Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 62 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Studia na kierunku mają charakter interdyscyplinarny. W pierwszych dwóch latach studenci otrzymują wiedzę ogólną i kierunkową związaną z przygotowaniem w zakresie organizacji i zarządzania, techniki i informatyki, ekonomii, finansów i prawa. W kolejnych latach poszerzają wiedzę i u...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Podstawowe wykształcenie absolwentów kierunku stanowi gruntowna wiedza z matematyki, metod numerycznych i programowania poszerzona o wiadomości z zakresu systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, grafiki komputerowej, komunikacji człowiek-komputer oraz podstaw sztuczn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechanika i budowa maszyn

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zrozumienia zagadnień budowy, konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn; zasad mechaniki i wytrzymałości materiałów oraz inżynierii materiałowej, termodynamiki, projektowania procesów i systemów; wykorzystania nowoc...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka posiada wiedzę i umiejętności w zakresie programowania sterowników programowalnych i komputerów oraz łączenia ich z różnorodnymi urządzeniami pomiarowymi i wykonawczymi; techniki cyfrowej i analogowej stosowanej w systemach regulacji; algory...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

specjalności: - medialna i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo - nauczycielska i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

specjalności: - praca socjalna - edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia słowiańska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia hiszpańska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

specjalność: - hiszpański język stosowany w biznesie i turystyce

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczno-Społeczny
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych - zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk technicznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ cz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia włókiennictwo

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych oraz przedmiotów specjalistycznych, związanych z procesami produkcyjnymi we włókiennictwie. Absolwent posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce, zna zasady zarządzania i kierowania zasobami l...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ratownictwo medyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent powinien być przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej. Rolę pielęgniarki wyznaczają funkcje w ramach, których absolwent powinien być przygotowany do: 1) Świadczenia opieki zdrowotnej oraz zarządzania nią 2) Promocji i edukacji zdrowotnej 3) Dzi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia transport

Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku transport będą posiadali ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego transportu oraz szczegółową, dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu, systemów transportowych, inżynierii ruchu, infrastruktury transportu ze szczególnym uwzglę...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Stosunki międzynarodowe, specjalność: studia europejskie, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Studenci zdobywają wiedzę na temat podstawowych problemów współczesnego świata, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, informatyki oraz ma...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski francuski niemiecki
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent studiów I stopnia licencjackich posiada wiedzę umożliwiającą wyjaśnianie zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowymi, jak ilościowymi, z z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania i Informatyki
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent po studiach I stopnia posiada wiedzę umożliwiającą rozpoznawanie, analizowanie i wyjaśnianie zjawisk i praw gospodarczych zachodzących w organizacjach oraz uwarunkowań realizacji funkcji zarządzania w organizacjach, posługuje się nowoczesnymi metodami i technikami zarządz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia architektura krajobrazu

Wydział Ekonomiczno-Techniczny
Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...