Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 92 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia geografia

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia geografia i stopnia niestacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia geografia i stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Zasadniczym celem kierunku jest wykształcenie specjalisty w zakresie stosunków społecznych w skali makro i mikro, działającego w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej i wzrastającej złożoności życia społecznego, który potrafi: - zanalizować zachodzące przekształcenia społecz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
wos

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent po studiach I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę dotyczącą: - nowoczesnych systemów logistycznych, ich funkcjonowania w przemyśle i handlu, w aglomeracjach miejskich, ochronie środowiska, - podstaw nauk ekonomicznych ( makro i mikro ekonomii), finansów, rachunku kosztów, - podstaw or...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Absolwenci kierunku ADMINISTRACJA dysponować będą: Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja powinien posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu wykładni prawa oraz ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Podsta...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos geografia język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
historia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent po studiach I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Agh_wggiis

Studiuj ten kierunek

Studia geodezja i kartografia

WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA - ZOD Ruda Śląska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierunek Geodezja i Kartografia obejmuje szeroko rozumianą geodezję stosowaną, której zadaniem jest wyznaczenie położenia obiektów w przestrzeni, przedstawienie ich na mapach, praktyczną realizację obiektów inżynierskich oraz badanie zmian elementów geometrycznych obiektów w czasie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia informatyka
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk technicznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ cz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia transport

Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku transport będą posiadali ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego transportu oraz szczegółową, dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu, systemów transportowych, inżynierii ruchu, infrastruktury transportu ze szczególnym uwzglę...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe, specjalność: studia europejskie, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Studenci zdobywają wiedzę na temat podstawowych problemów współczesnego świata, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, informatyki oraz ma...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski francuski niemiecki
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia

Cdsopjfvposdjv

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska

Sylwetka absolwenta Absolwenci posiadają ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Znają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Cdsopjfvposdjv

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska

Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku zarządzanie I stopnia nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji no...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Cdsopjfvposdjv

Studiuj ten kierunek

Studia filologia

Wydział Zarządzania
Politechnika Częstochowska

Studia filologiczne na Wydziale Zarządzania Studia filologiczne na Wydziale Zarządzania dają unikalną możliwość łączenia studiów filologicznych ze studiami z zakresu zarządzania. Będąc studentem filologii na naszym Wydziale można dodatkowo rozpocząć studia na innym kierunku ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia elektrotechnika

Wydział Elektryczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Elektrotechnika jest dziedziną matką dla swojej młodszej córki elektroniki, co oznacza, że dziedziny te tak nawzajem się przeplatają, że praktycznie każdy inżynier jest jednocześnie elektrotechnikiem i elektronikiem. Związane jest to też z masowym zastosowaniem elektroniki w układ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Elektryczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Informatyka na Wydziale Elektrycznym to bardzo nowoczesny kierunek studiów bazujący na najnowszych standardach kształcenia. Absolwenci kierunku Informatyka będą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień elektrotechniki i informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia elektronika i telekomunikacja

Wydział Elektryczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Elektronika i telekomunikacja to dziedziny nauki, które zadecydowały o ogromnym postępie technicznym i gospodarczym na całym świecie w ciągu w ostatnich lat. Cechują się również wielkim, niewykorzystanym przyszłościowym potencjałem. Studia na Wydziale Elektrycznym na kierunku Elekt...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechatronika

Wydział Elektryczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Mechatronika jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanizmów precyzyjnych, elektronicznego sterowania i myślenia systemowego w projektowaniu oraz procesie produkcji wytwarzania. Mechatronika jest obecnie najnowocześniejszą oraz najszybciej rozwijającą się dziedziną nauki i te...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...