Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 182 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia inżynieria środowiska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalności: - sieci i instalacje sanitarne - zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów Absolwenci posiadają wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

W ramach studiów I stopnia jest specjalność: - budownictwo ogólne Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych, technologii i o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia architektura i urbanistyka

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Kandydaci na kierunek architektura i urbanistyka przystępują do konkursu świadectw dojrzałości po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu z rysunku sprawdzającego predyspozycje do studiów architektonicznych. Egzamin sprawdzający predyspozycje będzie polegał na wykonaniu ołówki...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia elektronika i telekomunikacja

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalności: - aparatura elektroniczna w telekomunikacji - elektronika medyczna - sieci teleinformatyczne Studia pierwszego stopnia na kierunku elektronika i telekom...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera Absolwent studiów inżynierskich posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznyc...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia elektrotechnika

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu inżyniera Studia pierwszego stopnia na kierunku elektrotechnika przygotowują do szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w tak pokrewnych dziedzinach, jak: elektrotechnika, automatyka i s...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszn, Ośrodek Dydaktyczny w Ostrowcu Świętokrzyskim
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera; są prowadzone w Kielcach oraz w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym w Ostrowcu Świętokrzyskim. specjalności: - eksploatacja i logistyka - inżynieria materiałów metalowych i...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalności: - eksploatacja i logistyka - inżynieria materiałów metalowych i spawalnictwo - komputerowe wspomaganie wytwarzania - komputerowo wspomagane technologie ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia transport

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalności: - logistyka i spedycja - transport samochodowy Absolwenci inżynierowie, którzy ukończyli studia na kierunku transport są przygotowani do pracy jako s...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera Absolwenci inżynierowie automatycy są przygotowani do podjęcia pracy zwią- zanej z projektowaniem, uruchamianiem i eksploatacją automatyki w różnych zastosowaniach przem...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalność: - bezpieczeństwo urządzeń i systemów transportowych Absolwenci studiów kierunku inżynieria bezpieczeństwa będą specjalistami w dziedzinie inżynierii bez...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalności: - informatyka stosowana - inżyniersko-menedżerska - zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci z tytułem inżyniera posiadają wiedzę merytoryczną z zakres...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalności: - techniki informatyczne w edukacji - informatyczno-inżynierska Absolwenci z tytułem inżyniera są przygotowani do administrowania i obsługi systemów info...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

3-letnie (6 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego licencjata specjalności: - finanse przedsiębiorstw - logistyka przedsiębiorstw Absolwenci z tytułem licencjata są przygotowani do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent specjalności filologia germańska posiada biegłą znajomość języka niemieckiego. Otrzymuje wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych oraz ogólne wykształcenie językoznawcze. Absolwent posiada dobrą znajomość dydaktyki nauc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
niemiecki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna zostanie wszechstronnie przygotowany do zawodu dziennikarza, a także innych związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej. Absolwenci będą posiadać umiejętności specjalistyczne, zdobyte podczas zajęć i praktyk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent specjalności filologia angielska posiada biegłą znajomość języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności. Otrzymuje wiedzę z zakresu historii, kultury i literatury krajów anglojęzycznych oraz ogólne wykształcenie językoznawcze. Absolwent posi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - rosjoznawstwo

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Celem kształcenia jest przygotowanie kadr filologów rosyjskich wyposażonych w taką wiedzę z zakresu znajomości wszystkich płaszczyzn funkcjonowania społeczeństwa w ramach Federacji Rosyjskiej, która pozwoli efektywnie korzystać z narzędzi komunikacji międzykulturowej wspom...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
rosyjski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada ogólną wiedzę dotyczącą źródeł informacji, procesów informacyjnych oraz z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno- bibliotecznych. Posiada umiejętności sp...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia rosyjska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent posiada wiedzę z zakresu historii Rosji i kultury rosyjskiego obszaru językowego, zna literaturę rosyjską i kanoniczne dzieła literatury europejskiej, operuje terminologią literaturoznawczą i językoznawczą. Legitymuje się znajomością gramatyki, leksyki, frazeologii i skła...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski rosyjski

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...