Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 101 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia informatyka

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalności:
- informatyka morska (IM)

Reklamy Google

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalności:
- informatyka morska (IM)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalności:
- informatyka morska (IM)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalnościach: – logistyka przedsiębiorstw (LP) – logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) – informatyka w logistyce (IwL)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalności:
– logistyka przedsiębiorstw (LP)
– logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)
– informatyka w logistyce (IwL)

Infor

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Absolwenci kierunku informatyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia (dzienne studia zawodowe) - są przygotowani do pracy w zakresie zbierania, przesyłania, przetwarzania, interpretacji i zastosowania informacji ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do wytwarzania i eksp...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny Dowolny przedmiot

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechnika Koszalińska

Specjalności: Studia I stopnia: • Informatyka w zarządzaniu • Programowanie komputerów i sieci informatyczne • Programowanie systemów automatyki • Techniki multimedialne • Technologie internetowe i mobilne Studia II stopnia: • Informatyczne systemy zarządz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka fizyka informatyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Katedra Informatyki
Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum w Stargardzie Szczecińskim

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Nauk Zespolonych
Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum w Stargardzie Szczecińskim

Logo

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Elektroniki i Informatyki
Politechnika Koszalińska

Specjalności: Studia I stopnia: • Informatyka w zarządzaniu • Programowanie komputerów i sieci informatyczne • Programowanie systemów automatyki • Techniki multimedialne • Technologie internetowe i mobilne Studia II stopnia: • Informatyczne systemy zarządz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka fizyka informatyka język nowożytny

Infor

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Informatyki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Absolwenci kierunku informatyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia (dzienne studia zawodowe) - są przygotowani do pracy w zakresie zbierania, przesyłania, przetwarzania, interpretacji i zastosowania informacji ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do wytwarzania i eksp...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka i ekonometria

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - Wycena, zarządzanie i obrót nieruchomościami, - Inżynieria oprogramowania, - E- biznes- Internet w zarządzaniu i biznesie, - Ekonometria finansowo- ubezpieczeniowa. Studia na  kierunku Informatyka i eko...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka i ekonometria

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - Wycena, zarządzanie i obrót nieruchomościami, - Wycena, zarządzanie i obrót nieruchomościami, - Komputerowe wspomaganie decyzji, - Inżynieria oprogramowania, - E- biznes. Studia na  kierunku Informatyk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka w biznesie

Wydział Społeczno-Inżynieryjny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Specjalności:

- Informatyka w procesach biznesowych
- Systemy informatyczne przedsiębiorstwaKierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - informatyka ekonomiczna i pedagogika

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania + Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Szczeciński

Program studiów umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania, informatyki ekonomicznej, pedagogiki i psychologii. W trakcie studiów  duży nacisk kładzie się na zdobycie kwalifikacji w zakresie obsługi aplikacji stosowanych w proces...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Pic1_1275289801

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Szczeciński

Studia pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Podstawowym celem kształcenia na studiach licencjackich z zakresu gospodarki przestrzennej jest uzyskanie przez studen...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski geografia

Logo23

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika specjalna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW: - Logopedia i terapia pedagogiczna z glottodydaktyką. - Wczesne wspomaganie rozwoju i rehabilitacja osób z autyzmem. - Pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa Studia trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos historia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Logo23

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - [edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia](http://erk.univ.szczecin.pl/us/2011-12/uspliki/C41.pdf "edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia"), - [edukacja elementarna i integracyjna](http://erk.univ....

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos historia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Logo23

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Szczeciński

Studia na kierunku Praca socjalna trwają 3 lata i kończą się napisaniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym, a absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Kształcenie interdyscyplinarne odpowiada złożoności współczesnych problemów cywilizacyjnych, co pozwala poznać i zrozumieć za...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos historia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Logo23

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Humanistyczny - PK Gorzów
Uniwersytet Szczeciński

SPECJALNOŚCI WYBIERANE W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA: - edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia, - edukacja elementarna i integracyjna, - pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, - pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Studia trwają 3 lata, kończą s...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia wos historia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...