Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 34 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia architektura wnętrz

Instytut Architektury Wnętrz
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Nabór kandydatów na kierunek Architektura Wnętrz ze specjalnościami: - projektowanie architektury wnętrz; - projektowanie architektury wnętrz sakrlanych; - projektowanie wnętrz ogrodowych i krajobrazu; Podczas rekrutacji bierze się pod uwagę - wyniki pisemnego egzaminu matu...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Instytut Historii
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Instytut Historii prowadzi studia licencjackie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na kierunku historia. Studia trwają 3 lata (sześć semestrów) i kończą się egzaminem licencjackim (obroną pracy licencjackiej). Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata oraz możliwość konty...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Instytut Inżynierii Środowiska
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Instytut Inżynierii Środowiska PWSW prowadzi studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym (bezpłatne) na kierunku inżynieria środowiska. Studia trwają 3,5 roku i kończą się egzaminem inżynierskim oraz obroną pracy dyplomowej. Kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy z Politechnik...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechatronika

Instytut Mechatroniki
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Mechatronika jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się współczesnych dziedzin nauki i techniki istniejących na styku pięciu innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki. Jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin t...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia ukraińska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Instytut Neofilologii prowadzi rekrutację na kierunek filologia w specjalności filologia ukraińska ze specjalizacjami (do wyboru): - translatorską (dla tłumaczy) - dziennikarską Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia angielska

Instytut Neofilologii
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Instytut Neofilologii prowadzi rekrutację na kierunek filologia w specjalności filologia angielska ze specjalizacjami (do wyboru): - translatorską (dla tłumaczy) - dziennikarską - ukrainistyczną Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Instytut Politologii i Polityki Regionalnej
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Celem kształcenia na kierunku Politologia jest wyposażenie absolwenta w niezbędną wiedzę teoretyczną w zakresie standardu politologicznego (przedmioty: kierunkowe, podstawowe, kształcenia ogólnego) oraz wiedzy specjalistycznej w zakresie polityki regionalnej (przedmioty specjalisty...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Instytut Polonistyki
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Studia w Instytucie Polonistyki PWSW trwają 3 lata i kończą się dyplomem licencjata filologii polskiej. W ramach kierunku filologia polska prowadzimy zajęcia na dwóch specjalnościach: - specjalność dziennikarska - specjalność nauczycielska Przyjęcie na studia odbywa się ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia socjologia

Instytut Socjologii
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Osoby rozpoczynające studia na kierunku SOCJOLOGIA od drugiego semestru studiów mają do wyboru następujące specjalności: 1) PRACA SOCJALNA 2) SOCJOLOGIA RYNKU PRACY 3) SOCJOLOGIA POGRANICZA 4) KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I MEDIA Od nadchodzącego roku akademickiego P...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Instytut Stosunków Międzynarodowych
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Od 2007 r. prowadzimy studia na poziomie licencjackim (I stopnia). Kształcimy w zakresie trzech specjalności: studia środkowoeuropejskie, integracja europejska, bezpieczeństwo międzynarodowe. Nasi absolwenci otrzymują gruntowne przygotowanie merytoryczne umożliwiające zarówno konty...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Instytut Ekonomii
Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technologia żywnosci i żywienie człowieka

Instytut Technologii Żywności i Żywienie człowieka
Wyższa Szkoła Gospodarcza w Przemyślu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Katedra Technologii Informacji i Komunikacji
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia kosmetologia

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Administracji w Przemyślu
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Administracji w Przemyślu
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo wewnętrzne

Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie - do usniecia
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...