Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 137 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logo1

Studia ochrona środowiska

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Student Ochrony Środowiska zdobywa ogólną wiedzę przyrodniczą z zakresu geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii; rozszerza wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki; Studia na kierunk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo1

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bogata oferta dydaktyczna kierunku Turystyka i Rekreacja obejmuje takie dziedziny, jak: nauki przyrodnicze, społeczne, ekonomiczne i prawne, a także przedmioty kształcenia ogólnego, jak: język obcy czy podstawy informatyki, a także: - program studiów uzupełniony praktykami zawod...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo1

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Pracownikami Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi w Toruniu są znani i cenieni naukowcy, programy studiów są systematycznie doskonalone i unowocześniane, a studenci korzystają z bogato wyposażonych laboratoriów. Ponadto studiujący biologię na UMK mogą: - wybrać ciekawe specjalności,...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo1

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Geografia to kierunek z bogatymi tradycjami na toruńskim uniwersytecie, który oferuje: - bardzo urozmaicony program studiów, możliwość działania w ramach Studenckiego Koła Naukowego Geografów, - możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu O...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo1

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Biotechnologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w Toruniu to intensywnie rozwijający się i modernizujący kierunek studiów. Wykładowcami są nie tylko wybitni specjaliści z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, ale także naukowcy z innych uczelni. Istotnym jest również to, że studenci...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo2

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Chemia to wszechobecna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, a specjaliści w tym zakresie są wysoko cenieni. Mają możliwość znalezienia pracy w wielu gałęziach gospodarki – od szkolnictwa i nauki po przemysł i administrację. Kierunek Chemia na Uniwersytecie Mikołaja Kope...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka

Logo2

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - materiały współczesnych technologii

Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia na kierunku materiały współczesnych technologii to zajęcia z fizyki, chemii i matematyki. Będziesz zdobywał wiadomości z zakresu wytwarzania, przetwórstwa, właściwości, zastosowań, struktury, projektowania i degradacji materiałów. Będziesz pracował na nowoczesnym sprzęcie i ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia germańska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Niemal co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej mówi po niemiecku. Germaniści są więc cenionymi specjalistami w kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych Polski nie tylko z Niemcami, ale także z Austrią i Szwajcarią. Studenci filologii germańskiej na UMK mogą wybrać lektor...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski historia
Przedmioty obowiązkowe:
niemiecki

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: śródziemnomorska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kultura śródziemnomorska ukształtowała świadomość współczesnego europejczyka. Na jej podstawach zbudowano dzisiejszą Europę. Poznanie kolebki kultury tego regionu pozwoli więc zrozumieć istotę cywilizacji europejskiej, która oddziaływała na cały świat. Dzięki studiom na kierunku ku...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia geografia historia sztuki łacina język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia filologia

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: lingwistyka stosowana

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Język francuski to nie tylko jeden z języków dyplomacji ceniony w Europie lecz także łącznik językowy w krajach Maghrebu. Studiując język francuski na poziomie zaawansowanym i rozpoczynając naukę języka arabskiego można zdobyć wykształcenie filologiczne romanisty z dodatkowymi umie...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski francuski

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia studia międzykierunkowe: europeistyka z filologia włoską

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nowy kierunek międzywydziałowy europeistyka z filologią włoską o charakterze interdyscyplinarnym obejmuje dwa kierunki studiów: europeistykę wraz z neofilologią. Program studiów dotyczy nie tylko tradycyjnych zajęć w ramach europeistyki oraz filologii obcej, ale uzupełnia i rozszer...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia kulturoznawstwo

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kulturoznawstwo to nowy kierunek w ofercie dydaktycznej UMK. To studia interdyscyplinarne – dla osób zainteresowanych ogólną refleksją nad kulturą i sztuką (literaturą, malarstwem, filmem i teatrem). Studia kulturoznawcze uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł s...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: hellenistyka

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Hellenistyka to specjalność dla pasjonatów, studentów inteligentnych i pracowitych. Jeśli chcesz zdobyć gruntowne wykształcenie i poznaćpanoramę dziejów i kultury dawnych oraz współczesnychmieszkańców Hellady, to ten kierunek studiów jestwłaśnie dla Ciebie. Zdobędziesz bowiem wszec...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
łacina język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia włoska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kultura i sztuka Włoch od dawna fascynują świat. Studiowanie filologii włoskiej daje możliwość zdobycia ciekawego i wciąż rzadkiego w Polsce zawodu. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej kontakty naszego kraju z Włochami nabrały nowej jakości. Italianista stał się jeszcze ba...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia rosyjska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rosja to nie tylko kraj o bogatej historii i kulturze, ale także jedno z państw odgrywających bardzo ważną rolę we współczesnym świecie. Od kilku lat daje się zauważyć ogromne zainteresowanie szeroko pojętą rosyjskością, a dziś również wyraźne ożywienie w polsko-rosyjskich kontakta...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia romańska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Język francuski to jeden z najpopularniejszych języków w Europie i na świecie. Szczególnie ważna pozycja Francji w historii rozwoju cywilizacji europejskiej, a także we współczesnych kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych z naszym krajem, sprawia, że romaniści są ceni...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia klasyczna

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Studia na filologii klasycznej to prawdziwe studia humanistyczne, które dają szansę wniknięcia w fascynujący świat starożytnej Grecji i Rzymu, poznania źródeł cywilizacji europejskiej, początków europejskiej literatury i sztuki. Kierunek ten ma bardzo bogate tradycje, sięgające poc...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski łacina
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia japońska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Japonia to kraj o niezwykłej historii i tradycji, a jednocześnie jedna z potęg gospodarczych. Jeśli interesujesz się kulturą japońską, pasjonujesz się podróżami do egzotycznych krajów lub planujesz współpracę biznesową z Japończykami, te studia są dla Ciebie. Jednak nauka na japoni...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski angielski

Logo10

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia bałkańska

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jest to jedyna filologia bałkańska w Polsce i tylko na UMK można uzyskać potwierdzoną dyplomem znajomość języka albańskiego! Studia na filologii bałkańskiej są okazją do poznania burzliwej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach daje...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...