Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 19 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logozaz2

Studia marketing

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

kierunek: MARKETING studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 70 (min. 35) studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 35 (min. 35) Celem kształcenia na kierunku Marketing jest kre...

Reklamy Google

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia marketing

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

kierunek: MARKETING studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 70 (min. 35) studia I stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (zaoczne), orientacyjny limit miejsc – 35 (min. 35) Celem kształcenia na kierunku Marketing jest kre...

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalności wybierane w trakcie studiów: MARKETING ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specjalność wybierana na etapie rekrutacji: ZARZĄDZANIE BIZNESEM (studia dla nieekonomistów) studia II stopni...

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalności wybierane w trakcie studiów: MARKETING ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specjalność wybierana na etapie rekrutacji: ZARZĄDZANIE BIZNESEM (studia dla nieekonomistów) studia II stopni...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka historia geografia informatyka

Ipip%20pl

Studiuj ten kierunek

Studia papiernictwo i poligrafia

Instytut Papiernictwa i Poligrafii
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Papiernictwo i Poligrafia jest przygotowany do wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym na stanowiskach inżynierskich, w zakresie obsługi maszyn i procesów technologicznych, współdziałania ze służbami pomocniczy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Tekstylia

Studiuj ten kierunek

Studia włókiennictwo

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwenci inżynierskich studiów pierwszego stopnia obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych: fizyki, chemii, informatyki, posiadają wiedzę ogólno- włókienniczą z zakresu nauk o włóknie, chemicznej obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonow...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka

Tekstylia

Studiuj ten kierunek

Studia włókiennictwo

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Politechnika Łódzka

Sylwetka absolwenta Absolwenci inżynierskich studiów pierwszego stopnia obok wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych: fizyki, chemii, informatyki, posiadają wiedzę ogólno- włókienniczą z zakresu nauk o włóknie, chemicznej obróbki włókna, technologii wytwarzania i konfekcjonow...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
chemia fizyka
Przedmioty opcjonalne:
matematyka jezyk obcy

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

Międzywydziałowy kierunek studiów gospodarka przestrzenna, o profilu zagospodarowanie i zarządzanie w przestrzeni lokalnej i regionalnej, koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania M...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski matematyka wos historia jezyk obcy
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
geografia

Logozaz2

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki

Międzywydziałowy kierunek studiów gospodarka przestrzenna, o profilu zagospodarowanie i zarządzanie w przestrzeni lokalnej i regionalnej, koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania M...

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Celem studiów administracyjnych jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Po ukończeniu kierunku administracja student będzie przygotowany do podjęcia praktyki zawodowej w takich dziedzinach, jak:
...

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Celem studiów administracyjnych jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Po ukończeniu kierunku administracja student będzie przygotowany do podjęcia praktyki zawodowej w takich dziedzinach, jak:
...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Londynie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Jeśli po skończeniu studiów chcesz zostać: przedsiębiorcą, menedżerem, finansistą, konsultantem lub doradcą studiuj z nami Zarządzanie. Specjalności na kierunku Zarządzanie - Marketing - Zarządzanie zasobami ludzkimi - Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem - Zarządzani...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi

Brak egzaminów wstępnych, warunki przyjęcia w opisie uczelni. W ramach kierunku uruchomione zostały następujące specjalizacje: zarządzanie biznesem marketing bezpieczeństwo i higiena pracy międzynarodowe stosunki gospodarcze handel międzynaro...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu w Łodzi

Brak egzaminów wstępnych, warunki przyjęcia w opisie uczelni. W ramach kierunku uruchomione zostały następujące specjalizacje: zarządzanie biznesem marketing bezpieczeństwo i higiena pracy międzynarodowe stosunki gospodarcze handel międzynaro...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wieluniu
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Zarządzanie Specjalności: - Marketing i zarządzanie logistyczne - Rachunkowość i zarządzanie finansami - Zarządzanie organizacjami - Zarządzanie zasobami ludzkimi Realizowany program na kierunku Zarządzanie jest zgodny ze standardami kształcenia określonymi w rozp...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Realizowany program na kierunku Zarządzanie jest zgodny ze standardami kształcenia określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Poszczególne specjalizacje ukierunkowane są na kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie koncepcji, regulacji prawnych i zastosowań r...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Specjalności: - Marketing i zarządzanie logistyczne - Rachunkowość i zarządzanie finansami - Zarządzanie organizacjami - Zarządzanie zasobami ludzkimi Realizowany program na kierunku Zarządzanie jest zgodny ze standardami kształcenia określonymi w rozporządzeniu Minis...

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia architektura wnętrz

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Absolwent otrzymuje dyplom licencjata oraz prawo do kontynuowania nauki na studiach II stopnia – magisterskich. Ten potrzebny kierunek studiów powołano, aby uzupełnić ofertę edukacyjną Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych. Współczesny rynek budowlany coraz bardziej potrzebuje ...

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia architektura wnętrz

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Absolwent otrzymuje dyplom licencjata oraz prawo do kontynuowania nauki na studiach II stopnia – magisterskich. Ten potrzebny kierunek studiów powołano, aby uzupełnić ofertę edukacyjną Wydziału Sztuk Pięknych i Projektowych. Współczesny rynek budowlany coraz bardziej potrzebuje ...

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...