Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 195 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Mfi

Studia biotechnologia

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Uniwersytet Gdański

Wydział Biotechnologii jest jednostką wspólną Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, gdzie prowadzone są badania naukowe oraz kształcenie studentów i doktorantów w zakresie biotechnologii molekularnej i diagnostyki molekularnej w medycynie, ochronie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Biol

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - przyroda

Wydział Biologii
Uniwersytet Gdański

Makrokierunek Przyroda to unikalny i bardzo atrakcyjny kierunek studiów promujący kształcenie interdyscyplinarne, idealny dla osób pragnących rozwijać predyspozycje badawcze i zdobyć zintegrowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. Studia kształtują umiejętność krytycznego myślen...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Biol

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Biologii
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI - biologia molekularna, - biologia eksperymentalna, - biologia środowiskowa Kierunek Biologia funkcjonuje na Uniwersytecie Gdańskim od 1970 roku, tj. od momentu jego powołania. Studenci mają szansę na szeroki kontakt z najnowszymi osiągnięciami współczesn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
biologia jezyk obcy

Chemia

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI - na studiach pierwszego stopnia: chemia medyczna, chemia kosmetyków, analityka i diagnostyka chemiczna, chemia nowych materiałów oraz specjalność nauczycielska - chemia z przyrodą. - na studiach drugiego stopnia: chemia, chemia biologiczna, chemioinformatyka, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka chemia jezyk obcy

Chemia

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański

Ukończenie studiów I stopnia zapewnia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata. Absolwent będzie legitymował się rozległą wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, która zapewni praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnych metod badawczych w analityce i monitoringu środowiska, stwa...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka chemia jezyk obcy

Chemia

Studiuj ten kierunek

Studia agrochemia - k. unikatowy

Wydział Chemii
Uniwersytet Gdański

Kierunek AGROCHEMIA jest nowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, który jest realizowany na Wydziale Chemii UG we współpracy ze specjalistami z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Międzyuczelniany ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka chemia jezyk obcy

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

SPECJALIZACJE - nauczycielska, - translatoryczna, - studia niemcoznawcze. Absolwent posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze obszaru niemieckojęzycznego, którą umie wykorzystać w pracy zawodowej. Reprezentuje znajomość języka zbliżoną do rodzimej, umie posługiwać ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia rosyjski urzędowy język UE
Przedmioty obowiązkowe:
polski niemiecki

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia klasyczna

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

SPECJALIZACJE studia I stopnia: filologia klasyczna, filologia klasyczna z cywilizacją śródziemnomorską studia II stopnia: filologia klasyczna, filologia klasyczna - studia neolatynistyczne To najbardziej europejskie studia na Uniwersytecie Gdańskim, ukazują bowiem k...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia historia sztuki łacina jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: lingwistyka stosowana

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

W czasie studiów student nabywa następujące kompetencje: - Kompetencje w zakresie wiedzy filologicznej, czyli wiedzy o języku, literaturze, kulturze, historii danych krajów i przekładoznawstwie. - Kompetencje w zakresie następujących umiejętności wysoką znajomość ję...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski niemiecki

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia romańska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

Absolwent Filologii romańskiej charakteryzuje się biegłą znajomością języka francuskiego w mowie i piśmie oraz dobrą znajomością drugiego języka romańskiego. Ponadto, posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu literatury, historii i cywilizacji krajów frankofońskich oraz historii Francj...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny francuski

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

Na studiach I stopnia realizowany jest intensywny program nauczania języka angielskiego rozwijający wszystkie umiejętności językowe. W języku angielskim prowadzone są również zajęcia z historii, literatury i kultury Wielkiej Brytanii i USA oraz z językoznawstwa. Specjalizacja naucz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia historia sztuki rosyjski urzędowy język UE
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) specjalności: dwuprzedmiotowa nauczycielska z wiedzą o kulturze, z dwuprzedmiotową specjalnością nauczycielską - kaszubistyczną, edytorska, wiedza o filmie, wiedza o pracy dziennikarza i p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski historia jezyk obcy

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: slawistyka

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

Ukończenie kierunku Slawistyka zapewnia wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego i filologicznego, a także dobrą znajomość literatury, kultury i historii słowiańskiego obszaru językowego. Nasz absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka serbskiego l...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia historia sztuki jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia rosyjska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

SPECJALIZACJE - nauczycielska, - translatoryczna, - kulturoznawczo-literacka, - komunikacja językowa w sferze biznesu Specjalizacja nauczycielska daje uprawnienia do nauczania języka rosyjskiego oraz drugiego przedmiotu - wiedzy o kulturze. W jej ramach prowadzone są m...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) specjalności: dwuprzedmiotowa nauczycielska z wiedzą o kulturze, z dwuprzedmiotową specjalnością nauczycielską - kaszubistyczną, edytorska, wiedza o filmie, wiedza o pracy dziennikarza i p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski historia jezyk obcy

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: amerykanistyka

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

Studia na kierunku Filologia, specjalność: Amerykanistyka umożliwiają doskonałe poznanie amerykańskiej odmiany angielszczyzny. Pozwalają zrozumieć dominującą dziś w świecie amerykańską kulturę popularną oraz dowiedzieć się, że cywilizacja amerykańska to nie tylko McDonald's, Coca-C...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia historia sztuki rosyjski urzędowy język UE
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia skandynawska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

SPECJALIZACJE - komunikacja międzykulturowa (I stopień), - media skandynawskie (I stopień), - translatoryczna (II stopień) Absolwent Skandynawistyki jest specjalistą w zakresie literatury, kultury, mediów oraz historii regionu, a także w zakresie praktycznej znajomośc...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

Jeden z najmłodszych i najbardziej obleganych kierunków Uczelni, dobrze wpisujący się w badania wielokulturowej i skomplikowanej tradycji Pomorza. Studia przygotowują do wypełnienia ważnych funkcji społecznych: bycia liderem życia kulturalnego (twórca, krytyk, komentator) i jego...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia historia sztuki
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia logopedia - k. unikatowy

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

Absolwent logopedii pierwszego stopnia uzyskuje uprawnienia nauczyciela logopedy, przygotowanego do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy w placówkach oświatowych. Ze względu na dodatkowy przedmiot absolwent ma uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela języka polskie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - rosjoznawstwo

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI - biznesowo-gospodarcza - turystyczno-krajoznawcza Rosjoznawstwo zapewnia wykształcenie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie historii, kultury i języka rosyjskiego. Zapoznaje z problemami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi Rosji a t...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
angielski hiszpański włoski rosyjski francuski niemiecki
Przedmioty obowiązkowe:
polski historia

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...