Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 484 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Swps

Studia prawo

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Prawo
(Wymaga przedmioty: dwa dowolne przedmioty w części pisemnej)

Ścieżki tematyczne
- Prawo cywilne
- Prawo karne
- Prawo międzynarodowe

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Reklamy Google

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Dziennikarstwo i Komunikcja Społeczna
(Wymaga przedmioty: dwa dowolne przedmioty w części pisemnej)

- Dziennikarstwo
- Reklama i public relations
- Kreowanie wizerunku osób i firm

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Dziennikarstwo i Komunikcja Społeczna
(Wymaga przedmioty: dwa dowolne przedmioty w części pisemnej)

- Dziennikarstwo
- Reklama i public relations
- Kreowanie wizerunku osób i firm

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Prawo
Wymaga przedmioty: dwa dowolne przedmioty w części pisemnej)

Ścieżki tematyczne
- Prawo cywilne
- Prawo karne
- Prawo międzynarodowe

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia wzornictwo

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Wzornictwo (School of Form)

- Komunikacja
- Projektowanie wnętrz
- Moda
- Wzornictwo przemysłowe

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Psychologia
(Wymaga przedmioty: dwa dowolne przedmioty w części pisemnej)

- Psychologia biznesu
- Psychologia kliniczna
- Psychologia ogólna
- Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego
- Stosowana psychologia poznawcza
- Psycho...

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Psychologia
(Wymaga przedmioty: dwa dowolne przedmioty w części pisemnej)
- Psychologia biznesu
- Psychologia kliniczna
- Psychologia ogólna
- Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego
- Stosowana psychologia poznawcza
- Psychologia ...

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Psychologia
(Wymaga przedmioty: dwa dowolne przedmioty w części pisemnej)

- Psychologia biznesu
- Psychologia kliniczna
- Psychologia ogólna
- Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego
- Stosowana psychologia poznawcza
- Psycho...

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Psychologia
(Wymaga przedmioty: dwa dowolne przedmioty w części pisemnej)

- Psychologia biznesu
- Psychologia kliniczna
- Psychologia ogólna
- Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego
- Stosowana psychologia poznawcza
- Psycho...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Dziennikarstwo i Komunikcja Społeczna

- Dziennikarstwo radiowe, telewizyjne, internetowe,
- Reklama i public relations
- Nowe media i komunikacja w biznesie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia

- Psychologia kliniczna
- Psychologia zdrowia
- Psychologia marketingu i reklamy
- Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego
- Psychologia zarządzania
- Psychologia ogólna

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

Psychologia

- Psychologia kliniczna
- Psychologia zdrowia
- Psychologia marketingu i reklamy
- Psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego
- Psychologia zarządzania
- Psychologia ogólna

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia dla magistrów i licencjatów

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: język angielski (nauczanie)

Kolegium Języków Obcych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Od kandydatów na anglistykę oczekuje się umiejętności językowych pozwalających na późniejsze czytanie, rozumienie i omawianie oryginalnych (nieuproszczonych), poważnych tekstów literackich, językoznawczych, kulturoznawczych i historycznych już na pierwszym roku. Kandydaci powin...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* polski angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: język francuski (nauczanie)

Kolegium Języków Obcych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka ob...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* polski francuski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: język niemiecki (nauczanie)

Kolegium Języków Obcych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwent studiów powinien posiadać podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu wybranego języka oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością jednego języka ob...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* polski niemiecki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - bioinformatyka

Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bioinformatyka to dyscyplina zajmująca się stosowaniem narzędzi matematycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych. Z bioinformatyką powiązane są: genomika, proteomika, metabolomika i transkryptomika. Absolwenci makrokierunku bioinformatyka są prz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka angielski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ochrona środowiska jest dziedziną wiedzy o kompleksowych zmianach zachodzących w środowisku przyrodniczym, zwłaszcza pod wpływem czynników postępu technicznego, oraz o sposobach zapobiegania lub łagodzenia ujemnych skutków ich działania. Absolwent studiów I stopnia powinien posia...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwent biotechnologii staje się cenionym reprezentantem bardzo nowoczesnej dziedziny wiedzy. Jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym, wymagaj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Biologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy jako: specjalista w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach firm działających w różnych gałęziach gospodarki, w tym w służbie zdrowia, nauczyciel biologii we ws...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...