Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 140 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia fizyka

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Na kierunku fizyka, zgodnie z Procesem Bolońskim, jest realizowany dwu stopniowy system kształcenia. Po ukończeniu studiów stacjonarnych I stopnia i uzyskaniu tytułu licencjata z fizyki istnieje możliwość kontynuowania dwuletnich studiów stacjonarnych II stopnia oraz uzyskanie tytu...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Na kierunku fizyka, zgodnie z Procesem Bolońskim, jest realizowany dwu stopniowy system kształcenia. Po ukończeniu studiów stacjonarnych I stopnia i uzyskaniu tytułu licencjata z fizyki istnieje możliwość kontynuowania dwuletnich studiów stacjonarnych II stopnia oraz uzyskanie tytu...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Po

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka techniczna

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
Politechnika Częstochowska

Fizyka techniczna daje studentowi wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Wiedza i zdobyte umiejętności absolwentowi pozwalają rozw...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka techniczna

Wydział Matematyczno-Fizyczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka medyczna - k. unikatowy

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka i stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka medyczna i stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka techniczna i stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Agh_eaie

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI - ZOD Dąbrowa Górnicza
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Automatyka jako nauka interdyscyplinarna obejmuje zagadnienia sterowania wszystkimi układami technicznymi, procesami technologicznymi i systemami robotów. W jej zakres badawczy wchodzą również zagadnienia automatyzacji i komputerowego wspomagania zarządzania, a nawet problematyka r...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka

Agh_wfiis-h

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka stosowana - k. unikatowy

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ - ZOD Jastrzębie Zdrój
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwent Informatyki Stosowanej w specjalności Informatyka w Nauce i Technice posiada wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów z różnych dziedzin nauki i technik wymagających zaawansowanych obliczeń numerycznych. Jest on przygotowany do podjęcia p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - technologia i inżynieria chemiczna

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technologia chemiczna

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria chemiczna i procesowa

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - informatyka przemysłowa

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Śląska w Gliwicach

Absolwent tego kierunku będzie specjalistą od zastosowań informatyki w przemyśle, w tym programowania układów i systemów sterujących działaniem procesów technologicznych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, systemów i technologii informatycznych, budow...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria materiałowa

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
Politechnika Śląska w Gliwicach

Studia na kierunku Inżynieria Materiałowa mają za zadanie wykształcenie specjalistów posiadających gruntowną wiedzę z zakresu podstawowych dyscyplin nauk technicznych, nauki o materiałach a także technologii wywarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich oraz metod ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...