Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 164 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia matematyka

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechnika Częstochowska

Sylwetka absolwenta Absolwenci mają ogólną wiedzę matematyczną na tyle wszechstronną, aby mogli rozwiązywać problemy związane z modelowaniem matematycznym, analizą statystyczną i metodami optymalizacyjnymi. W ramach studiowanych specjalności absolwenci uzyskują między innymi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Matematyczno-Fizyczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Specjalności: - matematyka finansowa - matematyka informatyczna

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski chemia fizyka wos historia geografia informatyka język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent studiów licencjackich na kierunku matematyka uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Podczas studiów student zapoznaje się z wiedzą matematyczną z zakresu logiki matematycznej, algebry, geometrii, analizy matematycznej, topologii, równań różniczkowych zwyczajnych oraz rachunk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent studiów licencjackich na kierunku matematyka uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Podczas studiów student zapoznaje się z wiedzą matematyczną z zakresu logiki matematycznej, algebry, geometrii, analizy matematycznej, topologii, równań różniczkowych zwyczajnych oraz rachunk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Matematyczno-Fizyczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Specjalności: - matematyka finansowa - matematyka informatyczna Rekrutacja: - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje: - konkurs świadectw z egzaminu maturalnego według zasad przyjęć na studia stacjon...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka i stopnia niestacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka i stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia architektura i urbanistyka

Wydział Architektury
Politechnika Śląska w Gliwicach

"" - sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych – maksymalnie 200 punktów.

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - automatyka i robot.,elektronika i telekom., informatyka

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia elektronika i telekomunikacja

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia architektura i urbanistyka

Wydział Architektury
Politechnika Śląska w Gliwicach

"" - sprawdzianu z predyspozycji do studiów architektonicznych – maksymalnie 200 punktów.

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* matematyka

Agh_eaie

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI - ZOD Dąbrowa Górnicza
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Automatyka jako nauka interdyscyplinarna obejmuje zagadnienia sterowania wszystkimi układami technicznymi, procesami technologicznymi i systemami robotów. W jej zakres badawczy wchodzą również zagadnienia automatyzacji i komputerowego wspomagania zarządzania, a nawet problematyka r...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka

Agh_wfiis-h

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka stosowana - k. unikatowy

WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ - ZOD Jastrzębie Zdrój
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwent Informatyki Stosowanej w specjalności Informatyka w Nauce i Technice posiada wiedzę i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów z różnych dziedzin nauki i technik wymagających zaawansowanych obliczeń numerycznych. Jest on przygotowany do podjęcia p...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia makrokierunek - technologia i inżynieria chemiczna

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technologia chemiczna

Wydział Chemiczny
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...