Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 252 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: - rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), - malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie) lub rzeźby (studium postaci wykonane w glinie). Ostateczny ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia jazz i muzyka estradowa

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym, obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie: - słuchu muzycznego, - umiejętności wykonawczych: 1) śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalizację wokalną), 2) gry ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia malarstwo

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: - rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), - malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie), Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza si...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny obejmujący sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie: - predyspozycji manualnych i wokalnych, - słuchu muzycznego, - umiejętności gry na wybranym instrumencie. Sprawdziany podlegają odrębnej ocenie. Kandydaci, ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia grafika

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z: - rysunku - studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką), - malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie), Ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyznacza ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 1) absolwentów studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji - na podstawie średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dy...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów specjalizacja: chemia środowiska Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich egzaminów w trakcie studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać si...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 1) absolwentów studiów pierwszego stopnia z geografii - na podstawie średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu; 2) ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na studia II stopnia Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 1) absolwentów studiów wyższych biologii lub biotechnologii na podstawie średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplomu; ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie dla kandydatów: 1) absolwentów studiów wyższych z biotechnologii lub z biologii na podstawie średniej arytmetycznej ocen uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazanej w suplemencie do dyplom...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W przypadku wyboru specjalności chemia środków bioaktywnych i kosmetyków podstawowym przedmiotem może być chemia lub biologia, natomiast przedmiotem dodatkowym matematyka lub fizyka i astronomia lub informatyka. Rekrutacja na II stopień studiów Postępowanie kwalifikacyjne p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
* matematyka biologia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
* biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Kandydaci przyjmowani będą według rankingu średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ukończonych studiów wyższych. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia finanse i rachunkowość

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Kandydaci przyjmowani będą według rankingu średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ukończonych studiów wyższych. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Kandydaci przyjmowani będą według rankingu średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z ukończonych studiów wyższych. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem pisemnego zadeklarowania podjęcia studiów przez co najmniej 40 osób.

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - filozofia, historia

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- język polski - historia (waga 1,0) wiedza o społeczeństwie (waga 1,0) filozofia (waga 0,6), geografia (waga 0,6) – jeden przedmiot Rekrutacja na II stopień studiów O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych socjologicznych i niesocjologicznych (ki...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Filozofii i Socjologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych (różnych kierunków studiów).

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka wos historia Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja na II stopień studiów Konkurs ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych. W przypadku identycznych ocen decydować będzie średnia arytmetyczna ocen ze studiów wyższych. Absolwenci studiów wyższych kierunków innych niż historia, zobowiązani będą do zaliczenia w tra...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia historia sztuki łacina Filozofia kultura antyczna

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia lingwistyka stosowana - k. unikatowy (umcs)

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na jedną z oferowanych par językowych o następującym stałym układzie: 1) język angielski z niemieckim, 2) język angielski z rosyjskim, 3) język angielski z francuskim, 4) język niemiecki z angielskim. Nowa matura: - język pierwszy...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...