Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 94 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia architektura wnętrz

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku architektury wnętrz dzięki posiadanym kwalifikacjom projektowo-artystycznym, pracując indywidualnie lub w zespole, odpowiedzialnie kształtuje otoczenie współczesnego człowieka. Dzięki zdobytej wiedzy, nabytym umiejętnościom artystycznym oraz ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* historia sztuki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia grafika

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym w zakresie tradycyjnych oraz współczesnych technik graficznych potrafi realizować się twórczo w obszarze sztuki oraz w dyscyplinach grafiki użytkowej: projektowej i wydawniczej. Osiągnięte wykształcenie huma...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* historia sztuki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia malarstwo

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych, jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej/rozrywkowej oraz jako instruktor zespołów estradowych. Absolwent jes...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* historia muzyki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia jazz i muzyka estradowa

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej jako solista, członek zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych, jako kompozytor i aranżer muzyki jazzowej/rozrywkowej oraz jako instruktor zespołów estradowych. Absolwent jes...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* historia muzyki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Studia stanowią połączenie ogólno humanistycznej wiedzy o współczesnej kulturze z praktyką własnej twórczości plastycznej (malarstwo, grafika warsztatowa, rysunek, projektowanie graficzne, fotografia, rzeźba). Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności wykwalifikowanego plastyka-tw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* historia sztuki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Wydział Artystyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i prowadzą do tytułu licencjata sztuki. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji muzycznej. Absolwent jest zatem przygotowany do: prow...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* historia muzyki

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów, otrzymujący tytuł zawodowy licencjata, posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii oraz dyscyplin komplementarnych. Uzyskuje umiejętność wszechstronnej analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Kl...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo narodowe

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów, otrzymujący tytuł zawodowy licencjata, zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielną (lub zespołową) pracę zawodową bezpośrednio po ukończeniu studiów. Absolwent uzyska specjalistyczną wiedzę dotyczącą prac...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ekonomia

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów, prowadzących do tytułu licencjata, jest przygotowany do wykonywania zawodu ekonomisty – jako specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi lub materialnymi, przeprowadzającego w szczególności analizy dostępnych lub tw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów inżynierskich otrzymuje przygotowanie do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem oraz eksploatacją nowoczesnych i klasycznych zakładów oraz systemów automatyki w zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych. Posiada wiedz...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia elektronika i telekomunikacja

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów inżynierskich I stopnia posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produk...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Dobrze zna zasadybudowy współczesnych komputerów i urz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia elektrotechnika

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku elektrotechnika otrzymuje tytuł inżyniera i jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej zarówno w zakładach przemysłowych zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem i użytkowaniem energii elektrycznej, jak i innyc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia astronomia

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta: Podczas nauki studenci będą poznawać w atrakcyjny sposób nowoczesne techniki informatyczne poprzez studiowanie procesów fizycznych zachodzących we Wszechświecie. W tym sensie proponowany program odbiega zasadniczo od typowych studiów astronomicznych. W program...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka techniczna

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Zielonogórski

Nie znaleziono informacji dot. tego kierunku na stronie uczelni

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta: Absolwent kierunku fizyka posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki opartą na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Posiada umiejętności rozumienia ścisłego opisu zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz techniczn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filozofia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent studiów filozoficznych na Uniwersytecie Zielonogórskim ma solidne przygotowanie w zakresie podstawowych dyscyplin filozoficznych: historii filozofii, ontologii, epistemologii, metodologii nauk, logiki, etyki, filozofii społecznej i estetyki. Poza tym ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka wos historia łacina kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Filozofia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: filologia romańska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwent tej specjalności uzyskuje tytuł licencjata, który pozwala mu kontynuować studia na poziomie magisterskim na wybranym uniwersytecie w Polsce lub we Francji, bez konieczności ubiegania się o wizę pobytową. Posiada on bardzo dobrą znajomość języka francu...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
łacina język nowożytny kultura antyczna
Przedmioty obowiązkowe:
francuski

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwenci kierunku politologia otrzymują ogólne humanistyczne wykształcenie uniwersyteckie, gruntowną, usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych przedmiotów politologicznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną w obszarze wybranej specjalności. Absolwenci...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia Filozofia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Zielonogórski

Sylwetka absolwenta Absolwenci kierunku historia uzyskują wszechstronną wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu nauczyciela, są przygotowani do pracy w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach samorządowych czy państwowych. Absolwent historii studiów pierwszego stopnia pos...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia historia sztuki łacina Filozofia kultura antyczna

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...