Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 165 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Uwr

Studia fizyka

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski

Specjalności: - ekonofizyka - fizyka doświadczalna - fizyka komputerowa - fizyka medyczna - fizyka nauczycielska - fizyka nowych materiałów - fizyka teoretyczna - nauczanie matematyki i fizyki - technologie informatyczne - modelowanie układów biologicznych Studia...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka język nowożytny

Pwr_ppt

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska

Absolwenci kierunku Fizyka są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych zajmujących się w szczególności projektowaniem i wytwarzaniem baterii słonecznych, firmach informatycznych (programowanie sprzętu użytkowego i komputerowego) oraz przemysłowych i...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski

Specjalności: - ekonofizyka - fizyka doświadczalna - fizyka komputerowa - fizyka medyczna - fizyka nauczycielska - fizyka nowych materiałów - fizyka teoretyczna - nauczanie matematyki i fizyki - technologie informatyczne - modelowanie układów biologicznych Stud...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski

Specjalności: - ekonofizyka - fizyka doświadczalna - fizyka komputerowa - fizyka medyczna - fizyka nauczycielska - fizyka nowych materiałów - fizyka teoretyczna - nauczanie matematyki i fizyki - technologie informatyczne - modelowanie układów biologicznych Stud...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka techniczna

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski

Specjalność: - dozymetria i ochrona radiologiczna - stosowana fizyka ciała stałego - fizyka medyczna Program studiów jest dostosowany do studentów, od których w ich przyszłej pracy oczekuje się praktycznego wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy fizycznej. Studenci...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka język nowożytny

Pwr_ppt

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka techniczna

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska

Absolwent kierunku Fizyka Techniczna to dobrze wykształcony licencjat fizyki, inżynier fizyki, magister fizyki lub magister inżynier fizyki, mający umiejętności twórczego myślenia i adaptowania się do szybko zmieniających się uwarunkowań technicznych i technologicznych oraz wymogó...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_is

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska

Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów: • technologii w inżynierii i ochronie środowiska • polityki ekologicznej ochrony atmosfery, wód i gleby • biotechnologii środowiska i mikrobiologii technicznej – oczysz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Pwr_mech-ener

Studiuj ten kierunek

Studia energetyka

Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Politechnika Wrocławska

Program kształcenia I stopnia studiów, na kierunku Energetyka obejmuje nauki podstawowe (matematyka, fizyka, chemia), przedmioty ogólnotechniczne (technologie informacyjne, grafika inżynierska, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy automatyki) oraz przedmioty kierunkowe koncentru...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski angielski
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne I STOPIEŃ - Warunkiem przyjęcia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporzą­dzo­nej po zakończeniu całego postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz: - ocenę poziomu wiedzy kan...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarski

Wydział Lekarski
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student na kierunku lekarskim uzyska podstawowa wiedzę z zakresu dyscyplin nauk medycznych oraz dyscyplin klinicznych. Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta.

Zakres w...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarski

Wydział Lekarski
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student na kierunku lekarskim uzyska podstawowa wiedzę z zakresu dyscyplin nauk medycznych oraz dyscyplin klinicznych. Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności stawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych w procesie leczenia pacjenta.

Zakres w...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarsko - stomatologiczny

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zajęcia odbywają się w formie: wykładów, ćwiczeń i seminariów, zajęcia praktyczne prowadzone są na terenie klinik i placówek medycznych. Program studiów na pierwszym roku jest bardzo zbliżony do programu wydziału lekarskiego. Wspólne przedmioty to m.in.: anatomia, biologia, pierws...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lekarsko- stomatologiczny

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Zajęcia odbywają się w formie: wykładów, ćwiczeń i seminariów, zajęcia praktyczne prowadzone są na terenie klinik i placówek medycznych. Program studiów na pierwszym roku jest bardzo zbliżony do programu wydziału lekarskiego. Wspólne przedmioty to m.in.: anatomia, biologia, pierwsz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ratownictwo medyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Celem studiów jest kształcenie obejmujące wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk medycznych, medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny.

Zakres umiejętności...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student fizjoterapii uzyska wiedzę z zakresu medycyny rehabilitacyjnej, w szczególności kinezyterapii, fizykoterapii, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.

Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterap...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Student fizjoterapii uzyska wiedzę z zakresu medycyny rehabilitacyjnej, w szczególności kinezyterapii, fizykoterapii, diagnostyki funkcjonalnej i programowania rehabilitacji.

Celem studiów jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów fizykoterap...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Wydział Fizjoterapii
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Postępowanie kwalifikacyjne I STOPIEŃ - Warunkiem przyjęcia jest odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej, sporzą­dzo­nej po zakończeniu całego postępowania kwalifikacyjnego, obejmującego weryfikację złożonych (wymaganych) dokumentów oraz: - ocenę poziomu wiedzy ka...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Wrocławski

Studia informatyczne zapewniają nabycie wszechstronnych umiejętności związanych z tworzeniem i użytkowaniem oprogramowania i nowoczesnych systemów informatycznych. Organizacja studiów umożliwia wprowadzenie do oferty dydaktycznej przedmiotów dotyczących najnowszych zagadnień, co za...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka informatyka język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Wrocławski

Organizacja studiów jest oparta na systemie punktowym, w którym do ukończenia studiów należy zebrać odpowiednią liczbę punktów za przedmioty obowiązkowe i za przedmioty, które student wybiera sam. Studentom oferuje się szerokie możliwości wyboru zajęć - tym większe, im wyższy jest ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka informatyka język nowożytny

Pwr_skp

Studiuj ten kierunek

Studia rekrutacja bez podziału na kierunki

Studium Kształcenia Podstawowego
Politechnika Wrocławska

Studia stacjonarne I stopnia (kształcenie podstawowe w SKP podczas pierwszego roku studiów – po SKP kontynuacja studiów od 3 semestru na wybranym wydziale i kierunku studiów) Daje Ci to możliwość wyboru kierunku podczas pierwszego roku studiów. Na pierwszym roku stud...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka fizyka jezyk obcy

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...