Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 6 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia historia sztuki

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia sztuki i stopnia niestacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia sztuki i stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zrzut%20ekranu%202011-06-07%20(godz.%2014.32.07)

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji I Jazzu
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Specjalności na studiach I stopnia: Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalnoinstrumentalnych oraz przedmioty teoretyczno-muzyczne; Muzykoterapia. Specjalności na studiach II stopnia: Dyrygentura chóralna i przedmioty teoretyczno-muzyczne; Edukacj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski historia muzyki

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia malarstwo

Wydział Wychowania Artystycznego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Egzamin wstępny na 7-semestralne studia dzienne wyŜsze zawodowe na kierunku Malarstwo ma charakter konkursowy i składa się z egzaminu praktycznego - obejmującego malarskie studium martwej natury oraz rysunkowe studium postaci. Na studia zostają przyjęci kandydaci zajmujący kol...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia malarstwo

Wydział Wychowania Artystycznego
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Egzamin wstępny na 7-semestralne studia dzienne wyższe zawodowe na kierunku Malarstwo ma charakter konkursowy i składa się z egzaminu praktycznego - obejmującego malarskie studium martwej natury oraz rysunkowe studium postaci. Na studia zostają przyjęci kandydaci zajmujący kol...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...