Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 5 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia makrokierunek - bioinżynieria produkcji żywności

Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent posiada wiedzę z zakresu technologii produkcji, przetwarzania, utrwalania, przechowywania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz roślinnego, kontroli ich jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego, a także nauk technicznych i ekonomicznych. Umie organi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - akwakultura i bezpieczeństwo żywności

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Makrokierunek Akwakultura i bezpieczeństwo żywności obejmuje studia I stopnia (inżynierskie), które trwają 7 semestrów. Są one prowadzone w kooperacji z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Pozwalają na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu akwakultury ryb i innyc...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia chemia fizyka geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent będzie posidać podstawową wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną oraz z zakresu ekonomiki i zarządzania produkcją rolniczą. Zdobędzie także rozległą wiedzę inżynierską z zakresu eksploatacji i użytkowania obiektów technicznych oraz nadzorowania procesów, systemów prod...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia chemia fizyka geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia towaroznawstwo

Wydział Nauki o Żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu towaroznawstwa, analizy ekonomicznej niezbędnej w sterowaniu jakością w przemyśle, poznają kryteria oceny surowców i produktów oraz kontroli procesów technologicznych. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych segmentach gospodarki, a zwła...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia chemia fizyka geografia język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria chemiczna i procesowa

Wydział Nauki o Żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Absolwent kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent rozumie oraz umie interpretować zjaw...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 3 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia fizyka geografia informatyka język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

04

06

05

06

06

06

07

06

08

06

09

06

10

06

11

06

12

06

13

06

14

06

15

06

16

06

17

06

18

06

19

06

20

06

21

06

22

06

23

06

24

06

25

06

26

06

27

06

28

06

zobacz więcej...