Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 103 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia makrokierunek - bioinżynieria produkcji żywności

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent posiada wiedzę z zakresu technologii produkcji, przetwarzania, utrwalania, przechowywania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, a także nauk technicznych i ekonomicznych. Umie organi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zootechnika

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują dyplom inżyniera w wybranej przez siebie specjalności. Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, or...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Biologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kierunek BIOTECHNOLOGIA studia pierwszego stopnia - licencjackie Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA posiada wiedzę z zakresu metod biologii molekularnej oraz procesów technologicznych. Jest przygotowany do pracy w zakresie prowadzenia i nadzoru procesów ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Biologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kierunek BIOLOGIA Studia pierwszego stopnia - licencjackie Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku BIOLOGIA posiada wiedzę z podstawowych dyscyplin biologicznych oraz zna i rozumie prawa przyrody oraz zależności między elementami środowiska. Posiada wiedzę o funkcjach fizjo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego szczególnie w aspekcie ekonomicznym, przyrodniczym, społecznym i technicznym. Absolwent jest przygotowany do: kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia geodezja i kartografia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studia na kierunku geodezja i kartografia pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk technicznych z obszaru geodezji i kartografii. Organizacja studiów zakłada stopniowy rozwój umiejętności z zakresu geodezji i kartografii. W planach studiów przewidziano realizacj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą znaleźć zatrudnienie w: instytucjach i urzędach Unii Europejskiej polskich placówkach dyplomatycznych biurach i sekretariatach organizacji międzynarodowych, rządowych i pozarządowych konsulatach i przedstawicielstwach państw ob...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studia historyczne przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w: placówkach oświatowych różnych szczebli, placówkach muzealnych, kulturalnych, placówkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów, archiwach i innych instytucjach gromadzących oraz opracowują...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wot historia geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent przygotowany jest do pracy: w instytucjach kulturalnych, opiekuńczych i oświatowych, do wykonywania zawodu animatora kultury, nauczyciela filozofii, etyki i wiedzy o społeczeństwie w szkolnictwie podstawowym i gimnazjum, jako rzecznik prasowy, felietonista i komenta...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia łacina język nowożytny Filozofia kultura antyczna

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Filologia polska otwiera przed absolwentem kilka możliwości pracy zawodowej (w zależności od wybranej specjalizacji). Można pracować m.in. jako: nauczyciel języka polskiego w placówkach oświatowych różnych szczebli, redaktor wydawnictw specjalizujących się w literaturze pięknej ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia historia sztuki łacina Filozofia kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia ukraińska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studia na filologii ukraińskiej stwarzają interesujące perspektywy zatrudnienia, przygotowując do pracy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest znajomość języka ukraińskiego i problematyki ukraińskiej, np: jako tłumacz w instytucjach międzynarodowych, w firmach handlowych jako dzienn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia łacina kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia rosyjska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent filologii rosyjskiej posiada kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w charakterze: tłumacza redaktora propagatora i znawcy kultury narodów wschodniosłowiańskkich korespondenta zagranicznego pilota wycieczek zagranicznych asystenta wielojęzycznego wykładowcy uni...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia łacina kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nabyte podczas studiów magisterskich wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi pracę w charakterze: nauczyciela języka niemieckiego (przy wyborze specjalizacji nauczycielskiej), tłumacza, tłumacza publicznego lub tłumacza przysięgłego po spełnieniu wymogów określonych ustawą ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia łacina kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski niemiecki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Na anglistyce, tak jak na każdej filologii, trzeba uczyć się na bieżąco. Najwięcej problemów sprawia językoznawstwo, fonetyka i fonologia, badająca dźwięki mowy ludzkiej. Żeby się utrzymać, trzeba uczestniczyć we wszystkich zajęciach, zarówno wykładach, jak i ćwiczeniach. Nad fone...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia łacina kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent posiada wiedzę umożliwiającą kierowanie i zarządzanie w instytucjach medialnych, zarówno w wymiarze jednostkowym (redakcja) jak i większych struktur organizacyjnych. Absolwent zna i rozumie tendencje rozwojowe współczesnych mediów i ich rolę w różnych aspektach funkcjonow...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka wos historia geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczny- Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Filologia polska otwiera przed absolwentem kilka możliwości pracy zawodowej (w zależności od wybranej specjalizacji). Można pracować m.in. jako: nauczyciel języka polskiego w placówkach oświatowych różnych szczebli, redaktor wydawnictw specjalizujących się w literaturze pięknej ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia historia sztuki łacina Filozofia kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia

Wydział Humanistyczny-Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Filologia – jedna z nauk humanistycznych, badająca język i literaturę kręgu cywilizacyjnego bądź narodu. Głównym przedmiotem jej badań jest tekst, a celem – jego komentarz i interpretacja. W potocznym ujęciu jest to określenie kierunku odpowiednich studiów humanistycznych (np. p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka historia geografia łacina kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ogrodnictwo

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwenci kierunku ogrodnictwo będą dysponować poszerzoną wiedzą z zakresu nauk biologicznych i chemicznych, znajomością metod analizy ekonomicznej oraz organizacji i zarządzania. Przede wszystkim zaś zdobędą wiedzę technologiczną i techniczną z zakresu produkcji ogrodniczej. Pozy...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia chemia fizyka geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rolnictwo

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Na kierunku kształci się specjalistów rolników, którzy dysponować będą szeroką wiedzą rolniczą, biologiczno- chemiczną, znajomością metod analizy ekonomicznej, umiejętnością organizacji produkcji i zarządzania w agro- biznesie, a przede wszystkim nowoczesną wiedzą technologiczną z ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia chemia fizyka geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent będzie posidać podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną oraz z zakresu ekonomiki i zarządzania produkcją rolniczą. Zdobędzie także rozległą wiedzę inżynierską z zakresu eksploatacji i użytkowania obiektów technicznych oraz nadzorowania procesów, systemów prod...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia chemia fizyka geografia język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...