Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 269 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia nawigacja

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

4-letnie studia o specjalnościach:
- transport morski (TM)
- połowy morskie (PM)
- inżynieria ruchu morskiego (IRM)
- pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne (PHiON)
- ratownictwo (RAT)
- morskie systemy informatyczne (MSI)
- eksploatacja...

Reklamy Google

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia transport

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalnościach:
- inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego (IBTM)
- technologie i systemy nawigacyjne (TiSN)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia geodezja i kartografia

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalności:
- geoinformatyka (G)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalności:
- informatyka morska (IM)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalności:
- informatyka morska (IM)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia nawigacja

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

1,5-roczne studia o specjalności:
- transport morski (TM)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia nawigacja

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

4-letnie studia o specjalności:
- transport morski (TM)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia geodezja i kartografia

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalności:
- geoinformatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalności:
- informatyka morska (IM)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia nawigacja

Wydział Nawigacyjny
Akademia Morska w Szczecinie

2-letnie o specjalnościach:
- transport morski (TM)
- transport morski (TM) – studia w języku angielskim

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny
Akademia Morska w Szczecinie

4-letnie studia o specjalnościach:
– eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:
- układy napędowe z silnikami tłokowymi
- napędy turbinowe
- eksploatacja zbiornikowców
- eksploatacja chemikaliowców
- eksploatacja gazowców

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechatronika

Wydział Mechaniczny
Akademia Morska w Szczecinie

4-letnie studia o specjalności:
– elektroautomatyka okrętowa (EO)

3,5-letnie studia o specjalności:
– mechatronika systemów energetycznych (MSE)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny
Akademia Morska w Szczecinie

1,5-roczne studia o specjalnościach:
- budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)
– computer aided marine engineering (studia w j. angielskim prowadzone wspólnie z Fachhochschule Flensburg)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny
Akademia Morska w Szczecinie

4-letnie studia o specjalności:
– eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)
Kierunki dyplomowania:
- układy napędowe z silnikami tłokowymi
- napędy turbinowe
- eksploatacja zbiornikowców
- eksploatacja chemikaliowców
- eksploatacja chłodnicowców
...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechatronika

Wydział Mechaniczny
Akademia Morska w Szczecinie

4-letnie studia o specjalności:
– elektroautomatyka okrętowa (EO)
– mechatronika systemów energetycznych (MSE)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia mechanika i budowa maszyn

Wydział Mechaniczny
Akademia Morska w Szczecinie

2-letnie studia o specjalności:
– budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia transport

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalnościach:
– zarządzanie systemami transportowymi w Europie (ZSTwE)
– eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)
– żegluga śródlądowa (ŻŚ)
– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)
– ubezpieczenia transportowe (UT)
– ekol...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalnościach: – logistyka przedsiębiorstw (LP) – logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST) – informatyka w logistyce (IwL)

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Akademia Morska w Szczecinie

3,5-letnie studia o specjalnościach: – zarządzanie jakością produkcji i usług (ZJPiU) – zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach (ZIwPiU) – systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach (SBwPiU) – informatyczne systemy zarządzania produkcją (ISZP) – zarządzanie przemysło...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
Akademia Morska w Szczecinie

1,5-roczne studia o specjalności:
– logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)
– Maritime Management – studia prowadzone w j. angielskim

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...