Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 47 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logo3

Studia pedagogika

Wydział Nauk o Wychowaniu
Uniwersytet Łódzki

Kandydaci na kierunek PEDAGOGIKA wybierają jedną specjalność: - pedagogika w zakresie rozwoju regionalnego (bezpłatna specjalność) - edukacja przez sztukę - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej - pedagogika społeczna w...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
biologia wos historia geografia historia sztuki historia muzyki Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Reklamy Google

Logo3

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk o Wychowaniu
Uniwersytet Łódzki

Kandydaci na kierunek PEDAGOGIKA wybierają jedną specjalność: - pedagogika w zakresie rozwoju regionalnego (bezpłatna specjalność) - edukacja przez sztukę - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej - pedagogika społeczna w...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty opcjonalne:
biologia wos historia geografia historia sztuki historia muzyki Filozofia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Absolwent studiów pierwszego stopnia dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoj...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski

Godlo_wersja1

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Humanistyczny
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Studia na kierunku pedagogika dają absolwentom przygotowanie pedagogiczne i umożliwiają podjęcie pracy w szkolnictwie, w placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia, instytucjach doradztwa zawodowego i personalnego, a także instytucjach profila...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczny
Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu

Swseizllo

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiki
Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Zarządzania
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Cel studiów: Studia I stopnia na kierunku „pedagogika” umożliwiają zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, etycznej i psychologicznej koniecznej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do efektywnego k...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bełchatowie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Specjalności: - Pedagogika lecznicza z ortopedagogiką - Diagnoza i terapia pedagogiczna - Doradztwo zawodowe - Pedagogika wieku dziecięcego - Pedagogika resocjalizacyjna - Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza Charakterystyka kierunku studiów: Pedagogika Studia I stop...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dublinie
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Paryżu
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Zrzut%20ekranu%202011-03-10%20(godz.%2016.05.59)

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Miło nam poinfomormować, że Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, otrzymała pozytywną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, na prowadzenie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku Pedagogika. Tak więc, zaczynamy już rekrutację. Ceny - ta informacja ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiczny
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Resocjalizacji i Studiów Edukacyjnych
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

KATEDRA PEDAGOGIKI
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

WSHE w Sieradzu
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

Absolwent kierunku pedagogika dysponuje ogólną wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii, filozofii i socjologii konieczną do zrozumienia procesów kształcenia, wychowania, diagnozowania procesów edukacyjnych. Potrafi posługiwać się interdyscyplinarną wiedzą o prawidłowościach i zabu...

Bababababababababbab

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Pedagogiki w Łodzi
Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi

Czym rożni się nowy kierunek wprowadzony w WSK od innych podobnych mu kierunków, jaka jest jego specyfika? Różnimy się wszystkim mimo, iż jesteśmy też w pewny sferach do siebie zbliżeni. Pedagogika jest bowiem - po zarządzaniu - drugim co do popularności i zainteresowania k...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Wsp_logo

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Po trzyletnich studiach licencjackich, obejmujących wiedzę z zakresu filozofii, socjologii wychowania, różnych subdyscyplin psychologii, z pedagogiki ogólnej, specjalnej, opiekuńczo-wychowawczej, dydaktyki, etyki zawodowej i zdaniu egzaminu licencjackiego, absolwent powinien dyspon...

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...