Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 89 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Top-logo-tom

Studia informatyka

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz.
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku INFORMATYKA dostarczają szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych głównie w systemach ekonomicznych oraz społecznych. Studia trwają 6 semestrów i kończą się tytułem licencjata. SYLWETKA ABSOLWENTA...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Reklamy Google

Top-logo-tom

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Maz.
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku INFORMATYKA dostarczają szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych głównie w systemach ekonomicznych oraz społecznych. Studia trwają 6 semestrów i kończą się tytułem licencjata. SYLWETKA ABSOLWENTA...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku INFORMATYKA dostarczają szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych głównie w systemach ekonomicznych oraz społecznych. Zajęcia będą odbywały się w nowoczesnym Centrum Informatyczno-Ekonometryczny...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.11.12)

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Łódzki

Studia informatyczne zapewniają nabycie wszechstronnych umiejętności związanych z tworzeniem i użytkowaniem oprogramowania i nowoczesnych systemów informatycznych. Organizacja studiów umożliwia wprowadzenie do oferty dydaktycznej przedmiotów dotyczących najnowszych zagadnień, co za...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.10.18)

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Łódzki

Studia na tym kierunku na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ dają wszechstronne przygotowanie do pracy w zawodzie informatyka,. Program studiów przygotowaliśmy tak , aby dawał zarówno praktyczną jak i teoretyczną wiedzę potrzebną do pracy w zawodzie informatyka. Dzięki temu nasi ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

B

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka

Cele kształcenia Podstawowymi kwalifikacjami absolwenta studiów pierwszego stopnia kierunku Informatyka są umiejętności abstrakcyjnego myślenia, ścisłego i formalnego opisu zjawisk oraz twórcze i pragmatyczne podejście do rozwiązywania zadań zawodowych typowych dla informatyka. ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów inżynierskich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Dobrze zna zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi wspó...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku INFORMATYKA dostarczają szerokiej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania narzędzi i metod informatycznych głównie w systemach ekonomicznych oraz społecznych. Zajęcia będą odbywały się w nowoczesnym Centrum Informatyczno-Ekonometryczny...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka geografia informatyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

B

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka

Absolwent wykazuje się umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz technikami programowania. Może uczestniczyć w przygotowywaniu, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych oraz projektować i programować komponenty systemów informatycznych ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Politechnika Łódzka

Cele kształcenia Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Informatyka jest przekazanie oraz sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki w stopniu umożliwiającym podjęcie pracy przez absolwenta na stanowisku wymagającym samodzielnego i twórczego rozwiązywania problem...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.10.18)

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Łódzki

Studia na tym kierunku na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ dają wszechstronne przygotowanie do pracy w zawodzie informatyka,. Program studiów przygotowaliśmy tak , aby dawał zarówno praktyczną jak i teoretyczną wiedzę potrzebną do pracy w zawodzie informatyka. Dzięki temu nasi ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.11.12)

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Łódzki

Studia informatyczne zapewniają nabycie wszechstronnych umiejętności związanych z tworzeniem i użytkowaniem oprogramowania i nowoczesnych systemów informatycznych. Organizacja studiów umożliwia wprowadzenie do oferty dydaktycznej przedmiotów dotyczących najnowszych zagadnień, co za...

Ife_logo

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Centrum Kształcenia Międzynarodowego
Politechnika Łódzka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka (j.ang.)

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Politechnika Łódzka

Studia prowadzone w języku angielskim - information technology. Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów powinni przyswoić wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinni ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

B

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka (j.ang.)

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechnika Łódzka

Studia prowadzone w języku angielskim - spec. computer science. Absolwent studiów kierunku Computer Science to specjalista przygotowany do sprostania wymaganiom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek pracy, otwarty na zmieniające się realia dzisiejszego świata, wyposa...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka i ekonometria

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

INFORMATYKA I EKONOMETRIA to kierunek studiów ekonomicznych, który kształci przyszłych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Specjalności: - Informatyka i ekonometria w języku ang...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2015.25.29)

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka i ekonometria

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

INFORMATYKA I EKONOMETRIA to kierunek studiów ekonomicznych, który kształci przyszłych analityków systemów ekonomicznych i informatycznych. Istnieje możliwość studiowania INFORMATYKI I EKONOMETRII w języku angielskim. Istnieje możliwość wyboru specjalności: - Metody analit...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Uni-lodz-pl

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska z informatyką

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Łódzki

Studia na kierunku FILOLOGIA GERMAŃSKA Z INFORMATYKĄ pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy o krajach niemieckiego obszaru ję- zykowego i kompetencji w zakresie obsługi komputera, rozwijają umiejętności językowe, przydatne do rozpoczęcia kariery zawodowej w szk...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
kultura antyczna
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia informatyka łacina jezyk obcy Filozofia Greka
Przedmioty obowiązkowe:
polski niemiecki

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia finanse i rachunkowość

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Specjalności wybierane w trakcie studiów: DORADCA FINANSOWY RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 140 (min. 35) studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – n...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka historia geografia informatyka

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

kierunek: LOGISTYKA studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 140 (min. 35) studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 110 (min. 35) Celem studiów na kierunku Logistyka jest kszta...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka wos historia geografia informatyka

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...