Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 308 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - Społeczeństwo informacji i wiedzy - Książka dawna Sylwetka absolwenta Absolwent posiada wiedzę z zakresu: - źródeł informacji, - procesów informacyjnych i bibliotekoznawstwa, - zna metody i techniki stosowane w informacji naukowej i biblioteko...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów zawodowych na kierunku socjologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i jednocześnie uzyskuje możliwość kontynuowania nauki na dwuletnich, uzupełniających studiach magisterskich. Posiada gruntowną wiedzę z zakresu socjologii, ze szcze...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Etyka, polityka i media - Nauki kognitywne i media Sylwetka absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów ogólnych i przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: - histori...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Celem studiów niestacjonarnych jest zapewnienie osobom z doświadczeniem zawodowym możliwości podnoszenia kwalifikacji i pogłębienia wiedzy praktycznej, co częstokroć jest warunkiem koniecznym uzyskania awansu zawodowego lub zmiany miejsca pracy. Osobom...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Absolwenci kierunku historia uzyskują w czasie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii Polski i powszechnej, nauk pomocniczych historii i warsztatu badawczego. Wszyscy nasi absolwenci w trakcie studiów zdobywają następujące umiejętnoś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - Edytorstwo komputerowe i redakcja wydawnictw - Kultura współczesna - Komunikacja społeczna - Medialna Specjalność - edytorstwo komputerowe i redakcja wydawnictw Przedmioty specjalnościowe: edytorstwo naukowe i tekstologia, warsztat redaktora, redakcja ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia filologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kształcimy na rożnych specjalizacjach ich opis oraz informację dot. rekrutacji, znaleźć można w kierunkach Uniwersytety Kazimierza Wielkiego. Filologia o spec. filologia angielska Filologia o spec. filologia germańska Filologia o spec. filologia rosyjska Filologia o spec...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - reklama, promocja, rzecznictwo prasowe - kultura medialna i polityczna Specjalności na studiach pierwszego stopnia wybierane są na I roku studiów, zajęcia ze specjalności rozpoczynają się od III semestru (grupa zostaje utworzona przy co najmniej 25 chętnych) ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia filologia, sp. filologia rosyjska (bez znajomości języka rosyjskiego)

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Absolwent filologii rosyjskiej posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze w zakresie języka rosyjskiego oraz umiejętności wykorzystania zdobytych wiadomości w pracy zawodowej. W toku studiów ma możliwość poznania języka rosyjskiego na poziomie bie...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona dóbr kultury

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Absolwent posiada wiedzę w zakresie historii sztuki - powszechnej i polskiej: - zabytkoznawstwa, - konserwatorstwa, - muzealnictwa, - kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego, - ochrony dziedzictwa kulturowego. Absolwent posiada umiejętnoś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia filologia, sp. filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, teorii przekładu, przekładu artystycznego. Nabywają umiejętności prowadzenia korespondencji fachowej w języku angielskim (handlowej, urzędowej, administracyjnej). Zapoznają się z literaturą i kult...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia filologia, sp. filologia germańska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę o języku niemieckim, literaturze niemieckojęzycznej i kulturze oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu społecznym z poszanowaniem zasad etycznych. Legitymuje się znajomością język...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sylwetka absolwenta Studia kulturoznawcze zapewniają wszechstronne wykształcenie humanistyczne, obejmujące zakres podstawowych nauk o kulturze oraz wiedzę o głównych działach kultury. Podczas studiów studenci zapoznają się z różnymi sposobami badania zjawisk kulturowych i zd...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Polityka europejska - Komunikowanie i marketing polityczny - Zarządzanie zasobami lokalnymi Studenci wybierają specjalność po drugim semestrze studiów. Sylwetka absolwenta Absolwent politologii zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą inspi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Kraje niemieckiego obszaru językowego, - Kraje Europy Środkowowschodniej, - Regionalistyka europejska. Specjalności wybiera się w drugim semestrze, zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się w trzecim semestrze. Sylwetka absolwenta Wszyscy absolwenci w tr...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria materiałowa

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STUDIA I STOPNIA: 3,5-letnie studia inżynierskie Specjalności: - Inżynieria wytwarzania materiałów polimerowych i metalowych, - Współczesne materiały polimerowe i metalowe. Wybór specjalności następuje po drugim roku studiów. Sylwetka absolwenta Absolwent specjalno...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia mechatronika

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studia 3,5-letnie inżynierskie. Specjalności: - Mechatronika przemysłowa i produkcyjna - Projektowanie systemów mechatronicznych Specjalności realizowane są od 3 roku studiów. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i ek...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - nauczycielska - materiały inżynierskie - techniki wytwarzania Wybór specjalności następuje po pierwszym roku studiów. Sylwetka absolwenta Absolwenci kierunku edukacja techniczno - informatyczna charakteryzują się: - szeroką wiedzą w zakresie podsta...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalność: - informatyczna - kryptologia Sylwetka absolwenta Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu matematyki i kryptologii i ich zastosowań, a także kwalifikacje wymienione w standardach kształcenia dla kierunku matematyka. W szczególności po zakończeniu ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

3,5-letnie studia inżynierskie Specjalności: - Sieci i systemy rozproszone (nowa specjalność realizowana w ramach projektu POKL), - Systemy informatyczne w technice i środowisku. Sylwetka absolwenta i potencjalne miejsca pracy Absolwent posiada wiedzę i umieję...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...