Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 95 kierunki/ów, oraz 77 szkół policealnych.

Agh_wwnig-h

Studia inżynieria naftowa i gazownicza - k. unikatowy

WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwenci specjalności „Wiertnictwo naftowe" są przygotowani do: wykonywania projektów i prowadzenia wierceń naftowych pionowych, kierunkowych i poziomych w różnych warunkach geologicznych na lądzie i na morzu. Wykonywania rekonstrukcji i likwidacji otworów wiertniczych. Prowadze...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

Agh_wwnig-h

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria naftowa i gazownicza - k. unikatowy

WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwenci specjalności „Wiertnictwo naftowe" są przygotowani do: wykonywania projektów i prowadzenia wierceń naftowych pionowych, kierunkowych i poziomych w różnych warunkach geologicznych na lądzie i na morzu. Wykonywania rekonstrukcji i likwidacji otworów wiertniczych. Prowadze...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

Agh_eaie

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka stosowana - k. unikatowy

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana dysponując wiedzą i umiejętnościami algorytmicznego formułowania problemów inżynierskich i kojarzenia ich z odpowiednimi metodami rozwiązywania z wykorzystaniem techniki komputerowej, mogą znaleźć zatrudnienie jako projektanci i twórcy opro...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka

Agh_gg-c

Studiuj ten kierunek

Studia geofizyka - k. unikatowy

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kształcenie na kierunku geofizyka zostało rozpoczęte w roku akademickim 2008/09, 1 października 2008 r. Na kierunku geofizyka uczeń będzie kształcony w specjalności - geofizyka stosowana. Otwarcie kierunku geofizyka jest odpowiedzią na wzmożone zapotrzebowanie na specjalistów geofi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

Agh_wimiip-y

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka stosowana - k. unikatowy

WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierunek ten kształci specjalistów, którzy swobodnie posługują się najnowszymi technikami programowania i łączenia własnych kodów Ąródłowych z istniejącymi kodami komercyjnymi oraz dokonywania adaptacji oprogramowania do konkretnych warunków przemysłowych. Swobodnie posługują się o...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka

Agh_wimiip-y

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka stosowana - k. unikatowy

WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierunek ten kształci specjalistów, którzy swobodnie posługują się najnowszymi technikami programowania i łączenia własnych kodów Ąródłowych z istniejącymi kodami komercyjnymi oraz dokonywania adaptacji oprogramowania do konkretnych warunków przemysłowych. Swobodnie posługują się o...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biochemia - k. unikatowy

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

NOWY KIERUNEK STUDIÓW! unikatowy kierunek studiów stacjonarnych, dostępny wyłącznie w Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzony przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, przy współudziale Wydziału Chemii studia I stopnia oraz studia II stopnia rozpoczynają się w roku a...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biofizyka - k. unikatowy

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biofizyka na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ - jest to kierunek studiów przeznaczony dla osób o uzdolnieniach matematyczno-fizycznych i zainteresowanych procesami zachodzącymi w obiektach biologicznych na poziomie molekularnym oraz badaniem tych procesów metodam...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka

Agh_wfiis-h

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka stosowana - k. unikatowy

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwent Informatyki Stosowanej w specjalności Informatyka w Nauce i Technice posiada wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów z różnych dziedzin nauki i technik wymagających zaawansowanych obliczeń numerycznych. Jest on przygotowany do podjęcia p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka

Agh_wfiis-h

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka medyczna - k. unikatowy

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwenci tego kierunku posiadają przygotowanie do pracy w zakładach leczniczych (kliniki, szpitale, przychodnie), instytutach naukowych, stacjach SANEPIDU oraz innych jednostkach naukowo-badawczych i usługowych. Znajdują oni zatrudnienie w firmach, polskich i zagranicznych, wprow...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia neurobiologia - k. unikatowy

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent studiów pierwszego stopnia obok wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów neurobiologicznych, opartych na podstawach nauk ścisłych, powinien również posiadać wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień biologii organizmów zwierzęcych i psychologii. Powinien znać język angielski...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki Filozofia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka angielski
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biofizyka - k. unikatowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwenci uzyskują tytuł magistra biofizyki. Absolwenci są przygotowani do pracy w wyspecjalizowanych placówkach badawczych, medycznych czy wdrożeniowych i w laboratoriach przemysłowych. Umiejętność posługiwania się technikami komputerowymi umożliwia też absolwentom zatrudnienie w...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka

Agh_gg-c

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka stosowana - k. unikatowy

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwent posiada jedną z następujących specjalizacji: - Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce Absolwent tej specjalności uzyskuje gruntowną wiedzę w zakresie teorii, zasad tworzenia i obsługi systemów informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów stosowan...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

Agh_gg-c

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka stosowana - k. unikatowy

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwent posiada jedną z następujących specjalizacji: - Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce Absolwent tej specjalności uzyskuje gruntowną wiedzę w zakresie teorii, zasad tworzenia i obsługi systemów informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów stosowan...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kognitywistyka - k. unikatowy

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent kognitywistyki powinien posiadać umiejętność wieloaspektowego spojrzenia na problemy związane z poznaniem ludzkim, jego rozwojem oraz ewentualnymi dysfunkcjami. Będzie potrafił przy rozwiązywaniu problemów posługiwać się logiką, metodami analizy psychologicznej i społeczn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia fizyka wos historia historia sztuki informatyka łacina Filozofia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia religioznawstwo - k. unikatowy

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent religioznawstwa przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, dającego możliwość rozwoju w wielu kierunkach. Chcąc poznać kulturę i mentalność jej członków, trzeba poznać tradycję i wartości, a najlepiej to zrobić poprzez zrozumienie religii. Absolwent...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia Filozofia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski angielski francuski niemiecki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia religioznawstwo - k. unikatowy- niestacjonarne

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent religioznawstwa przedstawia wysoki poziom ogólnego wykształcenia humanistycznego, dającego możliwość rozwoju w wielu kierunkach. Chcąc poznać kulturę i mentalność jej członków, trzeba poznać tradycję i wartości, a najlepiej to zrobić poprzez zrozumienie religii. Absolwent...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski angielski francuski niemiecki
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia Filozofia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zaawansowane materiały i nanotechnologia - k. unikatowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent studiów licencjackich Zaawansowane materiały i nanotechnologia posiada szeroką wiedzę z zakresu fizyki, chemii oraz nauki o zaawansowanych materiałach i podstaw nanotechnologii. Posługuje się umiejętnością interdyscyplinarnej analizy typowych problemów dotyczących struktu...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia historia sztuki historia muzyki informatyka łacina angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki Filozofia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka i administracja publiczna - k. unikatowy

Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

AP Edukacja Sp. z o.o.
AP Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w Poznaniu
Niepubliczna Szkoła Informatyki i Internetu (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Małgorzata Przybyło-Kapera
Policealna Europejska Jednoroczna Szkoła zawodowa (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Sodispar Barbara Miszczuk
Policealna Francuska Szkoła Wizażu, Stylizacji i Charakteryzacji (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Sodispar Barbara Miszczuk
Policealna Francuska Szkoła Wizażu, Stylizacji i Charakteryzacji (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.
Policealna Szkoła Biznesu i Administracji w Krakowie (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.
Policealna Szkoła Biznesu i Administracji w Krakowie (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Krystyna Nowak-Wawszczak
Policealna Szkoła Poligraficzna Multimedialna i Projektowania Reklam 'PUBLISHING SCHOOL' (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Ryszard Gąsierkiewicz
Policealne Studium Psychotroniki im. Juliana Ochorowicza w Krakowie (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Prywatne Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych - Zaoczne 'ŻAK' (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Prywatne Policealne Studium Zawodowe Dla Dorosłych - Zaoczne 'ŻAK' (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

SZKOŁA WIZAZU-JOANNA ORŁOWSKA
Szkoła Wizażu (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

SZKOŁA WIZAZU-JOANNA ORŁOWSKA
Szkoła Wizażu (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

SZKOŁA WIZAZU-JOANNA ORŁOWSKA
Szkoła Wizażu (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

SZKOŁA WIZAZU-JOANNA ORŁOWSKA
Szkoła Wizażu (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Jednoroczne Policealne Studium Zawodowe 'ŻAK' w Nowym Sączu (Nowy Sącz)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Jednoroczna Policealna Szkoła Zawodowa 'Żak' (Oświęcim)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Towarzystwo Edukacji Bankowej SA w Poznaniu
Niepubliczna Szkoła Informatyki i Internetu (Kraków)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inny

Centrum Nauki i Biznesu Żak" Sp. z o.o."
Jednoroczna Policealna Szkoła Zawodowa 'Żak' (Oświęcim)

Typ: niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...