zawodowa 'Żak' (Oświęcim)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK" SP Z O. O."
Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych 'Żak' (Rybnik)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Centrum Nauki i Biznesu Żak
Policealna Szkoła Zawodowa 'ŻAK' w Raciborzu (Racibórz)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Szkoły dla Dorosłych "ŻAK" w Bydgoszczy (Bydgoszcz)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Policealna Szkoła Zawodowa 'Żak' w Lesznie (Leszno)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Centrum Nauki i Biznesu Żak""
Policealna Szkoła Zawodowa 'Żak' w Świnoujściu (Świnoujście)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia 2

Centrum Nauki i Biznesu Żak"Sp.z.o.o."
Policealna Szkoła Zaodowa 'Żak' w Legnicy (Legnica)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...