Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 6 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Uwr

Studia fizyka techniczna

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski

Specjalność: - dozymetria i ochrona radiologiczna - stosowana fizyka ciała stałego - fizyka medyczna Program studiów jest dostosowany do studentów, od których w ich przyszłej pracy oczekuje się praktycznego wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy fizycznej. Studenci...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka język nowożytny

Pwr_ppt

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka techniczna

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska

Absolwent kierunku Fizyka Techniczna to dobrze wykształcony licencjat fizyki, inżynier fizyki, magister fizyki lub magister inżynier fizyki, mający umiejętności twórczego myślenia i adaptowania się do szybko zmieniających się uwarunkowań technicznych i technologicznych oraz wymogó...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Bbfdbfd

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Absolwent studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji posiada wiedzę w zakresie inżynierii produkcji rolniczej oraz zarządzania i organizacji produkcji rolniczej. Absolwent jest przygotowany do zarządzania procesami produkcyjnymi, organizowania i zarządzania personelem o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Bbfdbfd

Studiuj ten kierunek

Studia ogrodnictwo

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Absolwent kierunku ogrodnictwo będzie dysponował poszerzoną wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, a także znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania. Powinien mieć ponadto wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej: wa...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Absolwenci studiów I stopnia (które trwają 7 semestrów) uzyskują tytuł inżyniera i posiadają: - wiedzę merytoryczną i umiejętności z wybranej dziedziny inżynierskiej oraz z zakresu projektowania i utrzymywania procesów, jak też systemów produkcyjnych, wdrażania innowacji tec...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka wot wos historia geografia historia sztuki historia muzyki informatyka łacina Filozofia kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Absolwenci studiów I stopnia (które trwają 7 semestrów) uzyskują tytuł inżyniera i posiadają: - wiedzę merytoryczną i umiejętności z wybranej dziedziny inżynierskiej oraz z zakresu projektowania i utrzymywania procesów, jak też systemów produkcyjnych, wdrażania innowacji tec...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski biologia chemia fizyka wot wos historia geografia historia sztuki historia muzyki informatyka łacina Filozofia kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...