Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 70 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia historia

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent studiów na kierunku historia powinien osiągnąć wszechstronny – w wybranych dziedzinach szczególnie pogłębiony – poziom wiedzy w zakresie nauk historycznych – oraz nauk wspomagających historię. Ponadto absolwent zobligowany jest do osiągnięcia akademickiego poziomu znaj...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski historia język nowożytny

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Wydział Filologiczno-Historyczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent studiów na kierunku historia powinien osiągnąć wszechstronny – w wybranych dziedzinach szczególnie pogłębiony – poziom wiedzy w zakresie nauk historycznych – oraz nauk wspomagających historię. Ponadto absolwent zobligowany jest do osiągnięcia akademickiego poziomu znaj...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski historia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia sztuki

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia komunikacja międzykulturowa i edukacja regionalna

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program studiów zakłada realizację przedmiotów pogrupowanych w trzy ogólne bloki: kierunkowy, edukacyjny i ogólnohumanistyczny. W obrębie bloku kierunkowego znajdują się zajęcia z zakresu kulturoznawstwa z akcentem na komunikację międzykulturową i kulturę regionów (np. historia ku...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia komunikacja międzykulturowa i edukacja regionalna

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program studiów zakłada realizację przedmiotów pogrupowanych w trzy ogólne bloki: kierunkowy, edukacyjny i ogólnohumanistyczny. W obrębie bloku kierunkowego znajdują się zajęcia z zakresu kulturoznawstwa z akcentem na komunikację międzykulturową i kulturę regionów (np. historia ku...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja biblioteczna

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program studiów zakłada realizację przedmiotów z dwóch podstawowych bloków: kierunkowym oraz ogólnohumanistycznym. Do bloku kierunkowego zaliczają się takie przedmioty jak: biblioterapia, wiedza o książce, organizacja i zarządzanie biblioteką, biblioteki wirtualne i cyfrowe, rynek ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja biblioteczna

Media i komunikacja społeczna
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

Program studiów zakłada realizację przedmiotów z dwóch podstawowych bloków: kierunkowym oraz ogólnohumanistycznym. Do bloku kierunkowego zaliczają się takie przedmioty jak: biblioterapia, wiedza o książce, organizacja i zarządzanie biblioteką, biblioteki wirtualne i cyfrowe, rynek ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia i stopnia niestacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia i stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia sztuki i stopnia niestacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia sztuki i stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Organizacji i Zarządzania
Politechnika Śląska w Gliwicach

Zasadniczym celem kierunku jest wykształcenie specjalisty w zakresie stosunków społecznych w skali makro i mikro, działającego w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej i wzrastającej złożoności życia społecznego, który potrafi: - zanalizować zachodzące przekształcenia społecz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
wos

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia kompozycja i teoria muzyki

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji I Jazzu
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Studia I stopnia: Specjalności: Kompozycja • Teoria muzyki • Rytmika i przedmioty teoretyczno-muzyczne Wymagania ogólne: Egzaminy wstępne na studia I stopnia są jednoetapowe. Rekrutacja odbywa się w oparciu o następujące elementy: • egzamin oceniający predyspozycje k...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski historia muzyki
Przedmioty obowiązkowe:
*

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia dyrygentura

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji I Jazzu
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Studia I stopnia: Specjalności: Dyrygentura symfoniczno-operowa Wymagania ogólne: Egzaminy wstępne na studia I stopnia są jednoetapowe. Rekrutacja odbywa się w oparciu o następujące elementy: • egzamin oceniający predyspozycje kandydata w zakresie wybranej specjalno...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
* polski historia muzyki

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji I Jazzu
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Specjalności na studiach I stopnia: Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalnoinstrumentalnych oraz przedmioty teoretyczno-muzyczne; Muzykoterapia. Specjalności na studiach II stopnia: Dyrygentura chóralna i przedmioty teoretyczno-muzyczne; Edukacj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski historia muzyki

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia jazz i muzyka estradowa

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji I Jazzu
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Specjalności na studiach I stopnia: Kompozycja i aranżacja • Instrumentalistyka jazzowa • Wokalistyka jazzowa • Realizacja nagłośnienia Specjalności na studiach II stopnia: Kompozycja i aranżacja • Instrumentalistyka jazzowa • Wokalistyk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski historia muzyki

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia instrumentalistyka

Wydział Wokalno - Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Specjalność: Gra na instrumencie Szczegóły dotyczące rekrutacji w zamieszczonym linku.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski historia muzyki

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia wokalistyka

Wydział Wokalno - Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Specjalność: Wokalno-aktorska Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne w zamieszczonym linku.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski historia muzyki

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia muzyka kościelna

Wydział Wokalno - Instrumentalny
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Rekrutacja na kierunek Muzyka kościelna uwarunkowana jest uzyskaniem przez jednostkę organizacyjną (Wydział Wokalno-Instrumentalny) wymaganych uprawnień. Szczegóły dotyczące rekrutacji dostępne w zamieszczonym linku.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski historia muzyki

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...