Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 27 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia ekonomia

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Z uwagi na duży popyt na wykształcenie o szeroko rozumianym profilu ekonomicznym, absolwenci kierunku ekonomia mają dobre perspektywy zawodowe. Studia dają wiedzę z zakresu: praw ekonomii i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: lingwistyka stosowana

Instytut Humanistczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Standardem współczesnego świata jest znajomość co najmniej jednego języka obcego. Trzonem specjalności lingwistyka stosowana będzie język angielski, dodatkowo studenci zdobędą od podstaw znajomość drugiego języka, do wyboru - rosyjskiego lub niemieckiego. Dzięki temu uzyskają kwali...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Instytut Humanistczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Obecne przemiany w życiu politycznym, kulturowym i pozostałych dziedzinach życia społecznego, włączając postępującą integrację gospodarczą i polityczną Europy, to procesy, w których obserwujemy w ostatnich latach ogromną dynamikę. Wiedzę oraz umiejętności, pozwalające na aktywne w ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Absolwent specjalności legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdys...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Intensywny rozwój medycyny fizykalnej w ostatnich dziesięcioleciach, w ramach, której znajduje się fizjoterapia, zrodził oczekiwania społeczne w zakresie nowoczesnej terapii, rehabilitacji i odnowy biologicznej. Wywołał również wpływ na zmiany w przygotowaniu odpowiednich pracown...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Program studiów ułożony jest zgodnie ze standardami kształcenia pielęgniarek w wyższych szkołach zawodowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2002 roku (z póź. zm.), wydanego na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ratownictwo medyczne

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Wprowadzenie w dniu 8 września 2006 roku Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przyczyniło się do stworzenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ramach tego systemu istotne miejsce zajmują zespoły ratownictwa medycznego podejmujące medyczne czynności ratunkowe w waru...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia elektrotechnika

Instytut Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Absolwent kierunku elektrotechnika jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniami nowoczesnej techniki komputerowej. Studia pierwszego stopnia - inżynierskie - mają zapewnić absolwentowi teoretyczną i praktyczną ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechanika i budowa maszyn

Instytut Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

W ramach studiów inżynierskich na kierunku mechanika i budowa maszyn studenci zdobywają kwalifikacje na jednej z trzech specjalności: - pojazdy i maszyny robocze - transport drogowy - metody komputerowe w projektowaniu maszyn Specjalności wybierane są po trzecim semestrze s...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Instytut Politechniczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Studia inżynierskie na kierunku budownictwo zapewnią wykształcenie specjalistów, którzy w oparciu o nabytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, uzyskają podstawę do pracy w zakresie projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, a zwłaszcza realizacji obie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Administracji i Zarządzania
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji i Zarządzania
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - ZOD Piła
Uniwersytet Szczeciński

Program studiów na kierunku Ekonomia umożliwia poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach pierwszego stopnia oraz stanowi ofertę zdobycia gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii również przez studentów innych kierunków studiów. Szeroka gama proponowanych specjalności umożliwia ścisłe u...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Z uwagi na duży popyt na wykształcenie o szeroko rozumianym profilu ekonomicznym, absolwenci kierunku ekonomia mają dobre perspektywy zawodowe. Studia dają wiedzę z zakresu: praw ekonomii i umiejętności stosowania ich w praktyce zawodowej, prawa cywilnego, administracyjnego, prawa ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka geografia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: lingwistyka stosowana

Instytut Humanistczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Standardem współczesnego świata jest znajomość co najmniej jednego języka obcego. Trzonem specjalności lingwistyka stosowana będzie język angielski, dodatkowo studenci zdobędą od podstaw znajomość drugiego języka, do wyboru - rosyjskiego lub niemieckiego. Dzięki temu uzyskają kwali...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Humanistczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Absolwent specjalności legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka obcego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Posiada interdys...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Instytut Humanistczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Obecne przemiany w życiu politycznym, kulturowym i pozostałych dziedzinach życia społecznego, włączając postępującą integrację gospodarczą i polityczną Europy, to procesy, w których obserwujemy w ostatnich latach ogromną dynamikę. Wiedzę oraz umiejętności, pozwalające na aktywne w ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizjoterapia

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Intensywny rozwój medycyny fizykalnej w ostatnich dziesięcioleciach, w ramach, której znajduje się fizjoterapia, zrodził oczekiwania społeczne w zakresie nowoczesnej terapii, rehabilitacji i odnowy biologicznej. Wywołał również wpływ na zmiany w przygotowaniu odpowiednich pracownik...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo tzw. pomostowe

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Studia niestacjonarne przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom pielęgniarski, które chcą uzupełnić wykształcenie do poziomu studiów wyższych zawodowych. Czas trwania studiów i liczba godzin dydaktycznych zależy od rodzaju ukończonej średniej szkoły pie...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ratownictwo medyczne

Instytut Ochrony Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Wprowadzenie w dniu 8 września 2006 roku Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym przyczyniło się do stworzenia systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. W ramach tego systemu istotne miejsce zajmują zespoły ratownictwa medycznego podejmujące medyczne czynności ratunkowe w waru...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
* biologia

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...