Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 29 kierunki/ów, oraz 2 szkół policealnych.

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studia ochrona środowiska

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Zarządzanie środowiskiem - Ochrona przyrody Specjalności wybierane są na trzecim roku. Sylwetka absolwenta Absolwent tej specjalności uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteor...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Logo1

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Student Ochrony Środowiska zdobywa ogólną wiedzę przyrodniczą z zakresu geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii; rozszerza wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki; Studia na kierunk...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Czego możesz się nauczyć - zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zrozumiesz i prawidłowo zanalizujesz procesy dokon...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Ochrony Środowiska
Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy

Logo1

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na studia pierwszego stopnia przyjmowani są wszyscy chętni, którzy złożą wymagane dokumenty. Student Ochrony Środowiska zdobywa ogólną wiedzę przyrodniczą z zakresu geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii; rozszerza wied...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności - Zarządzanie środowiskiem - Ochrona przyrody Specjalności wybierane są na trzecim roku. Sylwetka absolwenta Absolwent tej specjalności uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu geologii, geomorfologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteor...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona dóbr kultury

Wydział Ochrony Środowiska
Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Będziesz specjalistą w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu nauk matematyczno...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Wydział Turystyki i Geografii
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Studia na geografii w WSG w Bydgoszczy to połączenie szerokiej wiedzy o współczesnym świecie i Polsce z umiejętnościami zawodowymi, które ułatwią absolwentowi tych studiów zdobycie atrakcyjnej pracy. Studia nauczą Cię interpretacji i prognozowania zjawisk przyrodniczych i społeczno...

Wsg

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Wydział Turystyki i Geografii
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Studia na geografii w WSG w Bydgoszczy to połączenie szerokiej wiedzy o współczesnym świecie i Polsce z umiejętnościami zawodowymi, które ułatwią absolwentowi tych studiów zdobycie atrakcyjnej pracy. Studia nauczą Cię interpretacji i prognozowania zjawisk przyrodniczych i społeczno...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalność - środowiskowa - biologia molekularna Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich) posiadają wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk biologicznych oraz umiejętności pozwalające na rozumienie, analizowanie i ...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalność - środowiskowa - biologia molekularna Sylwetka absolwenta Absolwenci studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich) posiadają wiedzę ogólną i specjalistyczną z zakresu nauk biologicznych oraz umiejętności pozwalające na rozumienie, analizowanie i ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia rolnictwo

Wydzial Rolnictwa i Biotechnologii
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Czego możesz się nauczyć - będziesz specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej (w tym ogrodnictwa i architektury krajobrazu obszarów wiejskich) i produkcji zwierzęcej; zdobędziesz też praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstw...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka jezyk obcy

Logo1

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Geografia to kierunek z bogatymi tradycjami na toruńskim uniwersytecie, który oferuje: - bardzo urozmaicony program studiów, możliwość działania w ramach Studenckiego Koła Naukowego Geografów, - możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu O...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka historia geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Logo1

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na studia pierwszego stopnia przyjmowani są wszyscy chętni, którzy złożą wymagane dokumenty. Geografia to kierunek z bogatymi tradycjami na toruńskim uniwersytecie, który oferuje: - bardzo urozmaicony program studiów, możliwość działania w ramach Studenckiego Koła Naukowego G...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Lekarski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Współczesna biotechnologia jest nowoczesną, bardzo szybko rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki. Celem kształcenia na kierunku biotechnologia jest wszechstronna edukacja studentów w zakresie kluczowym dla zastosowania zarówno teorii, jak i praktyki biotechno...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia biotechnologia

Wydział Lekarski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Współczesna biotechnologia jest nowoczesną, bardzo szybko rozwijającą się interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki. Celem kształcenia na kierunku biotechnologia jest wszechstronna edukacja studentów w zakresie kluczowym dla zastosowania zarówno teorii, jak i praktyki biotechno...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - geografia fizyczna z ochroną środowiska przyrodniczego, - geografia społeczno-ekonomiczna, - geografia turystyki. Specjalności wybierane są na pierwszym roku studiów. Specjalność: geografia fizyczna z ochroną środowiska przyrodniczego. Sylwetka a...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia geografia

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - geografia fizyczna z ochroną środowiska przyrodniczego, - geografia społeczno-ekonomiczna, - geografia turystyki. Specjalności wybierane są na pierwszym roku studiów. Specjalność: geografia fizyczna z ochroną środowiska przyrodniczego. Sylwetka a...

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbeb

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Specjalności: - inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, - inżynieria bezpieczeństwa pracySylwetka absolwenta Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa charakteryzują się: - szeroką wiedzą w zakresie podstawowych dziedzin współczesnej techniki oraz szeroko rozumianej problem...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik ochrony środowiska

Elżbieta Sternal
Policealna Szkoła dla Dorosłych (Świecie)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik ochrony środowiska

Elżbieta Sternal
Policealna Szkoła dla Dorosłych (Świecie)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...