Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 988 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logotyp

Studia socjologia

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Socjologia to wciąż jeden z najmodniejszych kierunków wybieranych przez studentów w Polsce i krajach Unii Europejskiej. W perspektywie umożliwia znalezienie ciekawej, dobrze płatnej pracy. Już w trakcie trwania studiów, studenci maja możliwość odbywać staże i praktyki w urzędach i ...

Reklamy Google

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Politologia to kierunek interdyscyplinarny łączący w sobie bogactwo nauk humanistycznych i wprzęgający je w praktykę współczesnego marketingu politycznego. Jest innowacyjnym sposobem myślenia i działania w obszarze sprawowania władzy. Specyfika Politologii u Jańskiego wynika z ...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Filozofia w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, ucząc metod krytycznego i analitycznego myślenia, kreatywności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności, daje możliwość zdobycia konkretnych uprawnień zawodowych, wzmocnienia prestiżu i konkurencyjności wykształcenia w innym zawodzie...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Pedagogika to kierunek przygotowujący do prowadzenia profesjonalnego procesu nauczania i wychowania człowieka od przedszkola, przez okres wczesnoszkolny, poprzez szkołę podstawową, gimnazjalną i ponadgimnazjalną. To jeden z najważniejszych działów nauki, wywodzący się z filozofii i...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zarządzania w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Tendencja do poszerzania wiedzy o gospodarowaniu przestrzenią oraz rozwoju badań przestrzennych w Europie, oraz obecne rozumienie "gospodarki przestrzennej" i zadania stawiane przed nią nakazują traktować ten kierunek jako odrębną dziedzinę wiedzy o dużej autonomii. Czerpiącą jedno...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia architektura i urbanistyka

Wydział Zarządzania w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Architektura to nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych. Architektura zajmuje się również organizowaniem przestrzeni używanej przez człowieka. Szersza definicja architektury obejmuje projektowane we wszelkich skalach. Sp...

Logotyp

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Zarządzanie w Jańskim jest kierunkiem, który obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu i prawa gospodarczego. Wiedza zdobyta w czasie studiów pozwoli absolwentom pełnić specjalistyczne funkcje menedżerskie z obszaru kampanii promocyjnych oraz tworzenia tr...

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia prawo

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Ścieżki kształcenia:

- Prawo medyczne I farmaceutyczne
- Prawo mediacji w konfliktach rodzinnych
- Prawo własności intelektualnej
- Prawo mniejszości
- Prawo cywilne
- Prawo karne
- Prawo międzynarodowe

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia architektura wnętrz

Wydział Architektury
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia wzornictwo (design)

Wydział Architektury
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

LICENCJAT
w zakresie specjalności: – projektowanie produktu
– projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy
- projektowanie biżuterii
- projektowanie mody

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Architektury
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia architektura

Wydział Architektury
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia architektura wnętrz

Wydział Architektury
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

LICENCJAT w zakresie specjalności:
– projektowanie mebla
– projektowanie wnętrz

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Architektury
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

INŻYNIER w zakresie specjalności:
– architektura w budownictwie
– energooszczędne technologie w budownictwie
– konstrukcje budowlane
- budownictwo kolejowe

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia wzornictwo

Wydział Architektury
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia architektura krajobrazu

Wydział Architektury
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

INŻYNIER ARCHITEKT KRAJOBRAZU
w zakresie specjalności:
– projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego
– projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia architektura

Wydział Architektury
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

INŻYNIER ARCHITEKT
w zakresie specjalności:
– projektowanie architektoniczne
– projektowanie urbanistyczne


MAGISTER INŻYNIER ARCHITEKT
studia oferowane także w języku angielskim

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia architektura krajobrazu

Wydział Architektury
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia zdrowie publiczne

Wydział Ekologii
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

LICENCJAT w zakresie specjalności:
– organizacja ochrony zdrowia oraz opieki nad osobami w podeszłym wieku
– zdrowie i środowisko
- zarządzanie danymi medycznymi

Wseiz

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Ekologii
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

INŻYNIER
w zakresie specjalności: – ochrona biosfery i program Natura 2000
– odnawialne źródła energii
– ochrona wód i zagospodarowanie odpadów
– zarządzanie ochroną środowiska

MAGISTER INŻYNIER w zakresie specjalności:
– zarządzanie ochron...

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...