Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 181 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia geodezja i kartografia

Wydział Przedsiębiorczości
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

Przedmioty brane pod uwagę w konkursie:
- matematyka
- fizyka lub chemia, lub biologia,
- język obcy

Reklamy Google

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna (nowoŚĆ)

Wydział Przedsiębiorczości
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

Przedmioty brane pod uwagę w konkursie:
- matematyka
- fizyka lub geografia
- język obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia praca socjalna

Wydział Przedsiębiorczości
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

Przedmioty brane pod uwagę w konkursie:
- biologia
- historia lub wiedza o społeczeństwie
- język obcy nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia angielska (nowoŚĆ)

Wydział Przedsiębiorczości
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

Przedmioty brane pod uwagę w konkursie:
język angielski, ( matura na poziomie podstawowym z min. 75% punktów z części ustnej i pisemnej lub matura na poziomie rozszerzonym, bądź znajomość języka potwierdzona certyfikatami językowymi Cambridge: FCE, CAE, BEC Vantage, BEC Higher...

Uni_rzeszow_filozofia

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Międzywydziałowy Instytut Filozofii
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwenci zawodowych studiów filozoficznych na kierunku filozofia otrzymują dyplom licencjata. W trakcie studiów winni uzyskać gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie przedmiotów kształcenia ogólnego oraz przedmiotów filozoficznych stanowiących kanon wykształcenia filozoficzne...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technologia żywnosci i żywienie człowieka

Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejsk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
biologia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rolnictwo

Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej oraz posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiada podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologicz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Ochrona środowiska jest dziedziną wiedzy o kompleksowych zmianach zachodzących w środowisku przyrodniczym, zwłaszcza pod wpływem czynników postępu technicznego. Absolwent studiów powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolnic...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
biologia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia architektura krajobrazu

Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Architektura krajobrazu jest dziedziną nauki związaną z kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych oraz z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które tworzą charakter otaczającego krajobrazu. Są to uwarunkowania na...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Biologia to tradycyjna ale stale rozwijająca się dziedzina wiedzy, która wymaga od maturzystów nie tylko wiedzy podstawowej z biologii ale także zainteresowania naukami przyrodniczymi oraz najnowszymi odkryciami z zakresu biologii, ale także wiedzy z chemii, fizyki i matematyki w z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
biologia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Powinien być przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji wspierających podejmowanie racj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Rzeszowski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Rzeszowski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja techniczno-informatyczna - inżynierskie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Studiując na kierunku edukacja techniczno – informatyczna student uzyskuje odpowiednie przygotowanie w zakresie: - eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych i elektrotechnicznych - inżynierii wytwarzania - inżynierii materiałowej - budowy maszyn - projektowania proce...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka - licencjackie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Informatyka (ang. computer science, computing science, information technology) jest bardzo nowoczesną i dynamicznie rozwijająca się dziedziną wiedzy, wykorzystywaną niemal we wszystkich sferach naszego życia. Każde studia informatyczne są ściśle powiązane z matematyką, również ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechatronika

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Posiadają umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Matematyka to nie tylko jedna z najstarszych, ale i zarazem najbardziej uniwersalnych dziedzin nauki. Wiedza matematyczna wykorzystywana jest w niemal wszystkich sferach naszego życia. Absolwent powinien posiadać umiejętności: - przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodó...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka techniczna

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Fizyka techniczna jest kierunkiem o bardzo szerokim wachlarzu specjalności i ewentualne miejsca pracy dla absolwentów będą w dużej mierze zależały od ukończonej specjalności. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu fizyki oraz technicznych zastosowań fizyki, opartą na gruntownyc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka fizyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Uniwersytet Rzeszowski

Fizyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Be...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dietetyka

Wydział Medyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Na tym kierunku zdobywasz zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, technologii przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Kierunek dietetyka przygotowuje do: - kontrolowania jakości produktów żywnościowych...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...