Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 23 kierunki/ów, oraz 1 szkół policealnych.

Academy

Studia ochrona środowiska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk technicznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ cz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Sdfsd

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Politechnika Częstochowska

Specjalność: - systemy ochrony środowiska - toksykologia i biomonitoring środowiska Systemy Ochrony Środowiska Absolwent tej specjalności jest przygotowany do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i osadowo-odpado...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
matematyka

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent studiów I stopnia (licencjackich) kierunku Ochrona Środowiska w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. Powinien nabyć umiejętności rozumienia i analizy procesów zac...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział ekologii
Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu

Celem siedmiosemstralnych studiów inżynierskich, na kierunku “Ochrona Środowiska”, specjalności: ochrona przyrody i krajobrazu,jest nauczanie przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Zdobyta wiedza z tego zakresu pozwoli studentom łatwiej przyswoić i poszerzyć wiadomości ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Inżynierii Dentystycznej
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych im prof. Meissnera w Ustroniu

Sdfsd

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Politechnika Częstochowska

Specjalność: - systemy ochrony środowiska Systemy Ochrony Środowiska Absolwent tej specjalności jest przygotowany do kształtowania i realizacji polityki ekologicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i osadowo-odpadowej oraz ochrony atmosfery. Jest kompetentny...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent studiów I stopnia (licencjackich) kierunku Ochrona Środowiska w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie posiada podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku. Powinien nabyć umiejętności rozumienia i analizy procesów zac...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk technicznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Umie analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz wpływ cz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska w Gliwicach

Rekrutacja: - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje: - konkurs świadectw z egzaminu maturalnego według zasad przyjęć na studia stacjonarne I stopnia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska i stopnia stacjonarne

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych - zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Absolwent tego kierunku posiada wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych - zarówno w środowisku przestrzeni wiejskiej, jak i w środowisku przestr...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Sdfsd

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
Politechnika Częstochowska

Specjalności: - ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery - inżynieria energii - technologie energooszczędne w budownictwie - technologia wody i ścieków - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów Ogrzewnictwo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Agh_wwnig-h

Studiuj ten kierunek

Studia górnictwo i geologia

WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU - ZOD Ruda Śląska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wydział prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, a także studia podyplomowe i doktoranckie (III stopnia). Specjalności są dostępne na studiach II stopnia (magisterskich). Specjalności: - Wiertnictwo i geoinżynieria - Eksploatacja złóż surowców płynnyc...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Specjalności: - Architektura krajobrazu i ochrona środowiska - Administrowanie i obrót nieruchomościami Kontynuacja kształcenia Absolwenci GWSH studiów I stopnia (studia inżynierskie) - kierunek Gospodarka przestrzenna mają możliwość kontynuacji kształcenia w ramach studi...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia gospodarka przestrzenna

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Specjalności: - Architektura krajobrazu i ochrona środowiska - Administrowanie i obrót nieruchomościami Kontynuacja kształcenia Absolwenci GWSH studiów I stopnia (studia inżynierskie) - kierunek Gospodarka przestrzenna mają możliwość kontynuacji kształcenia w ramach studi...

Po

Studiuj ten kierunek

Studia metalurgia

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej
Politechnika Częstochowska

Sylwetka absolwenta Absolwenci kierunku metalurgia są przygotowani do podejmowania działalności inżynierskiej, gospodarczej i naukowej związanej z projektowaniem, przetwarzaniem, doborem i użytkowaniem metali, stopów i innych tworzyw w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka informatyka
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik ochrony środowiska

Krzysztof Turniak
NOVA Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Katowicach (Katowice)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...