Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 181 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Uwr

Studia matematyka

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Wrocławski

Organizacja studiów jest oparta na systemie punktowym, w którym do ukończenia studiów należy zebrać odpowiednią liczbę punktów za przedmioty obowiązkowe i za przedmioty, które student wybiera sam. Studentom oferuje się szerokie możliwości wyboru zajęć - tym większe, im wyższy jest ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka informatyka język nowożytny

Pwr_ppt

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Podstawowych Problemów Techniki
Politechnika Wrocławska

Absolwent studiów I stopnia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent powinien posiadać umiejętności: przeprowadzania rozumowań matematycznych (dowodów), w szczególności klarownej identyfikacji założeń i konkluzji; dokonywania złożonych o...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

O przyjęciu na studia w WSM decyduje kolejność zgłoszeń!

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze
Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy

O przyjęciu na studia w WSM decyduje kolejność zgłoszeń!

Pwr_is

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Wrocławska

Charakterystycznym profilem kształcenia na tym kierunku studiów jest poznanie i rozwiązywanie problemów: • technologii w inżynierii i ochronie środowiska • polityki ekologicznej ochrony atmosfery, wód i gleby • biotechnologii środowiska i mikrobiologii technicznej – oczysz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Pwr_mech-ener

Studiuj ten kierunek

Studia energetyka

Wydział Mechaniczno-Energetyczny
Politechnika Wrocławska

Program kształcenia I stopnia studiów, na kierunku Energetyka obejmuje nauki podstawowe (matematyka, fizyka, chemia), przedmioty ogólnotechniczne (technologie informacyjne, grafika inżynierska, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy automatyki) oraz przedmioty kierunkowe koncentru...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski angielski
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Wrocławski

Studia informatyczne zapewniają nabycie wszechstronnych umiejętności związanych z tworzeniem i użytkowaniem oprogramowania i nowoczesnych systemów informatycznych. Organizacja studiów umożliwia wprowadzenie do oferty dydaktycznej przedmiotów dotyczących najnowszych zagadnień, co za...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka informatyka język nowożytny

Uwr

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydzial Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski

Specjalności na studiach I stopnia: - biologia ogólna - mikrobiologia - specjalizacja nauczycielska - biologia z chemią Specjalności na studiach II stopnia: - zoologia - botanika - mikrobiologia - biologia człowieka - specjalizacja nauczycielska: biologia –...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka chemia
Przedmioty obowiązkowe:
biologia język nowożytny

Pwr_skp

Studiuj ten kierunek

Studia rekrutacja bez podziału na kierunki

Studium Kształcenia Podstawowego
Politechnika Wrocławska

Studia stacjonarne I stopnia (kształcenie podstawowe w SKP podczas pierwszego roku studiów – po SKP kontynuacja studiów od 3 semestru na wybranym wydziale i kierunku studiów) Daje Ci to możliwość wyboru kierunku podczas pierwszego roku studiów. Na pierwszym roku stud...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka fizyka jezyk obcy

Pwr_arch

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Architektury
Politechnika Wrocławska

Na kierunku Gospodarka Przestrzenna doceniane są zdolności do myślenia strategicznego, marketingowego, zdolności do syntezy wielowątkowych zagadnień i predyspozycje do kierowania zespołami ludzkimi, natomiast zdolności rysunkowe kandydatów odgrywają rolę drugoplanową. W programi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_arch

Studiuj ten kierunek

Studia architektura i urbanistyka

Wydział Architektury
Politechnika Wrocławska

Podczas studiów I stopnia na kierunku Architektura i Urbanistyka studenci uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu historii i teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i u...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
* matematyka fizyka

Pwr_bud

Studiuj ten kierunek

Studia budownictwo

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Politechnika Wrocławska

Absolwenci są przygotowani do: - kierowania wykonawstwem wszelkich typów obiektów budowlanych - współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowej i komunikacyjnej - organizacji produkcji elementów budowlanych - nadzoru wykonawstwa budowlanego - usta...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_elektronika

Studiuj ten kierunek

Studia elektronika i telekomunikacja

Wydział Elektroniki
Politechnika Wrocławska

Kierunek oferuje szerokie spektrum specjalności związanych z nowoczesną elektroniką na subkierunku ELEKTRONIKA (akustyka, inżynieria dźwięku, aparatura elektroniczna, elektroniczne i komputerowe systemy automatyki, zastosowania inżynierii komputerowej w technice), i związanych z no...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_elektronika

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Elektroniki
Politechnika Wrocławska

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych (w tym klasyfikacji ich pod kątem złożoności, specyfikacji i implementacji rozwiązań). Posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, umiejętność praktyczneg...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_elektronika

Studiuj ten kierunek

Studia teleinformatyka - k. unikatowy

Wydział Elektroniki
Politechnika Wrocławska

Obserwując rozwój technik informatycznych i telekomunikacyjnych w ostatnim dziesięcioleciu nie sposób nie zauważyć postępującego zbliżenia tych dziedzin. Jest to szczególnie widoczne w zakresie sieci komputerowych zwanych też sieciami teleinformatycznymi. Postępująca informatyzacja...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_elektronika

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

Wydział Elektroniki
Politechnika Wrocławska

Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów z dziedziny szeroko pojętej automatyzacji i robotyki. Uzyskuje gruntowną wiedzę potrzebną do analizy układów automatyki, sterowania mikroprocesorowego urządzeń przemysłowych oraz sterowania i oprogramowania robotów...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_emf

Studiuj ten kierunek

Studia mechatronika

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Politechnika Wrocławska

Mechatronika jest nową dziedziną techniki powstałą na styku mechaniki, elektroniki oraz informatyki. Stanowi synergię wiedzy i interdyscyplinarna, gdyż poza wyżej wymienionymi dziedzinami korzysta z zastosowań inżynierii materiałowej, chemii, optyki, fotoniki, mikrosystemów, bioinż...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_emf

Studiuj ten kierunek

Studia elektronika i telekomunikacja

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki
Politechnika Wrocławska

Specjalności: - Mikrosystemy - Optoelektronika i technika światłowodowa Elektronika to dziedzina, w której zmiany metodologii, rozwiązań systemowych oprzyrządowania zachodzą najszybciej. Kolejne generacje szeroko rozumianego sprzętu elektronicznego i fotonicznego mają...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_elektryka

Studiuj ten kierunek

Studia automatyka i robotyka

Wydział Elektryczny
Politechnika Wrocławska

Studia na kierunku Automatyka i Robotyka dają możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie szeroko pojmowanej automatyki przemysłowej i energetycznej. Studenci kierunku Automatyka i Robotyka zdobywają wykształcenie w zakresie projektowania i konstrukcji układów automatyki elek...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Pwr_elektryka

Studiuj ten kierunek

Studia mechatronika

Wydział Elektryczny
Politechnika Wrocławska

Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służąca projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Słowo mechatronika pojawiło się po raz pierwszy w roku 1969 w Japonii. Zgodnie z definic...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka fizyka

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...