Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 272 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Academy

Studia matematyka

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent każdej ze specjalności uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Posiada umiejętności przeprowadzania rozumowań matematycznych, dokonywania złożonych obliczeń, prezentacji treści matematycznych, wyodrębniania informacji jakościowych z danych ilości...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Agh_ms-i

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Studenci i absolwenci nie tylko mogą liczyć na ciekawą pracę w branży komputerowej, finansowej czy choćby ubezpieczeniowej, ale także brać udział w ważnych badaniach w zakresie metod obliczeniowych, matematyki dyskretnej, modelowania matematycznego i informatycznego w technice czy ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Ghdh

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I STOPIEŃ Czas trwania:3 lata (studia licencjackie) Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalności: matematyka w finansach i ekonomii modelowanie matematyczne II STOPIEŃ Czas trwania:2 lata Liczba miejsc:zostanie podana do końca...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kandydaci przy składaniu dokumentów wybierają specjalność nauczycielską albo specjalność nienauczycielską: matematykę stosowaną. Warunkiem uruchomienia specjalności matematyka stosowana jest zgłoszenie się co najmniej 30 osób. Studenci specjalności nauczycielskiej po I roku ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
* matematyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Instytut Pedagogiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Specjalności nauczycielskie: - Edukacja matematyczno – informatyczna, - Edukacja matematyczno – przyrodnicza. Rekrutacja jest prowadzona na podstawie konkursu świadectw.

Agh_ms-i

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

WYDZIAŁ MATEMATYKI STOSOWANEJ
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Studenci i absolwenci nie tylko mogą liczyć na ciekawą pracę w branży komputerowej, finansowej czy choćby ubezpieczeniowej, ale także brać udział w ważnych badaniach w zakresie metod obliczeniowych, matematyki dyskretnej, modelowania matematycznego i informatycznego w technice czy ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Ghdh

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I STOPIEŃ Czas trwania: 3 lata (studia licencjackie) Liczba miejsc: zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalności: matematyka w finansach i ekonomii modelowanie matematyczne II STOPIEŃ Czas trwania:2,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Studenci po I roku dokonują wyboru jednej ze specjalności dodatkowych nauczycielskich: - informatyka, - rewalidacja. Warunkiem uruchomienia każdej z powyższych specjalności jest zgłoszenie się co najmniej 20 osób na daną specjalność. UWAGA! W procesie rekrutacji może mieć...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
* matematyka informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka specjalność: matematyka stosowana

Instytut Matematyczno - Przyrodniczy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna

Instytut Matematyczno - Przyrodniczy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biochemia - k. unikatowy

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

NOWY KIERUNEK STUDIÓW! unikatowy kierunek studiów stacjonarnych, dostępny wyłącznie w Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzony przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, przy współudziale Wydziału Chemii studia I stopnia oraz studia II stopnia rozpoczynają się w roku a...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Studia oferują gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne tak, by absolwenci po ukończeniu studiów mogli łatwo włączyć się w europejski, międzynarodowy rynek pracy w: przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, fermentacyjnym, utylizacyjnym, ochronie zdrowia i ochronie środowiska...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biofizyka - k. unikatowy

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Biofizyka na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ - jest to kierunek studiów przeznaczony dla osób o uzdolnieniach matematyczno-fizycznych i zainteresowanych procesami zachodzącymi w obiektach biologicznych na poziomie molekularnym oraz badaniem tych procesów metodam...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biofizyka - k. unikatowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwenci uzyskują tytuł magistra biofizyki. Absolwenci są przygotowani do pracy w wyspecjalizowanych placówkach badawczych, medycznych czy wdrożeniowych i w laboratoriach przemysłowych. Umiejętność posługiwania się technikami komputerowymi umożliwia też absolwentom zatrudnienie w...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia zdrowie publiczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwenci zdrowia publicznego znajdują najczęściej zatrudnienie w: w przychodniach, szpitalach, szkołach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w branży farmaceutycznej w szkołach promujących zdrowie w szkolnictwie specjalnym w adm...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia wos

Agh_eaie

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka stosowana - k. unikatowy

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana dysponując wiedzą i umiejętnościami algorytmicznego formułowania problemów inżynierskich i kojarzenia ich z odpowiednimi metodami rozwiązywania z wykorzystaniem techniki komputerowej, mogą znaleźć zatrudnienie jako projektanci i twórcy opro...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka

Agh_eaie

Studiuj ten kierunek

Studia elektronika i telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Studia stacjonarne 1-go stopnia (inżynierskie) trwają siedem semestrów i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego), a Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera elektroniki i telekomunikacji. Nabywa on wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne nie...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny

Agh_eaie

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Informatyka to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, technologiami przetwarzania informacji oraz wytwarzania systemów przetwarzających informację. Absolwenci kierunku Informatyka posiadają wiedzę z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz umiejętnoś...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka

Agh_eaie

Studiuj ten kierunek

Studia elektrotechnika

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Elektrotechnika to dział nauki obejmujący teorię i praktyczne wykorzystanie zjawisk fizycznych z dziedziny elektryczności i magnetyzmu. Do zagadnień wchodzących w zakres elektrotechniki należą: wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej, techniki pomiarowe różnych...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny

Agh_eaie

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Automatyka jako nauka interdyscyplinarna obejmuje zagadnienia sterowania wszystkimi układami technicznymi, procesami technologicznymi i systemami robotów. W jej zakres badawczy wchodzą również zagadnienia automatyzacji i komputerowego wspomagania zarządzania, a nawet problematyka r...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...