Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 49 kierunki/ów, oraz 2 szkół policealnych.

Academy

Studia ochrona środowiska

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, w służbach ochrony środowiska samorządów terytorialnych i w służbie zdrowia. Studia na kierunku ochrona środowiska mają przygotowa...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka

Agh_gg-c

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Na tym kierunku student wybiera jedną z sześciu specjalizacji różniących się od siebie swoim charakterem: - Georóżnorodność i gospodarowanie środowiskiem - Geoturystyka - II stopnia - Ocena stanu środowiska - Ochrona przyrody nieożywionej - Ochrona środowiska wodno-grunto...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

Logo_wis

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku ochrona środowiska Studia na kierunku ochrona środowiska (prowadzonym przez Wydział Inżynierii Środowiska) mają charakter techniczny. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera z zakresu ochrony środowiska na jednej z dwóch specj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia

Baner1_re

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

I STOPIEŃ Rodzaj studiów: Kształcenie na kierunku Ochrona Środowiska odbywa się w formie dwustopniowych studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2006/2007. Studia I stopnia, na kierunku Ochrona Środowiska zgodnie ze standardami kształcenia trwają 7 semestrów (w tym 6 tygodni ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Instytut Matematyczno - Przyrodniczy
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Studia zawodowe „ochrona środowiska” trwają 3 lata (6 semestrów) i są interdyscyplinarnym studium wiedzy o środowisku naturalnym oraz o metodach jego ochrony. Obejmują podstawowe zagadnienia z chemii, fizyki, matematyki, informatyki, ekonomii, prawa, medycyny oraz humanistyki. Nauc...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Instytut Ochrony Środowiska
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Studia są skierowane dla osób pragnących otrzymać wszechstronne wykształcenie umożliwiające zatrudnienie w instytucjach zajmujących się planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska. Absolwenci tego kierunku znajda zatrudnienie w administracji państwowej i...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Baner1_re

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

I STOPIEŃ Rodzaj studiów: Kształcenie na kierunku Ochrona Środowiska odbywa się w formie dwustopniowych studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2006/2007. Studia I stopnia, na kierunku Ochrona Środowiska zgodnie ze standardami kształcenia trwają 7 semestrów (w tym 6 tygodni ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

Logo_wis

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku ochrona środowiska Studia na kierunku ochrona środowiska (prowadzonym przez Wydział Inżynierii Środowiska) mają charakter techniczny. Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera z zakresu ochrony środowiska na jednej z dwóch specj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Studia są skierowane dla osób pragnących otrzymać wszechstronne wykształcenie umożliwiające zatrudnienie w instytucjach zajmujących się planowaniem i finansowaniem przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska. Absolwenci tego kierunku znajda zatrudnienie w administracji państwowej i...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska

Wydział Geograficzno-Biologiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Absolwent posiada ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, rolniczych lub leśnych i umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Rozumie i umie analizować procesy dokonujące się w przy...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
* Dowolny przedmiot

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia ochrona środowiska- niestacjonarne

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Absolwent studiów I stopnia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, w służbach ochrony środowiska samorządów terytorialnych i w służbie zdrowia. Studia na kierunku ochrona środowiska mają przygotować spec...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka

Agh_gg-c

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środo...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny

Agh_gg-c

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria Środowiska

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA - ZOD LIMANOWA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

Agh_gg-c

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inżynieria środowiska to jedna z dyscyplin nauk technicznych, obejmująca swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania a w przypadku dewastacji środo...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

Baner1_isig

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

I STOPIEŃ Rodzaj studiów: Studia stacjonarne I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Po I stopniu absolwenci otrzymają tytuł inżyniera na kierunku Inżynierii Środowiska. Forma: Studia stacjonarne Profil absolwenta: Inżynieria Środowiska jest kierunkiem przyrodniczo-techni...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia

Logo_wis

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I STOPIEŃ Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Specjalności: hydrotechnika i geoinżynieria instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne inżynieria sanitarna II STOPIEŃ Czas trwania:1,5 roku Liczba miejsc:zostanie p...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia

Logo_wis

Studiuj ten kierunek

Studia inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

I STOPIEŃ Czas trwania:4 lata Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r. Opłata semestralna:zostamie podana do końca stycznia 2011 r. Specjalności: - hydrotechnika i geoinżynieria - instalacje i urządzenia cieplne i zdrowotne - inżynieria sanitarna ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia

Agh_gg-c

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

WYDZIAŁ GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Kierunek Turystyka i Rekreacja został utworzony w 2008 roku, jako kontynuacja i rozszerzenie zapoczątkowanego w roku 1999 kształcenia na specjalności Geoturystyka, cieszącej się dużą popularnością wśród studentów Wydziału. Studenci nowego kierunku zdobywają wykształcenie ogólne i s...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
język nowożytny
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka geografia informatyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik ochrony środowiska

Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o. o.
PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr - Policealna Szkoła Zawodowa (Kraków)

Typ: niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia technik inżynierii środowiska i melioracji

Miasto na prawach powiatu
Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 14 (Kraków)

Typ: publiczna
Tryb kształcenia: zaoczna
Rodzaj uczestników: Dorośli

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...