Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 229 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logotyp

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Tendencja do poszerzania wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz rozwoju badań przestrzennych w Europie, oraz obecne rozumienie "gospodarki przestrzennej" i zadania stawiane przed nią nakazują traktować ten kierunek jako odrębną dziedzinę wiedzy o dużej autonomii. Czerpiącą jedno...

Reklamy Google

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Socjologia daje klasyczne wykształcenie ogólnohumanistyczne, wprzęgając je w obszar konkretnej, współczesnej rzeczywistości społecznej. Pozwala sprawnie poruszać się w złożonej strukturze społecznej i kulturowej jednostki oraz obserwować i analizować jej przystosowanie do życia w s...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Socjologia daje klasyczne wykształcenie ogólnohumanistyczne, wprzęgając je w obszar konkretnej, współczesnej rzeczywistości społecznej. Pozwala sprawnie poruszać się w złożonej strukturze społecznej i kulturowej jednostki oraz obserwować i analizować jej przystosowanie do życia w s...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Stosunki międzynarodowe to jeden z kierunków, który cieszy się największym zainteresowaniem wśród współczesnej młodzieży przede wszystkim z uwagi na jego interdyscyplinarny charakter. Studia mają za zadanie przygotować wysoko wykwalifikowaną kadrę, zdolną do dostrzegania, diagnoz...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia audyt organizacyjny

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia doradztwo zawodowe

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja dla bezpieczeństwa

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia ewaluacja projektów rozwoju regionalnego i lokalnego

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia komunikacja społeczna i public relations

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka w zarządzaniu

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia oligofrenopedagogika

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia organizacja i zarządzanie opieką nad osobami starszymi

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia rachunkowość

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zurbanizowanych

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia wiedza o społeczeństwie z integracją europejską

Wydział Zamiejscowy w Opolu
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Opolu

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...