Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 1 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Pwr_chem

Studia inżynieria materiałowa

Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska

Inżynieria materiałowa stanowi naukową propozycję dla studentów zainteresowanych poznaniem mikro- i makrostruktury związków wielkocząsteczkowych oraz korelacją między budową makrocząsteczek i ich właściwościami. Zadaniem inżynierii materiałowej jest badanie wpływu struktury na właś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...