Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 33 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia prawo

Wydział Prawa i Administracji
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Studia na kierunku Prawo w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wszechstronnie kształcą studentów w zakresie prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Absolwent Prawa Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest przygotowany do podjęcia różnego rodzaju aplikacji koniecz...

Reklamy Google

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo wewnętrzne

Wydział Prawa i Administracji
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny. Treści programowe łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w P...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Studia na kierunku Administracja wyposażają w ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz w podstawową wiedzę ekonomiczną.

Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Studenci studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczące istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

W trakcie ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia finanse i rachunkowość

Wydział Zarządzania
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zamiejscowy Wydział w Lęborku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Studenci studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczące istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

W trakcie stu...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia finanse i rachunkowość

Międzywydziałowa Katedra Prawa Finansowego i Finansów
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Studenci kierunku Finanse i Rachunkowość zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków. Oprócz przedmiotów o charakterze ogólnym, które mają ułatwić rozpoznawanie zjawisk społecznych i analizę ot...

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

Ukończenie studiów I stopnia zapewnia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, a ukończenie studiów II stopnia uzyskanie tytułu zawodowego magistra ochrony środowiska. Absolwent będzie legitymował się rozległą wiedzą o charakterze interdyscyplinarnym, która zapewni praktyczne umieję...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka chemia jezyk obcy

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia geologia

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

Ukończenie studiów I stopnia zapewnia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata geologii. Absolwent będzie legitymował się szczegółową wiedzą z zakresu geologii i nauk pokrewnych, pozwalającą na zrozumienie procesów i zjawisk geologicznych. Nabyte umiejętności umożliwią mu wykonywani...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI Na studiach I stopnia brak specjalności. Seminaria licencjackie dotyczą problematyki zarówno przyrodniczej, jak i społeczno-gospodarczej. Na studiach II stopnia kształcenie odbywa się w ramach czterech specjalności: geografia społeczno-ekonomiczna, geomorfolo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
geografia jezyk obcy

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna posiadają interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz służących jej wdrażaniu instrumentów ekonomicznych, społecznych oraz - w nieco mniejszym stopniu - technicznych, obejmujących ksz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
geografia jezyk obcy

Mfi

Studiuj ten kierunek

Studia oceanografia

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

SPECJALNOŚCI - I stopień: oceanografia biologiczna, oceanografia fizyczna z geoinformatyką, oceanografia chemiczna, oceanografia geologiczna. - II stopień: biologia morza, fizyka morza, geologia morza, chemia morza i atmosfery, ekobiotechnologia morska, ochrona i ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

nie dotyczy - uczelnia bezwydziałowa
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia

nie dotyczy - uczelnia bezwydziałowa
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

nie dotyczy - uczelnia bezwydziałowa
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

nie dotyczy - uczelnia bezwydziałowa
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia hiszpańska

nie dotyczy - uczelnia bezwydziałowa
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

nie dotyczy - uczelnia bezwydziałowa
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

nie dotyczy - uczelnia bezwydziałowa
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...