Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 183 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Lw_100x96

Studia biologia

Wydział Biologiczno-Chemiczny
Uniwersytet w Białymstoku

Absolwent biologii posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych, pogłębioną o dodatkowe umiejętności praktyczne, co pozwala na zatrudnienie w specjalistycznych laboratoriach, w firmach biotechnologicznych...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka

Lw_100x96

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Biologiczno-Chemiczny
Uniwersytet w Białymstoku

Absolwent studiów I stopnia Ochrony Środowiska posiada prócz interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk biologicznych, ekologicznych, chemicznych jak też wiedzy z zakresu globalnych zmian i kształtowania przyrody nieożywionej jest również wyposażony w umiejętności związane z prawnym...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia

Lw_100x96

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Biologiczno-Chemiczny
Uniwersytet w Białymstoku

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu chemii, opartą na podstawach nauk ścisłych (matematyka, fizyka), przyrodniczych (biologia) i humanistycznych (elementy filozofii przyrody). Wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne potrafi wykorzystywać w zakresie syntezy ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Uniwersytet w Białymstoku

Limit: 90 Sylwetka absolwenta Absolwent studiów licencjackich powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Powinien dobrze rozumieć działanie współczesnych systemów komputerowych oraz posiadać wiedzę z zakresu podstaw informatyki, systemów...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Uniwersytet w Białymstoku

Limit: 90 Sylwetka absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie teorii ekonomii oraz umiejętność stosowania nowoczesnych metod analitycznych i narzędzi stanowiących bazę zawodowego warsztatu ekonomisty. Dysponu...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Ekon

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku

SYLWETKA ABSOLWENTA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – kierunek EKONOMIA Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia posiada niezbędny zasób wiedzy w zakresie teorii ekonomii oraz umiejętność stosowania nowoczesnych metod analitycznych i narzędzi stanowiących bazę zaw...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia

Ekon

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku

SYLWETKA ABSOLWENTA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA – KIERUNEK ZARZĄDZANIE Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw i ins...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia

Ekon

Studiuj ten kierunek

Studia międzynarodowe stosunki gospodarcze - k. unikatowy

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet w Białymstoku

Sylwetka Absolwenta Absolwent kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze o specjalności Handel Międzynarodowy zostaje wyposażony w gruntowną wiedzę przede wszystkim z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych oraz nauk o polityce. Nabywa zaawansowane umiejętności wykazywania się bi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia rosyjska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ Absolwent, oprócz elementarnego wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze rosyjskiej. Legitymuje się praktyczną znajomością języka rosyjskiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Języ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski rosyjski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia białoruska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ Absolwent, oprócz elementarnego wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze białoruskiej. Legitymuje się praktyczną znajomością języka białoruskiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski białoruski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ Studia pierwszego stopnia na kierunku „filologia polska” mają na celu przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności praktycznych w perspektywie przyszłego zatrudnienia absolwenta. Absolwent jest od strony teoretycznej i praktycznej przygotowany do wykonywania zawodu ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ Studia pierwszego stopnia na kierunku „filologia polska” mają na celu przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności praktycznych w perspektywie przyszłego zatrudnienia absolwenta. Absolwent jest od strony teoretycznej i praktycznej przygotowany do wykonywania ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydział Filologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku filologia otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy licencjata. Studia wyposażają studenta w wysoki poziom przygotowania humanistycznego oraz dają ogólną znajomość literatury, kultury i historii angielskiego obszaru języko...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: romańska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

Sylwetka absolwenta Absolwent Filologii romańskiej charakteryzuje się biegłą znajomością języka francuskiego w mowie i piśmie oraz dobrą znajomością drugiego języka romańskiego. Ponadto, posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu literatury, historii i cywilizacji krajów frankofońskich...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
francuski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Fizyki
Uniwersytet w Białymstoku

SPECJALNOŚCI I STOPIEŃ - techniki komputerowe (3600 zł/ rok) - fizyka medyczna (4400 zł/ rok) SPECJALNOŚCI DRUGI STOPIEŃ: - fizyka doświadczalna (3800 zł/rok) - fizyka teoretyczna (4000 zł/ rok)

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Historyczno-Socjologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ: Limit: 85 II STOPIEŃ: podobnie ja I stopień zasady rekrutacji : ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, średnia arytmetyczna ocen ze studiów, Stosunki Międzynarodowe są nowoczesnym kierunkiem, uwzględniającym przemiany i wymagania współczesnego...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Historyczno-Socjologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ Absolwent studiów licencjackich będzie przede wszystkim poprawnie przygotowanym do organizowania, gromadzenia oraz analizy i interpretacji danych empirycznych. Na ich podstawie będzie przygotowany do postawienia diagnoz dotyczących wybranych obszarów społecznej rzeczyw...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Wydział Historyczno-Socjologiczny
Uniwersytet w Białymstoku

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku historia trwają trzy lata. Ukończenie studiów przed upływem tego okresu jest możliwe po spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie studiów. Łączna liczba godzin wynosi 1905 (w tym 570 określonych w standardach nauczania przedm...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ Kwalifikacje absolwenta Absolwent studiów posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent posiada umiejętność przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, dokonywania ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...