Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 321 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Swps

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Oferowane specjalności:

- Psychologia biznesu
- Psychologia kliniczna

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Reklamy Google

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia grafika

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Oferowane specjalności:

- Design i reklama
- Komunikacja wizualna

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia grafika

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Oferowane specjalności:

- Design i reklama
- Komunikacja wizualna

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Oferowane specjalności:

- Psychologia biznesu
- Psychologia kliniczna

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot
Przedmioty obowiązkowe:
Dowolny przedmiot

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Specjalności oferowane w ramach studiów I stopnia:

1) Psychologia zdrowia psychicznego i somatycznego
2) Psychologia w zarządzaniu i reklamie
3) Psychoedukacja

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

1) Profil ogólnoakademicki ( ...

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Specjalności oferowane w ramach studiów I stopnia:

1) Psychologia zdrowia psychicznego i somatycznego
2) Psychologia w zarządzaniu i reklamie
3) Psychoedukacja

Specjalności oferowane w ramach studiów II stopnia:

1) Profil ogólnoakademicki ( ...

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Oferowane specjalności:

1) Dziennikarstwo
2) Nowe media i dziennikarstwo internetowe
3) Public relations i kreowanie wizerunku

Swps

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Oferowane specjalności:

1) Dziennikarstwo
2) Nowe media i dziennikarstwo internetowe
3) Public relations i kreowanie wizerunku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Oferowane specjalności:

- Nowe media i dziennikarstwo internetowe
- Dziennikarstwo
- Public relations i kreowanie wizerunku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Oferowane specjalności:

- Nowe media i dziennikarstwo internetowe
- Dziennikarstwo
- Public relations i kreowanie wizerunku

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia grafika

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Grafika
(Dwa najlepiej zdane przedmioty oraz wynik sprawdzianu umiejętności i predyspozycji artystycznych)

- Design i reklama
- Komunikacja wizualna

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia grafika

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Grafika
(Dwa najlepiej zdane przedmioty oraz wynik sprawdzianu umiejętności i predyspozycji artystycznych)

- Design i reklama
- Komunikacja wizualna

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Oferowane specjalności w ramach studiów I stopnia:

- Psychologia zdrowia psychicznego i somatycznego
- Psychologia w zarządzaniu i reklamie
- Psychoedukacja

Oferowane specjalności w ramach studiów I stopnia

- Profil ogólnoakademicki ( dla os...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Oferowane specjalności w ramach studiów I stopnia:

- Psychologia zdrowia psychicznego i somatycznego
- Psychologia w zarządzaniu i reklamie
- Psychoedukacja

Oferowane specjalności w ramach studiów I stopnia

- Profil ogólnoakademicki ( dla os...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Oferowane specjalności:

- Psychologia biznesu
- Psychologia klinicza

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia psychologia

Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

Oferowane specjalności:

- Psychologia biznesu
- Psychologia klinicza

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia studia międzykierunkowe: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych
Uniwersytet Wrocławski

- Od roku akademickiego 2007/2008 studia w Kolegium MISH odbywają się w trybie dwustopniowym (3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie) lub jednolitych studiów magisterskich; - Swoim trybem nawiązują do klasycznego schematu studiowania opartego na relacji mistrz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
wos historia historia sztuki historia muzyki łacina Filozofia
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia historia sztuki historia muzyki łacina Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
* polski język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Uniwersytet Wrocławski

Specjalność: - Gospodarka Środowiskiem Absolwent studiów powinien posiadać interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych....

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski

Specjalności: - mikrobiologia molekularna - biotechnologia medyczna - biotechnologia peptydów i protein - biologia molekularna - bioinformatyka Kończąc 3-letnie studia I stopnia na kierunku biotechnologia absolwent winien posiadać znajomość podstawowych zagadnień z ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
chemia język nowożytny

Chem

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Chemii
Uniwersytet Wrocławski

Specjalności: - chemia podstawowa, - chemia środowiska, - informatyka chemiczna, - chemia biologiczna. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu chemii, opartą na podstawach nauk ścisłych (matematyka, fizyka), przyrodniczych (biologia) i humanistycznych (ele...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka biologia chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Przedmioty opcjonalne:
wos historia geografia informatyka

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...