Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 9 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia fizyka techniczna

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Fizyka techniczna to studia w dwóch, związanych ściśle z komputerami specjalnościach: miernictwo komputerowe oraz informatyka stosowana. Studia I stopnia trwają siedem semestrów i kończą się dyplomem inżyniera, studia II stopnia pozwalają uzyskać tytuł zawodowy magistra. UMK jest p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka techniczna

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Matematyki i Fizyki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Czego możesz się nauczyć - będziesz specjalistą w zakresie obsługi i nadzoru urządzeń, których działanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu fizyki. Miernictwo komputerowe z informatyką jest specjalnością, w ramach której zdobędziesz umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka fizyka

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - Fizyczne podstawy kryminalistyki - Fizyka węgla - Mikroelektronika organiczna. Specjalność: FIZYCZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI Sylwetka absolwenta: Absolwenci po zakończeniu studiów: - posiadają rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę ogól...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - Fizyczne podstawy kryminalistyki - Fizyka węgla - Mikroelektronika organiczna. Specjalność: FIZYCZNE PODSTAWY KRYMINALISTYKI Sylwetka absolwenta: Absolwenci po zakończeniu studiów: - posiadają rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia wiedzę ogól...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, który prowadzi ten kierunek, był pierwszym w kraju wydziałem uniwersyteckim, wprowadzającym studia inżynierskie na uniwersytet. Od 5 lat prowadzi studia na kierunku fizyka techniczna, kończące się dyplomem inżyniera lub magis...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technologia chemiczna

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Co będziesz studiował - na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także z zakresu ekonomii i inne poszerzające Twoją wiedzę ogólną. Czekają na Ciebie 3 semestry języka obcego i 2 na zaj...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia mechatronika

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zasady rekrutacji 2012/2013 1. Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku mechatronika oraz kierunków pokrewnych: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia mechatronika

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zasady rekrutacji 2012/2013 1. Na studia przyjmowani będą absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku mechatronika oraz kierunków pokrewnych: automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Co będziesz studiował - na pierwszych semestrach spotkasz się z przedmiotami humanistycznymi oraz dotyczącymi ochrony własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Czterosemestralny kurs języka obcego pozwoli zdobyć praktyczne umiejętności i zadbać o ich potwierdzen...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...